FinExpert.e15.cz

Vyplňujeme Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2012

Rok se s rokem sešel a čekají nás opět daně.
Vyplňujeme Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2012

Do 2. května 2013 musí všechny OSVČ odevzdat své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Kdy Přehled odevzdat a jak vyplnit?

Odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích v řádném termínu je pro všechny OSVČ spolu se zaplacením zdravotního pojištění hlavní povinností vůči své zdravotní pojišťovně. V případě, že OSVČ neodevzdá Přehled v řádném termínu, tak musí počítat s tím, že jí bude vyměřena pokuta a současně pojistné předepsáno v pravděpodobné výši, včetně penále. Což je krajně nevýhodné, vždyť pokuta může činit až 50 tisíc Kč. A pravděpodobné pojistné vyšší než řádné pojistné.

Termíny pro odevzdání

Ze zákona musíte Přehled odevzdat do jednoho měsíce ode dne, kdy jste měli povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňové přiznání za rok 2012 je potřeba odevzdat do 2. dubna 2013, 1. duben je totiž Velikonoční pondělí.

  • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 tak musí být odevzdán do 2. května 2013.
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí Přehled o příjmech a výdajích odevzdat do 1. srpna 2013. V tomto případě je nutné do konce dubna doručit zdravotní pojišťovně do konce dubna kopii zmocnění pro daňového poradce.
  • OSVČ, které nemají povinnost podat daňové přiznání, musí odevzdat Přehled o příjmech a výdajích do 8. dubna 2013.

Podnikali jste pouze po část roku?

I když jste jako OSVČ vykonávali samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, tak Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 musíte odevzdat v řádném termínu.

  • Jedná se o případy, kdy je samostatná výdělečná činnost zahájena v průběhu roku 2012 nebo je ukončena během roku 2012.
  • Rovněž musí samozřejmě Přehled o příjmech a výdajích doručit OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností během roku 2012 pouze přivydělávali, a hlavní činností bylo zaměstnání.

V Přehledu se vypočítá přeplatek nebo nedoplatek

V Přehledu o příjmech a výdajích se vypočítá zdravotní pojištění za celý rok. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je přitom 50 % ze zisku (příjem - výdaj). Jestliže je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Za každý měsíc hlavní výdělečné činnosti činí za rok 2012 minimální vyměřovací základ 12 568,50 Kč. Při výkonu hlavní výdělečné činnosti po celý rok 2012 tedy činí minimální vyměřovací základ 150 822 Kč. Minimální zdravotní pojištění při výkonu hlavní činnosti po celý rok činí za rok 2012 tedy 20 361 Kč (150 822 Kč ∙ 13,5 %).

  • OSVČ od vypočteného zdravotního pojištění za celý rok 2012 odečte zaplacené zálohy na zdravotním pojištění placené v průběhu roku 2012. Vzniknout může přeplatek, který zdravotní pojišťovna zašle na účet uvedený v Přehledu nebo nedoplatek. Nedoplatek je potřeba uhradit do 8 dní ode dne doručení Přehledu o příjmech a výdajích. Při odevzdání Přehledu poslední možný den 2. května 2013 je tedy nutné doplatit nedoplatek do 10. května 2013.
  • V Přehledu se současně vypočítá i záloha na další období. Poprvé je záloha splatná za měsíc, ve kterém Přehled odevzdán. Při odevzdání Přehledu v březnu 2013 je tedy nová záloha zaplacena poprvé za březen, tedy do 8. dubna 2013. Ve vypočtené výši se záloha platí až do měsíce předcházejícího podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013. Minimální záloha v roce 2013 činí 1 748 Kč.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák na hlavní výdělečnou činnost má za rok 2012 příjmy ve výši 940 000 Kč a výdaje 564 000 Kč. Během roku 2012 platil minimální zálohy 1 697 Kč, celkem tedy 20 364 Kč (12 ∙ 1 697 Kč). Výdělečná činnost trvala po 12 měsíců. Kolik zaplatí pan Novák na zdravotním pojištění za rok 2012? Jak bude vysoká nová záloha? 
 

Výpočetčástka
Příjmy940 000 Kč
Výdaje564 000 Kč
Počet měsíců trvání samostané výdělečné činnosti12 měsíců
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ12 měsíců
Minimální měsíční vyměřovací základ12 568,50 Kč
Minimální vyměřovací základ za rok 2012150 822 Kč (12 568,50 Kč ∙ 12 měsíců)
Příjem - výdaj376 000 Kč (940 000 Kč - 564 000 Kč)
Skutečný vyměřovací základ188 000 Kč (376 000 Kč ∙ 50 %)
Vyměřovací základ za rok 2012188 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 201225 380 Kč (188 000 Kč ∙ 13,5 %)
Zaplacené zálohy za rok 201220 364 Kč
Nedoplatek pojistného5 016 Kč
Nová záloha2 115 Kč (25 380 Kč: 12 měsíců)
  • Protože je skutečný vyměřovací základ pana Nováka (50 % ze zisku) vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se zdravotní pojištění za rok 2012 vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Pan Novák odevzdá Přehled 19. března 2013 a ve stejný den na pokladně doplatí u své zdravotní pojišťovny nedoplatek ve výši 5 016 Kč. Poprvé musí pan Novák novou zálohu 2 115 Kč zaplatit za březen 2013. Záloha musí být zaplacena do 8. dubna 2013, pan Novák si tedy změní trvalý příkaz k úhradě, tak aby vždy do osmého dne následujícího měsíce byla zaplacena nová záloha 2 115 Kč, poprvé tedy do 8. dubna 2013.
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená