FinExpert.e15.cz

Výpočet důchodu v roce 2016

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měšíční mzda od roku 1986 do roku 2015. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Jestliže se hodnota Vašeho příjmu (v porovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství) během let příliš nelišila, tak můžete pro orientační výpočet uvést Vaši poslední měsíční mzdu.

Do doby pojištění se započítávají pouze celé roky. Do doby pojištění se započítávají všechny roky, kdy bylo odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010...). Při podání žádosti o důchod v roce 2016 je nutné získat 32 let pojištění.

Vstupní údaje
Osobní vyměřovací základ:
Získaný počet let pojištění:


Výpočet důchodu od Výpočet důchodu od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
První redukční hranice (do 11 883 Kč):
Druhá redukční hranice (od 11 883 do 108 024 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem: