FinExpert.e15.cz

Výpočet důchodu v roce 2017

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měšíční mzda od roku 1986 do roku 2016. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Jestliže se hodnota vašeho příjmu v porovnání s průměrnou mzdou během let příliš nelišila, můžete pro orientační výpočet uvést svoji poslední měsíční mzdu.

Do doby pojištění se započítávají pouze celé roky, a pouze roky, kdy bylo odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010 apod.). Při podání žádosti o důchod v roce 2016 je nutné získat 33 let pojištění.

Vstupní údaje
Osobní vyměřovací základ:
Získaný počet let pojištění:


Výpočet důchodu od Výpočet důchodu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
První redukční hranice (do 12 423 Kč):
Druhá redukční hranice (od 12 423 do 112 928 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem: