FinExpert.e15.cz

Vyplatí se investovat na východních trzích?

Mnoho investorů láká investice do východních trhů, mezi které se řadí Polsko, Rusko, Turecko, ale i Rumunsko. Že taková investice má smysl, ale i rizika popisuje toto téma, ovšem pro neznalé investory se vyplatí nakupovat jen raději s pomocí odborníků.
Vyplatí se investovat na východních trzích?

Výkonnost trhů je silná

Silná výkonnost bude podpořená kontinuálním  růstem - v nových členských zemích zůstala v roce 2005 výkonnost trhů silná. Přímé zahraniční investice zůstaly zdravé, zatímco stabilní ekonomický růst a vysoká likvidita podpořily ceny akcií v regionu. Celkově však tyto trhy zaostávaly za trhy jako je Turecko a Rusko, což je důsledkem významného snížení prémie za riziko, které již v regionu nastalo a vysokých cen komodit, ze kterých mělo prospěch hlavně Rusko. 

Zisky investorů byly výrazně nižší

Ocenění již nejsou zřetelně nízká: Z pohledu investora zůstává klíčovou otázkou, zda budou vyšší ocenění podpořena stálým zrychlováním růstu výnosů. Zisky investorů byly také negativně ovlivněny zpomalením zhodnocení měn vůči euru. V minulosti bylo zhodnocení měny dobrým zdrojem výkonnosti. Nicméně růst hodnoty místních měn v roce 2005 zpomalilo díky očekáváním, že politická vůle po reformách, které by zajistily datum přijetí eura, bude umírněná. Politici již spotřebovali mnoho  tolerance veřejnosti na strukturálních reformách, které měly pomoci ke vstupu do Evropské unie, a mnozí již vyjádřili neochotu k podpoře dalšího posilování jejich lokálních měn. Zatímco takové zpomalení  ve  zhodnocení lokálních měn může být přínosem pro exportéry,  omezilo zisky investorů.

Během roku byl zaznamenán růst zisků vykázaných velkými společnostmi. Nicméně společnosti s malou kapitalizací  měly se zvyšováním zisků problémy. Znamená to obrácení trendu z minulých let.

Trhy v tomto roce opět porostou

Očekává se, že v roce 2006 bude pokračovat pozitivní trend. Silný ekonomický růst, konvergence eura a pokračující ekonomické reformy, zadržovaná poptávka, vysoké ceny komodit a investice do infrastruktury – to všechno jsou faktory podporující region východní Evropy. 

Rovněž je předpoklad, že v Rusku bude sektor energetiky těžit z pokračující silné ceny ropy a ze snah o zlepšení regulačního prostředí pro olejářské firmy. Lze tak dobře těžit z robustních cen komodit a v důsledku toho také cen komoditních akcií, jako jsou akcie rafinerií a těžebních společností. V oblasti střední a východní Evropy bude nárůst hypotečních půjček, z čehož by měly mít prospěch banky. V Turecku budou pokračovat politické a strukturální reformy v nastaveném tempu. Inflace a úrokové sazby by měly dále klesat, což je pozitivní pro ekonomiku jako celek stejně tak jako pro banky a cenné papíry založené na spotřebě. V regionu jako takovém budou domácí akcie bank a  obchodních společností profitovat z rostoucí spotřeby.

Největší šanci pro investory dává Polsko

Polsko je nejatraktivnější trh, protože je to největší trh z hlediska kapitalizace a nabízí nejvíce investičních příležitostí z hlediska bottom up metody výběru cenných papírů. Tento trh je také podpořen růstem domácího průmyslu fondů.

Východoevropské fondy euro neohrozí

Pokud jde o existující východoevropskými fondy poté, co deset nových členů EU přijme euro (stanou se součástí domácích trhů pro investory z eurozóny), tak to nebude mít žádný bezprostřední dopad na existující východoevropské fondy a jejich tradiční investiční prostor. Tyto trhy jsou stále považovány za nově vznikající a přechod z nově vznikajících na vyvinuté trhy nastane v delším časovém období. Mezitím se definice východní Evropy rozšiřuje tak, aby mohla pojmout země jako je Ukrajina nebo Turecko.  

Nicméně v okamžiku, kdy noví členové přijmou euro, bude omezeno měnové riziko.  Navíc ještě zvýšená likvidita může  fungovat jako podnět ke  zvýšení  akciové výkonnosti na těchto trzích poté, co se nové členské státy stanou přístupné pro evropské fondy a fondy eurozóny hlavního proudu.

Rusko vede v exportu energií

Růst ve spotřební poptávce bude pokračovat. Jednou  z  hnacích sil ruské ekonomiky byl v nedávné minulosti silný růst soukromé spotřeby pramenící zčásti z  nahromaděné poptávky  z období několika desetiletí centrálního plánování. Tento trend bude pokračovat, zčásti jako výsledek zvýšených výdajů ze státního rozpočtu umožněných silným přílivem financí do takzvaného Stabilizačního fondu. Rusko se stalo vedoucím vývozcem energií a Stabilizační fond byl založen v roce 2004 s cílem přečerpávat výnosy z ropných zisků  do sociálních  projektů. Například ve finančním rozpočtu vlády na rok 2006 vidíme strmý vzestup ve výdajích na takové položky jako je zdravotnictví a školství. Rozpočtové odhady Stabilizačního fondu ukazují  strmý růst  kapitálu v tomto fondu pro období několika dalších let, a to věstí budoucí ekonomický růst a výdajovou sílu.

Likvidita akcií ve střední Evropě není riziková

Někteří manažeři fondů posilují váhu  ve prospěch menších  společností s akciemi s nižší likviditou, likvidita však nepředstavuje pro investory investující ve střední a východní Evropě významné riziko. Tyto  akciové  trhy rostou,  přitahují více investorů a více společností.  Výsledkem je, že likvidita roste a portfolio manažeři mají šanci diverzifikovat svá portfolia. Investice do akcií malých společností přinášejí samozřejmě specifická rizika. Společnosti  s nižší kapitalizací někdy nabízí také větší  růstový potenciál v porovnání se  společnostmi s velkou kapitalizací, protože  ony samy rostou. Takové akcie na likvidním trhu tak mohou nabídnout atraktivní investiční příležitost.

Z hlediska potenciálního investora, je to především otázka provedení důkladné  due-diligence. Pro investora je vždy důležité náležitě posoudit investiční proces a strategii fondu, aby porozuměl specifickým rizikům ještě před investováním.

V Rumusku a Bulharsku s investicemi raději nepočítejte

V Bulharsku, Rumunsku a na západním Balkáně je jen málo příležitostí. Bulharsko a Rumunsko jsou velice nelikvidní trhy a na Balkáně je jen velmi málo společností, do kterých by se dalo investovat. Ocenění jsou obtížná a kvůli málu investičních příležitostí jsou tyto trhy všeobecně neatraktivní. Nicméně, některé společnosti na Balkáně, které jsou zapojeny do procesu restrukturalizace, mohou nabídnout potenciální zvýšení hodnoty.

Turecko má šanci

Výhled tureckého trhu je však optimistický. Trend  politických a strukturálních reforem v Turecku bude totiž pravděpodobně pokračovat. Inflace a úrokové sazby by měly dále klesat, což je pozitivní pro ekonomiku jako celek stejně tak jako pro trh. Můžeme se dočkat  měnové volatility zvláště pokud se v Evropě zintenzívní debata o vstupu Turecka do EU, zatímco nejistota ohledně daní z kapitálových zisků může mít dopad na náladu investorů.

Zpracováni podle informací Pioneer Investments

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená