FinExpert.e15.cz

Výpočet důchodu v roce 2015

Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná měšíční mzda od roku 1986 do roku 2014. Dřívější výdělky jsou násobeny koeficientem zohledňujícím inflaci. Jestliže se hodnota Vašeho příjmu (v porovnání s průměrnou mzdou v národním hospodářství) během let příliš nelišila, tak můžete pro orientační výpočet uvést Vaši poslední měsíční mzdu.

Do doby pojištění se započítávají pouze celé roky. Do doby pojištění se započítávají všechny roky, kdy bylo odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, vojenská služba, studium před rokem 2010...). Při podání žádosti o důchod v roce 2015 je nutné získat 31 let pojištění.

Vstupní údaje
Osobní vyměřovací základ:
Získaný počet let pojištění:


Výpočet důchodu od Výpočet důchodu od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
První redukční hranice (do 11 709 Kč):
Druhá redukční hranice (od 11 710 do 1060444 Kč):
Redukovaný osobní vyměřovací základ:
Základní výměra důchodu:
Procentní výměra za odpracované roky:
Procentní výměra důchodu:
Měsíční důchod celkem: