FinExpert.e15.cz

Výše průměrné čisté mzdy v Evropské unii

Výše hrubé mzdy je důležitý údaj, ale důležitější pro nás všechny je, jak vysoká finanční částka končí každý měsíc na našem bankovním účtu.

Průměrná výše čisté mzdy (tj. naše hrubá mzda po odpočtu daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění) má při  mezinárodním porovnání lepší vypovídací schopnost nežli samotná průměrná hrubá mzda, neboť míra zdanění je v jednotlivých evropských zemích značně rozdílná. Evropané jsou kvalifikovaní, vzdělaní a inovativní zaměstnanci, proto jsou jejich průměrné mzdy nejvyšší na světě. Současně je však v Evropě vyšší zdanění práce a ceny zboží či služeb jsou vyšší než v ostatních vyspělých státech světa.

Výše příjmů občanů je všude ve světě závislá na náročnosti vykonávané profese. Nejlépe placená jsou potom zaměstnání náročná po psychické stránce, hůře placená jsou potom zaměstnání náročná po fyzické stránce. Dobře placená místa jsou: manažeři, lékaři, právníci, počítačový experti, strojírenští a chemičtí odborníci či pracovníci pojišťovnictví a bankovnictví.  Nejnižší mzdy jsou vypláceny za všechny pomocné, neodborné a manuálně jednoduché činnosti (uklízeč, vrátný, zemědělec, pomocník v kuchyni…).

Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Dánsku, čistá v Lucembursku

Nejvyšší průměrná hrubá mzda za rok je v Dánsku (43 968 euro), Německu (41 074 euro), Velké Británii (40 988 euro) a Lucembursku (40 500 euro). Nejnižší mzdy jsou potom v Pobaltských zemích. Při zohlednění cen zboží a služeb jsou z Evropské unie „nejbohatší“ občané Lucemburska, Rakouska a Velké Británie. Občané ve střední a východní Evropě mají mzdy mnohonásobně nižší než občané v západoevropských zemí, protože je zde však levněji, nejsou rozdíly až tak závratné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Nejnižší zdanění práce z členských zemí Evropské unie je v Irsku, nejvyšší v Belgii. Po odečtení daňové povinnosti zjistíme, že nejvyšší průměrná čistá mzda je v Lucembursku. U svobodného a bezdětného občana činí průměrná čistá mzda 25 195 euro za rok. Následuje Velká Británie (23 474 euro), Irsko (23 020 euro) a Dánsko (22 871 euro). Nejnižší průměrná čistá mzda je v Pobaltských zemích – Estonsku (3 366 euro), Litvě (2 489 euro) a Lotyšsku (2 163 euro). Ze všech východoevropských členských zemí Evropské unie je právě v Česku průměrná čistá mzda nejvyšší, dosahuje 5 098 euro za rok.

Na průměrnou mzdu většina občanů nedosáhne

Průměrná mzda v každé zemi je přitom pro většinu občanů nedosažitelná. Její výše je totiž „znehodnocena“ extrémně vysokými příjmy dobře placených občanů. Hodnoty mezd nejlépe placených zaměstnanců výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak stále méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance.  Seřadíme-li však všechny mzdy zaměstnanců podle velikosti, tak zaměstnanec nacházející se svou mzdou přesně uprostřed (medián) má mzdu v Evropě téměř o 20% nižší než činí průměrná mzda. Nejnižší mzdové rozdíly naopak jsou v Maďarsku, Dánsku a Česku.

Nejčetnější mzda se zdaleka nepohybuje v okolí průměrné mzdy (např. nejčetnější mzda v ČR činí asi 16 000 Kč). Zvyšování průměrné mzdy tedy nemá základ ve zvyšování středních mezd (kde se nachází většina mezd a platů v zemi), ale ve zvyšování 10% nejvyšších mezd v zemi. Nejlépe placeným zaměstnancům roste mzda nesrovnatelně rychleji než ostatním občanům.

Reálné mzdy rostly nejrychleji v Estonsku

V Estonsku došlo k reálnému nárůstu průměrné mzdy v roce 2005 oproti předcházejícímu roku o 8,3%, v Litvě o 7,9%, což je podstatně více než v ostatních členských zemích Evropské unie. A i v předcházejících třech letech atakoval reálný růst průměrné mzdy v uvedených zemích 10% hranici. Důvodů je několik. Estonsko i Litva mají na evropské poměry velmi nízké daňové zatížení podporující ekonomický růst. V současné době jsou díky podnikatelskému rozvoji a kvalifikované pracovní síle atraktivní pro zahraniční investory.

Nominální průměrná mzda v Česku za poslední čtyři roky rostla ročně vždy o více než 5%. Za celý rok 2002 činila průměrná mzda 15 707 Kč, za rok 2003 částku ve výši 16 917 Kč, za rok 2004 částku ve výši 18 035 a za uplynulý rok částku ve výši 19 030 Kč. Reálně při zohlednění spotřebitelských cen tedy průměrná mzda reálně rostla meziročně: o 5,4% (v roce 2002 oproti roku 2001), o 6,7% (v roce 2003 oproti roku 2002), o 3,7% (v roce 2004 oproti roku 2003) a o 3,5% (v roce 2005 oproti roku 2004).

Jak mít co nejvyšší příjem?

Nejvyšší průměrné příjmy v Evropě mají hlavně úspěšní podnikatelé, následují manažeři, finanční analytici, lékaři či piloti. Příjmy nejúspěšnějších podnikatelů jsou mnohonásobně vyšší, než je průměrná mzda v zemi. Ze zaměstnaneckého poměru mají nejvyšší naděje na vyšší mzdové ohodnocení: počítačoví experti, strojírenští a chemičtí odborníci či pracovníci pojišťovnictví a bankovnictví.

Vysokoškolsky vzdělaní odborníci plynně hovořící několika světovými jazyky pracující v renomované firmě v Londýně, Bruselu, Paříži či Berlíně mají nejlepší startovací pozici se uplatnit na trhu práce a mít nadstandardní příjmy. Souhrnně můžeme říci, že nejlépe placená jsou zaměstnání náročná po psychické stránce vykonávaná ve velkých městech, kde je dostatek podnikatelských možností.

Výše průměrné čisté mzdy u svobodného a bezdětného občana v EU ( za rok 2005)

Země Výše průměrné roční čisté mzdy (v euro)
Lucembursko 25 195
Velká Británie 23 474
Irsko 23 020
Dánsko 22 871
Nizozemí 21 306
Finsko 20 539
Německo 20 294
Švédsko 18 997
Belgie 17 808
Rakousko 17 756
Francie 16 921
Itálie 16 378
Kypr 15 614
Španělsko 14 501
Malta 10 470
Řecko 10 443
Slovinsko 7 555
Portugalsko 7 426
Česko 5 098
Polsko 4 022
Maďarsko 3 715
Slovensko 3 539
Estonsko 3 366
Litva 2 489
Lotyšsko 2 163
Pramen: Statistisches Bundesamt BRD, Statistisches Jahrbuch 2006 fur  das Ausland
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

tradicni dotaz
ja
1. 11. 2006, 16:10
Neni prumer jako prumer
VS
31. 10. 2006, 08:51

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená