FinExpert.e15.cz

Vyplatí se neplatit televizní poplatky? Posuďte sami

V ČR jsme povinni platit televizní a rozhlasové poplatky.
Vyplatí se neplatit televizní poplatky? Posuďte sami

V České republice jsme povinni ze zákona platit televizní a rozhlasové poplatky. Je však velké procento lidí, kteří poplatky neplatí. Alžběta Plívová, tisková mluvčí České televize, nám prozradila, že Česká televize má vypracované interní studie, které na základě počtu domácností, počtu poplatníků a dalších statistických údajů odhadují podíl nepřihlášených domácností na 5 %.

Neplatiči se ale nemohou divit, když jim přijde výzva k zaplacení poplatků a pokuta 10 000 Kč za poplatky České televizi a 5 000 Kč Českému rozhlasu. Česká televize si řádné placení poplatků velmi hlídá. Jsou totiž hlavním zdrojem příjmů televize.

Toto varování nalezneme přímo na internetových stránkách České televize:
Podle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, § 9:

Poplatník, který nepřihlásil přijímač do evidence, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit za přijímač poplatek, nebo uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného odhlášení přijímače z evidence, je povinen zaplatit kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč za každý takový televizní přijímač.

Kdo je tedy povinný platit televizní a rozhlasový poplatek? Ze zákona musí televizní poplatky platit každý vlastník televizního přijímače nebo jeho uživatel, pokud televizi užívá déle než 30 dní. Podle zákona č.348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích musí poplatek platit fyzická osoba, která je odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě. Televizní poplatek se platí pouze z jednoho televizního přijímače. Poplatky rovněž neplatí osoby žijící v domácnosti s poplatníkem.

Televizní poplatek činí 135 Kč a rozhlasový 45 Kč měsíčně. Výše poplatku je stanovena zákonem. Od poplatku jsou osvobozeny například domácnosti nebo jednotlivci, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima. Poplatku jsou také zproštěny osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou pokud jsou samostatně žijící.

Jak platit televizní poplatky vám poradí na jakékoliv pobočce České pošty nebo se můžete k placení poplatků přihlásit na stránkách České televize a Českého rozhlasu. Pokud se rozhodnete pro Českou poštu, budete poplatky platit prostřednictvím SIPO. Poplatek můžeme zaslat přímo České televizi a rozhlasu (https://zis-ext.rozhlas.cz/PagesFO/DefaultFO.aspx). A to buď písemně zasláním formuláře na adresu České televize (Česká televize – televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4) nebo vyplněním formuláře on-line (poplatky@ceskatelevize.cz).

Jak postupovat v případě stěhování?

Změnu adresy musíte nahlásit nejpozději do 15-ti dnů. A to buď jakékoliv pobočce České pošty, platíte-li poplatek přes SIPO nebo na stránkách České televize, pokud platíte přímo jí.

Pokud prostřednictvím SIPA v jednom měsíci nezaplatíte poplatky, připíší se vám na SIPO v měsíci následujícím. Jestliže nezaplatíte ani tentokrát, budete nuceni dlužnou částku zaplatit přímo na účet České televize.

Předpokládá se, že kdo je odběratelem elektřiny, vlastní i televizní či rozhlasový přijímač. Proto se také Česká televize obrací na elektrárny s žádostí o výpis odběratelů elektřiny. Což potvrzuje i mluvčí České televize Alžběta Plívová. Tento postup je v souladu se zákonem. Samozřejmě jsou i výjimečné případy, kdy se v domácnostech televizní ani rozhlasové přijímače neobjevují. ČT sice nemá právo vniknout do vaší domácnosti, je ale nutné, aby fyzická osoba dokázala, že přijímač nevlastní. Např. účastnickou či svědeckou výpovědí apod.

Český rozhlas zase spolupracuje s Českou televizí. Porovnávají si data, zda platiči televizního poplatku platí i rozhlasový. Lidé si často neuvědomují, že i když nevlastní žádný klasický radiopřehrávač, musí platit poplatek i za autorádio, radiobudík, počítač s FM/DVB-T tunerem, televize s digitálním příjmem, atd.

Je tedy na nás, zda raději každý rok zaplatíme 2 160 Kč (za oba poplatky) nebo pokutu, která může být až 15 000 Kč (za televizní i rozhlasový poplatek dohromady) v případě, že vás odhalí jako neplatiče.

Další článek


 

celkem 77 komentářů

Nejnovější komentáře

..i přes to, že si říkáme Homo sapiens, nás příroda ...
Miroslav Harant
6. 12. 2017, 20:21
Dalo by se to očekávat. Ale není nezákonné platit ka...
qwertz
1. 8. 2017, 21:42
Ano. Úroveň češtiny sice hrozná je. Ale jinak je to ...
Jana Květoňová
1. 3. 2017, 23:26
Taky musím říct, že je to celé bohužel pravda, a nec...
Marta
23. 2. 2017, 15:10
Podívejte se, kam jsme se za těch 15-20let dostali, ...
David
23. 2. 2017, 14:58

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená