FinExpert.e15.cz

Spočítejte si výši mateřské v roce 2015

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) se pobírá při splnění zákonných podmínek 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem.

Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog. Zaměstnankyně potvrzený tiskopis předávají svému zaměstnavateli.

Výše mateřské závisí na dosaženém příjmu za posledních 12 měsíců. V naší kalkulačce si můžete vypočítat Vaší měsíční mateřskou v závislosti na Vaší hrubé mzdě.

Vstupní údaje
Vaše hrubá mzda:


Výpočet
Denní mateřská:
Měsíční mateřská (30 dní):