FinExpert.e15.cz

Výše mezd a zdanění práce v Rakousku

V Rakousku je rozšířena práce na zkrácený úvazek.
Výše mezd a zdanění práce v Rakousku

Dle ekonomických ukazatelů mají Rakušané jednu z nejvyšších životních úrovní ze zemí EU. Jak vysoké jsou v Rakousku mzdy? Jak vysoké je zdanění práce? 

V roce 2013 činil čistý medián mzdy v Rakousku 1 805 euro měsíčně, a to při zohlednění plných i částečných úvazků. Čistý medián mzdy mužů (2 081 euro) byl o 41 % vyšší než čistý medián mzdy žen (1 471 euro). V Rakousku je totiž rozšířena práce na zkrácený pracovní úvazek, přičemž na zkrácený úvazek pracují výrazně více ženy než muži. Proto je takový velký rozdíl mezi čistým mediánem mužů a čistým mediánem mezd žen. Pro mladé ženy je zkrácený pracovní úvazek možností, jak zvládnout kariéru i péče o rodinu.

Budiž teplo. EU štědře zadotuje nejen plynový kotel

Budiž teplo. EU štědře zadotuje nejen plynový kotel

Na ekologičtější vytápění má ČR do roku 2020 9 miliard Kč.

Desetina zaměstnanců s nejvyššími příjmy má čistý medián mzdy vyšší než 4 057 euro a desetina příjmově nejhůře ohodnocených zaměstnanců má čistý medián mzdy 457 euro a méně. Rakouská ekonomika je v dobré kondici, což dokládá i šestá nejnižší nezaměstnanost v rámci zemí EU, v září 2015 byla nezaměstnanost 5,7 %, průměr za všechny členské země EU dosahoval 9,3 %. Rakousko patří mezi několik málo členských zemí EU, kde není minimální mzda stanovena na národní úrovni. Dalšími zeměmi, kde není minimální mzda stanovena, jsou Švédsko, Finsko, Dánsko, Itálie a Kypr. Přesto jsou některé profese regulovány a "minimální mzda" bývá v některých firmách stanovena kolektivní smlouvou. 

Průměrná čistá mzda dle spolkových zemí 

Z devíti rakouských spolkových zemí je nejvyšší čistá průměrná mzda ve Vídni (2 067 euro) a v Dolních Rakousech (2 056 euro). Nejnižší čistá průměrná mzda je v Tyrolsku (1 853 euro), Štýrsku (1 899 euro) a Salzbursku (1 909 euro). Čistá mzda je již po odečtení všech povinných daní ze mzdy, tuto částku obdrží zaměstnanec na svůj bankovní účet. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou čistou mzdu a čistý medián mzdy. Medián mzdy je ve všech spolkových zemích nižší než průměrná mzda. Údaje o průměrné mzdě jsou totiž nadhodnoceny příjmy nejlépe příjmově ohodnocených zaměstnanců, kterým rostou mzdy nejrychleji. Medián mzdy lépe odpovídá běžné mzdě zaměstnance. Zaměstnanec pobírající medián mzdy má svoji mzdu vyšší než polovina zaměstnanců a nižší než polovina zaměstnanců. Medián mzdy je totiž hodnota mzdy při seřazení od nejvyšší po nejnižší přesně uprostřed.   

Výše mezd a zdanění práce v Německu

Výše mezd a zdanění práce v Německu

Od ledna 2015 je stanovena minimální hodinová mzda 8,50 €.

Čistý medián mzdy a průměrná čistá mzda v Rakousku (za rok 2013)

Klepněte pro větší obrázek

Pramen: STATISTIK AUSTRIA - Nettomonatseinkommen unselbständig Erwerbstätiger nach Bundesland und Geschlecht 2013

Zdanění mzdy

V Rakousku je zavedeno progresivní zdanění, proto s rostoucí mzdou se zvyšuje efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob. U podprůměrné mzdy ve výši 67 % průměrné mzdy činí u bezdětného zaměstnance daň z příjmu fyzických osob 10,6 % z hrubé mzdy zaměstnance, u zaměstnance s hrubou mzdou ve výši 167 % průměrné mzdy činí daň z příjmu fyzických osob již 23,1 % z hrubé mzdy. Na povinném pojistné odvádí zaměstnanci až do stropu stejně. Strop pro platbu povinného pojistného je v Rakousku na úrovni 1,5násobku průměrné mzdy, proto zaměstnanci s hrubou mzdou nad 1,5násobek průměrné mzdy odvádí efektivně na povinném pojistném méně než zaměstnanci s hrubou mzdou do stropu. V přiložené tabulce máme uvedeno celkové zdanění práce u zaměstnance s podprůměrnou mzdou (ve výši 67 % průměrné mzdy), průměrnou mzdou a nadprůměrnou mzdou (ve výši 133 % a 167 % průměrné mzdy). Celkové zdanění práce je vyšší než v Česku. 

  • Čistá mzda obdržená na účet bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu 25 810 Kč v Česku činí 19 850 Kč, neboť z hrubé mzdy zaměstnance je sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou 34 586 Kč, neboť zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést 34 % na povinném pojistném. Celkové zdanění práce u průměrné mzdy v Česku dosahuje 42,6 %. V Rakousku je to však ještě více, zdanění práce u průměrné mzdy dosahuje 49,4 %. Hlavním důvodem jsou vyšší odvody zaměstnance na dani z příjmu a povinném pojistném. Pojistné placené zaměstnavatelem je vyšší v Česku. 

Zdanění práce v Rakousku v roce 2014 (v %)

Klepněte pro větší obrázek

OECD: Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2014) 
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Nikde se ale neobjevuje, že ceny u nás jsou stejné, ...
Pepa
10. 12. 2015, 09:11
Dobry den, dekuji za zajimavou analyzu. V Rakousku...
Filip V.
3. 12. 2015, 17:54

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená