FinExpert.e15.cz

Spočítejte si svůj čistý zisk OSVČ za rok 2016

Všechny OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné) na hlavní činnost musí platit ze svého hrubého zisku (příjem - výdaj) daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ vypočítat skutečný čistý disponibilní zisk po zaplacení všech povinných přímých daní za rok 2016.

OSVČ stanovující výdaje paušálem nemohou uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Vstupní údaje
Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti:
Výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti:
Hrubý zisk:
Základ daně:
Nezdanitelné části základu daně
Hodnota darů (nápověda):
Odečet úroků (nápověda):
Penzijní připojištění (nápověda):
Životní pojištění (nápověda):
Odborové příspěvky (nápověda):
Úhrada za další vzdělávání (nápověda):
Úhrn nezdanitelných částí základu daně:
Základ daně zaokrouhlený na celé sta dolů:
Daň:
Slevy na dani
Na poplatníka:
Na manželku/manžela (nápověda):
Manžel/manželka je držitelem průkazu ZTTP (nápověda):
Na poživatele částečného invalidního důchodu (nápověda):
Na poživatele plného invalidního důchodu (nápověda):
Na držitele průkazu ZTTP (nápověda):
Studium (nápověda):
Školkovné (nápověda):
Úhrn slev na dani:
Daň po uplatnění slev:
První dítě (nápověda):
Druhé dítě (nápověda):
Třetí a další děti(nápověda):
Daňové zvýhodnění na děti:
Sleva na dani do výše daňové povinnosti:
Daň po uplatnění slevy:
Daňový bonus:


Výpočet
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2016(+)/vratka daně (-):
Sociální pojištění za rok 2016 (nápověda):
Zdravotní pojištění za rok 2016 (nápověda):
Čistý zisk za rok 2016:

Legenda

 • 1 Minimální hodnota daru musí být 1 000 Kč, maximálně 15 % ze základu daně
 • 2 Maximální výše odečtu úroku může být 300 tisíc Kč
 • 3 Hodnota zaplacených příspěvků ponížená o 12 000 Kč, maximálně lze odečíst 12 000 Kč
 • 4 Maximálně můžete odečíst 12 000 Kč
 • 5 Maximálně můžete odečíst 3 000 Kč
 • 6 Maximálně můžete odečíst 10 000 Kč
 • 7 Zadejte 24 840 Kč, pokud manžel či manželka neměla vlastní příjmy za rok 2016 vyšší než 68 000 Kč
 • 8 Zadejte 49 680 Kč, pokud je manžel či manželka držitelem průkazu ZTTP a neměla vlastní příjmy za rok 2016 vyšší než 68 000 Kč
 • 9 Zadejte 2 520 Kč, pokud pobíráte částečný invalidní důchod
 • 10 Zadejte 5 040 Kč, pokud pobíráte plný invalidní důchod
 • 11 Uveďte 16 140 Kč, jste-li držitelem průkazu ZTTP
 • 12 Uveďte 4 020 Kč, jste-li studentem mladším 26 let
 • 13 Maximálně 9 900 Kč na každé dítě
 • 14 Uveďte počet měsíců, po které budete uplatňovat slevu na první dítě
 • 15 Uveďte počet měsíců, po které budete uplatňovat slevu na druhé dítě
 • 16 Uveďte počet měsíců, po které budete uplatňovat slevu na třetí a další dítě
 • 17 Musí být zaplaceno alespoň minimální pojistné.
 • 18 Musí být zaplaceno alespoň minimální pojistné.