FinExpert.e15.cz

Vyplňujeme Přehled pro OSSZ za rok 2012

Kdy Přehled odevzdat a jak vyplnit?
Vyplňujeme Přehled pro OSSZ za rok 2012

Do 2. května 2013 musí všechny OSVČ odevzdat na OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Kdy Přehled odevzdat a jak vyplnit?

Právě dle údajů uvedených v Přehledu se vypočítává sociální pojištění za rok 2012 a výše zálohy v dalším období. Neodevzdání Přehledu je sankciováno. Okresní správa sociálního zabezpečení může uložit sankci při nesplnění oznamovací a vyměřovací povinnosti ve výši 20 000 Kč a při opakovaném porušení povinností až 100 000 Kč.

Důchodové pojištění pro OSVČ v roce 2014

Důchodové pojištění pro OSVČ v roce 2014

Opět se mění minimální a maximální platba důchodového pojištění.

Do kdy odevzdat Přehled za rok 2012?

Každá osoba samostatně výdělečně činná je povinna oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení zahájení a ukončení samostatně výdělečné činnosti do 8 dní. OSVČ má současně povinnost odevzdat Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu – do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Daňové přiznání za rok 2012 je potřeba odevzdat do 2. dubna 2013, 1. duben je velikonoční pondělí.

  • Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 tak musí být odevzdán do 2. května 2013.
  • OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání daňový poradce, musí Přehled o příjmech a výdajích odevzdat do 1. srpna 2013.

Přehled se odevzdá i při podnikání po část roku

Podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 mají všechny OSVČ, které během roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost. I když trvala např. pouze 2 měsíce.

Kdy se neplatí sociální pojištění při vedlejší činnosti?
OSVČ, pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu, neplatí za rok 2012 sociální pojištění, jestliže jejich zisk nepřekročí 60 329 Kč. Tato částka se poměrně snižuje dle skutečného počtu měsíců výkonu samostatné činnosti. Za výkon vedlejší činnosti pouze jeden měsíc je limit 5 028 Kč.

  • I když OSVČ na vedlejší činnost nevznikne povinnost platit sociální pojištění za rok 2012 tak musí řádně a včas odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2012. Odevzdá tzv. „nulový Přehled“.

Nejčastějšími případy, kdy je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu, jsou: samostatná výdělečná činnost při souběžném zaměstnání, samostatná výdělečná činnost v důchodu, během studia či během pobírání rodičovského příspěvku.

Výpočet pojistného za rok 2012

V Přehledu o příjmech a výdajích jsou uvedeny příjmy a výdaje během roku 2012.

  • Skutečným vyměřovacím základem je následně 50 % ze zisku.
  • Sociální pojištění za rok 2012 následně činí 29,2 % z vyměřovacího základu, buď skutečného, nebo minimálního.

Příjmy uvedené v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 nemusí být totožné s příjmy a výdaji v daňovém přiznání. Např. z příjmů z pronájmu nebo z kapitálového majetku se sociální pojištění neplatí.

  • U hlavní výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno sociální pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu. Když je tedy skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu.
  • Minimální vyměřovací základ za celý rok 2012 činí 75 420 Kč, za každý měsíc 5 028 Kč.

Na co si dát při výpočtu pozor?

Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích může vzniknout přeplatek nebo nedoplatek. Od celkové výše sociálního pojištění za rok 2012 se totiž odečítají zaplacené zálohy na sociálním pojištění v průběhu roku 2012. Když jsou zaplacené zálohy vyšší, tak vznikne přeplatek.

Dle dosaženého zisku se odvíjí výše zálohy v měsících po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012. Při odevzdání Přehledu v březnu 2013 je tedy nová záloha zaplacena poprvé za březen, tedy do 20. dubna 2013. Ve vypočtené výši se záloha platí až do měsíce předcházejícího podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013. Minimální záloha v roce 2013 činí 1 890 Kč.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák na hlavní výdělečnou činnost má za rok 2012 příjmy ve výši 940 000 Kč a výdaje 564 000 Kč. Během roku 2012 zaplatil na zálohách 50 000 Kč. Výdělečná činnost trvala po 12 měsíců. Kolik zaplatí pan Novák na sociálním pojištění za rok 2012? Jak bude vysoká nová záloha?
 

Výpočetčástka
Příjmy940 000 Kč
Výdaje564 000 Kč
Počet měsíců trvání samostané výdělečné činnosti12 měsíců
Počet měsíců, ve kterých pro OSVČ platil minimální vyměřovací základ12 měsíců
Minimální měsíční vyměřovací základ12 568,50 Kč
Minimální vyměřovací základ za rok 201275 420 Kč (6 285 Kč ∙ 12 měsíců)
Příjem - výdaj376 000 Kč (940 000 Kč - 564 000 Kč)
Skutečný vyměřovací základ188 000 Kč (376 000 Kč ∙ 50 %)
Vyměřovací základ za rok 2012188 000 Kč
Sociální pojištění za rok 201254 896 Kč (188 000 Kč ∙ 29,2 %)
Zaplacené zálohy za rok 201250 000 Kč
Nedoplatek pojistného4 896 Kč
Nová záloha4 575 Kč (54 896 Kč: 12 měsíců)
  • Protože je skutečný vyměřovací základ pana Nováka (50 % ze zisku) vyšší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění za rok 2012 vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu.

Pan Novák odevzdá Přehled 19. března 2013 a ve stejný den podá u své banky příkaz k úhradě nedoplatku pojistného ve výši 4 896 Kč. Nedoplatek musí být uhrazen do 8 dní od podání Přehledu. Poprvé musí pan Novák novou zálohu 4 575 Kč zaplatit za březen 2013. Záloha musí být zaplacena do 20. dubna 2013, pan Novák si tedy změní trvalý příkaz k úhradě, tak aby vždy do osmého dne následujícího měsíce byla zaplacena nová záloha 4 575 Kč, poprvé tedy do 20. dubna 2013.
 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená