FinExpert.e15.cz

Vypočítat náhradu za zkaženou dovolenou není snadné


dayvee.cz  |  03. 08. 2011 20:43

Rád bych upozornil na překlep v prvním slově v podtitulku článku: "Novyý"

 | 

Díky

 | 
Petr  |  23. 09. 2011 08:31

V uvedeném článku je řada nepřesností, které ve svém důsledku hrubým způsobem poškozují jméno Evropské Cestovní Pojišťovny, její dceřiné společnosti Etics ITP, ale také cestovních kanceláří, které při řešení reklamací využívají ITQ Kodex. Zejména vyjádření pana Okamury, že „Při bližším prozkoumání je přeci zcela zřejmé, že ani při zásadním pochybení CK (např. změna hotelu) klient na žádné odškodnění stejně nedosáhne, jelikož na odškodnění je nárok až od součtu kvocientů pochybení nad 50 %“ je zcela nepravdivé. Bohužel to není zdaleka poprvé, kdy se tiskový mluvčí AČCKA vyjadřuje k této problematice bez její evidentní znalosti. Na základě dnes již tříleté zkušenosti s provozování reklamací dle ITQ kodexu můžeme jednoznačně potvrdit, že zavedení těchto pravidel přineslo cestovním kancelářím, které ITQ Kodex využívají, zejména celkové zefektivnění celého reklamačního procesu, vyšší transparentnost ve vztahu k zákazníkům, účinný nástroj na řešení neoprávněných reklamací a v neposladní řadě i snížení nákladů na řešení reklamací jako celku. Stejně tak klient CK dostává kompenzaci již v situacích, kdy pochybení CK dosáhne 1% dle tabulky ITQ. V případech vážného pochybení nad 50%, dostává navíc kompenzaci za ztrátu radosti. Celou řadu nepřesností, které potvrzují hrubou neznalost a nepochopení daného problému ze strany pana Okamury, dokládá jeho tvrzení, že „ITQ Kodex tedy vůbec nezaručuje kvalitu a drtivá většina CK ho také nemá, jelikož nechtějí zbytečně sypat peníze německé Evropské cestovní pojišťovně, která se na našem trhu snaží vytvořit dojem, že je snad toto v západní Evropě standardem, což není pravda“. Pominu-li neznalost vlastnické struktury Evropské Cestovní Pojišťovny („německou Evropskou…“ zřejmě pan Okamura míní jednu z mateřských společností Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s., která je tuzemskou právnickou osobou) jsou v tomto sdělení záražející zejména dvě skutečnosti. Za prvé, že ITQ Kodex nezaručuje kvalitu. ITQ Kodex totiž zaručuje zejména transparentní přístup k řešení reklamací služeb dané CK, tedy situací, kdy klientovi nebyly služby poskytnuty v kvalitě a rozsahu, které si u dané CK zakoupil. ITQ je tedy především nástrojem pro řešení reklamací, a to i v případech, které daná CK nemůže předem očekávat a mnohdy ani ovlivnit (prasklá stoupačka v hotelu, přebookování hotelové kapacity, nekvalitní služby partnera v destinaci atd.). Jinak řečeno, myslet si, že v praxi bude s Kodexem vše vždy tak, jak má být, je opravdu bláhové. Kodex nezaručuje 100% služby, ale zejména poskytuje jednotný a otevřený přístup k reklamacím. Další „perlou“ je výrok o „sypání peněz německé Evropské“. Je evidentní, že pan Okamura neví, na jakých principech funguje spolupráce mezi Evropskou Cestovní Pojišťovnou a cestovními kancelářemi, které se k ITQ Kodexu přihlásili. Evropská zavedla systém ITQ na základě detailní znalosti fungování zahraničních trhů cestovního ruchu, které jsou v tomto ohledu (bohužel) stále ještě na daleko vyšší úrovni, a to s cílem kultivovat místní trh a narovnat mnohdy nerovný vztah mezi cestovní kanceláří a jejími zákazníky. Jednoznačným a dlouhodobým cílem Evropské Cestovní Pojišťovny je snaha vytvořit na tuzemském trhu cestovních kanceláří standard, který bude všeobecně akceptován všemi cestovními kancelářemi, které mají zájem poskytovat co možná nejkvalitnější služby. V této souvislosti se bohužel ukazuje, že nalezení společného koncezu na trhu je více než problematické. Tato skutečnost, opět bohužel, ve svém důsledku oslabuje celkovou pozici všech cestovních kanceláří jakožto profesního oboru. Diletantské výroky pana Okamury a občas i dalších zástupců cestovního ruchu však k urychlení kultivace při řešení reklamací nekvalitních služeb v cestovním ruchu rozhodně nevedou. V této problematice navíc dlouhodobě selhávají obě asociace cestovních kanceláří (AČCKA, ACK ČR), které nejsou schopny se shodnout a přinést vlastní koncept řešení reklamací, přičemž péče o zákazníka (spotřebitele) by měla být jedním z klíčových témat právě profesních sdružení. Namísto toho jsme svědky neustálé kritiky všeho, co by mohlo vést ke koncepčnímu řešení dané problematiky. A co se týče ztráty radosti z dovolené podle návrhu nového občanského zákoníku – ITQ kodex či jiný obdobný dokument může v této oblasti všem zúčastněným jedině pomoci

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená