FinExpert.e15.cz

Výpočet důchodu v roce 2018

Osobní vyměřovací základ můžeme nazvat průměrnou měšíční mzdou, vypočítává se z příjmů od roku 1986 do roku 2017. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Jestliže se hodnota vašeho příjmu(v porovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství) během let příliš nelišila, můžete pro orientační výpočet uvést svoji poslední měsíční mzdu.

Do doby pojištění se započítávají pouze celé roky, a pouze roky, kdy bylo odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010 apod.). Při podání žádosti o důchod v roce 2018 je nutné získat 34 let pojištění.

Vstupní údaje
Osobní vyměřovací základ:
Získaný počet let pojištění:


Výpočet důchodu od Výpočet důchodu od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
První redukční hranice (do 13 191 Kč):
Druhá redukční hranice (od 13 191 do 119 916 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem:


Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno) více