FinExpert.e15.cz

Vyplatí se investovat do stavebního spoření?

Stavební spoření i přes snížení státní podpory stále patří mezi zajímavé spořící produkty téměř bez rizika. Pokud si navíc potřebujete půjčit peníze, není o výhodnosti pochyb. Co ale v případě, že chcete jen vhodně investovat volné finanční prostředky? Stále se „stavebko“ vyplatí?
Vyplatí se investovat do stavebního spoření?

Tyto a další skvělé články najdete v časopise Osobní finance 12/2005

Podle průzkumu společnosti Factum Invenio ukládají lidé peníze především na běžné účty u bank a na účty stavebního spoření. Další velká skupina lidí má peníze pěkně doma ve slamníku, využívá penzijní připojištění, životní pojištění nebo přežité vkladní knížky. Vedoucí pozici stavebního spoření se nelze divit, tento produkt podporuje stát poměrně štědrým ročním příspěvkem, na který stavební spořitelny klienty lákají. Pojďme se proto podívat na stavební spoření výhradně jako na investiční produkt a pomiňme jeho možnosti z hlediska úvěrů, kterým se budeme věnovat v některém z příštích čísel Osobních financí.

Stavební spoření: především na bydlení

Začněme od začátku. Stavební spoření je definováno jako produkt určený především – a v případě úvěru výhradně – na financování bytových potřeb, tedy na koupi a rekonstrukci domu nebo bytu. V případě, že budete pouze spořit a po ukončení smlouvy si vyberete naspořenou částku, můžete peníze použít na cokoliv. Základní doba spoření je šest let (u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 pak pět let) a po takovou dobu vám spořitelna připisuje úrok z tzv. uspořené částky (vložené částky, státní podpory, ale i připsaných úroků).

Úrok z vkladu je stanoven ve smlouvě a celou dobu se nemění – nezvyšuje ani nesnižuje. Spořitelna může jednostranně úrokovou sazbu změnit až po uplynutí základní doby spoření. To má výhodu v tom, že vám během standardní doby spoření nemůže být úroková sazba snížena, na druhou stranu ho stavební spořitelna nezvýší v případě, že by třeba vzrostla úroveň inflace a vaše peníze by ztrácely hodnotu. Z tohoto pohledu skrývá stavební spoření jako dlouhodobá investice jisté úrokové riziko.

Rozdíl mezi úrokem z vkladů a úrokem z případného úvěru nesmí překročit 3 %. Pokud tedy máte ve smlouvě uveden úrok z vkladu 3 %, nesmíte dostat úvěr s úrokem vyšším než 6 %. Úrok z vkladu dnes zpravidla činí 2 % (případně 2,1 % po zvýšení u některých spořitelen na přelomu listopadu a prosince), zatímco u starších smluv to je 3 až 5 %. Na vyšší úrok je možné dosáhnout v případě, že ze stavebního spoření není čerpán úvěr – jde o tzv. úrokovou prémii, která může být např. ve výši 50 % připsaných úroků za dobu spoření, případně může být stanoven pevně – např. 1 %.


Zvolte optimální cílovou částku

V případě, že zakládáte stavební spoření s cílem půjčit si peníze, nastavte cílovou částku vždy tak, aby respektovala vaše úvěrové požadavky, jaké budete mít v budoucnu. Pokud ale budete jen spořit, zohledněte při nastavování cílové částky celkově naspořené prostředky vč. úroků a státní podpory. Pokud např. budete ukládat 20 000 Kč ročně, naspoříte po šesti letech necelých 120 000 Kč a necelých 30 000 Kč získáte na úrocích a podpoře. Cílovou částku proto nemá smysl nastavovat na více než 150 000 Kč. Z vyšší cílové částky byste totiž zaplatili vyšší poplatek při podpisu smlouvy.


Státní podpora

Vaše finance však nežijí jen z úroků, ale především ze státní podpory. Touto formou stát podporuje ty, kteří si chtějí našetřit na vlastní bydlení. Do konce roku 2003 činila státní podpora 25 % ročně z naspořené částky až do horního limitu 18 000 Kč, tedy 1 500 Kč měsíčně. Za rok jste tedy mohli dostat od státu až 4 500 Kč, díky čemuž mohl průměrný roční výnos ze stavebního spoření po pěti letech přesáhnout 11 % (viz příklady v závěru článku).

Stát ale nabyl dojmu, že podpora je příliš vysoká a že lidé stavební spoření nevyužívají k jeho původnímu účelu (úvěr k financování na bydlení). Proto snížil příspěvek od počátku roku 2004 na 15 % z ročně uspořené částky současně se zvýšením její horní hranice na 20 000 Kč. Abyste tedy dostali maximální příspěvek od státu (3 000 Kč ročně), musíte spořit 1 667 Kč měsíčně. Pokud spoříte měsíčně více, budou se peníze úročit jen stanoveným úrokem (2–4 %, dle data založení smlouvy); výhodnost stavebního spoření se proto při vyšších úložkách snižuje. Na druhou stranu se nárok na státní podporu v případě vyšší naspořené částky převádí do následujícího roku ((u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 vždy, u smluv uzavřených od 1. 1. 2004 v případě, že od uzavření smlouvy nedojde ke změně požadavku na státní podporu). Pokud „přespoříte“ např. 3 000 Kč, získáte nárok na státní podporu z této částky v příštím roce (ale opět celkově jen z max. 20 000 Kč). To se hodí v případě, že jeden rok uložíte třeba 25 000 Kč, ale druhý jen 15 000 Kč.

Je ovšem nutné pamatovat na jedno velmi důležité omezení stanovené zákonem. Státní podporu získáte pouze ve dvou případech: pokud jste spořili minimální dobu nutnou pro přiznání této podpory, tedy pět let u smluv uzavřených do 31. 12. 2003 nebo šest let u smluv uzavřených od 1. 1. 2004, nebo pokud jste si ze stavebního spoření vzali úvěr. V případě, že spoření zrušíte předčasně, o podporu přicházíte, stejně jako v případě, že peníze ze stavebního stavební spoření použije exekutor či soudní vykonavatel na úhradu dluhů věřitele (více v čísle 11/05). Z tohoto pohledu je stavební spoření v podstatě dlouhodobý termínovaný vklad – abyste maximalizovali zisk, musíte spořit minimálně šest, případně pět let.


Stavební spoření je stále výhodnou a takřka bezrizikovou investicí.

Cílová částka, poplatky

Pokud budete zakládat stavební spoření s cílem vzít si úvěr, bude vás zajímat cílová částka. To je součet vkladů, přiznané státní podpory, úroků z vkladů a státní podpory a úvěru ze stavebního spoření (výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od daně z příjmu). Úvěr ze stavebního spoření si můžete vzít nejdříve po dvou letech spoření a současném naspoření určitého procenta cílové částky stanoveného spořitelnou (zpravidla 30 nebo 40 %) a po dosažení určitého bodového hodnocení. V případě nesplnění jedné z těchto podmínek můžete požádat o překlenovací úvěr (meziúvěr), u něhož ale mohou být vyšší úroky. Podrobněji se úvěrům ze stavebního spoření budeme věnovat v některém z dalších čísel Osobních financí v příštím roce.

Vraťme se ale k cílové částce. Ta uvádí, kolik si můžete maximálně nejen půjčit, ale také kolik můžete maximálně naspořit. Pokud máte v plánu naspořit 150 000 Kč a nebudete si brát úvěr, zvolte cílovou částku 150 000 Kč. Pokud si chcete vzít úvěr např. ve výši 400 000 Kč, musíte zvolit cílovou částku 400 000 Kč. Za uzavření nové smlouvy platíte vždy určitý poplatek, zpravidla ve výši 1 % z cílové částky. Pokud např. zvolíte cílovou částku 300 000 Kč, musíte při založení zaplatit poplatek 3 000 Kč. To samozřejmě snižuje výnos; pokud byste v prvním roce naspořili 20 000 Kč, získali byste státní podporu ve výši tohoto zřizovacího poplatku. Některé spořitelny mají poplatek i vyšší, odmění se však prémiovým úrokem v případě, že si nevezmete úvěr.


Boj za nižší poplatky

Poplatky za vedení účtu v minulosti poměrně výrazně rostly, aniž by to klienti mohli jakkoliv ovlivnit – platili stále více a nevěděli za co. Došlo to tak daleko, že vláda upravila zákon o stavebním spoření tak, aby poplatek za vedení účtu byl stanoven ve smlouvě, případně aby bylo uvedeno, jakým způsobem bude v následujících letech růst. Tato povinnost se vztahuje na dobu spoření, nejdéle však na šest let. V současné době mají ČMSS, HYPO, Modrá pyramida a Wüstenrot ve smlouvě uveden fixní poplatek, SSČS může poplatek zvýšit max. o 5 % ročně a Raiffeisen o roční inflaci.V případě, že v průběhu spoření zjistíte, že cílová částka je příliš nízká, např. budete chtít vyšší úvěr, musíte cílovou částku navýšit. A to opět není zadarmo, za zvýšení musíte zaplatit stejný poplatek jako při zakládání smlouvy; ovšem jen z dílu, o který cílovou částku zvyšujete. Současně se také změní úročení – pokud např. máte starou smlouvu s úrokem 3 %, po změně cílové částky se budou vaše peníze na účtu stavebního spoření zhodnocovat jen 2 %, případně 2,1 %.

To ale nejsou všechny poplatky, které spořitelně zaplatíte. Každý rok (čtvrtletí nebo měsíc) platíte určitou částku za vedení účtu, výpisy apod., dle stavební spořitelny se jedná o 250–360 Kč ročně. Nejméně si účtuje Wüstenrot – 250 Kč, ovšem připlatíte si 30 Kč za výpis z účtu, nejdražší je pak HYPO, u které ročně platíte 360 Kč. Tyto poplatky samozřejmě snižují výnos z ročního vkladu, nicméně ten je stále dost vysoký na to, aby se stavební spoření vyplatilo. Ostatně to je dobře vidět z příkladů, které uvádíme v závěru článku, kdy průměrné zúročení za šestileté období spoření tzv. ideální částky dosáhne více než 5 % p.a.

Stavební spořitelna Poplatek za založení Zvýšení cílové částky Poplatek za vedení (ročně) Výpisy z účtu (ročně) Poznámka
Českomoravská stavební spořitelna 1 % z cílové částky 1 % z navyšované částky 290 Kč v ceně poplatku  
HYPO stavební spořitelna 1,2–1,8 % z cílové částky 1,2–1,8 % z navyšované částky 360 Kč v ceně poplatku
Modrá pyramida stavební spořitelna 1 % z cílové částky (max. 7 500 Kč) 1 % z navyšované částky 300 Kč v ceně poplatku  
Raiffeisen stavební spořitelna 0,85–1 % z cílové částky 1 % z navyšované částky 280 Kč 20 Kč Za založení smlouvy platí 0,85 % klienti, kteří nedosáhli věku 25 let; poplatek za vedení se platí čtvrtletně
Stavební spořitelna České spořitelny 1 % z cílové částky 1 % z navyšované částky 285 Kč 25 Kč Výpis po připsání státní podpory na žádost klienta (25 Kč)
Wüstenrot stavební spořitelna 1 % z cílové částky 1 % z navyšované částky 250 Kč 30 Kč  

 

Jednorázový vklad na 6 let    
Vložená částka Cílová částka Výnos p.a.
130 000 Kč 170 000 Kč 4,0 %
150 000 Kč 190 000 Kč 3,7 %
200 000 Kč 250 000 Kč 3,2 %
250 000 Kč 300 000 Kč 3,0 %

 

Pravidelné měsíční vklady po 6 let      
Měsíční vklad Cílová částka Výnos p.a.
    FondShop Wüstenrot
1 700 Kč 150 000 Kč 5,2 % 5,9 %
2 000 Kč 170 000 Kč 4,7 % 5,5 %
2 500 Kč 210 000 Kč 4,2 % 4,9 %
3 000 Kč 250 000 Kč 3,8 % 4,4 %

Předpoklady výpočtu u jednorázového vkladu: Počáteční vklad uskutečněn v květnu. Délka spoření 6 let. Úročení zůstatku sazbou 2 % p.a. Státní podpora 15 % z vkladu, max. 3 000 Kč ročně, převáděna na účet v dubnu. Poslední podpora vyplacena v říjnu. Počáteční poplatek 1 % z cílové částky zaplacen na začátku spoření z vložené částky. Roční poplatek 290 Kč.

Předpoklady výpočtu u měsíčních vkladů: Stejné, poplatek za uzavření smlouvy byl ale zaplacen zvlášť. Měsíc začátku spoření nemá na procentní výnos vliv (zaokrouhlujeme na jedno desetinné místo). Oba příklady jsou převzaty z renomovaného investičního časopisu FondShop. U výpočtu výnosu z měsíčních vkladů přikládáme také propočet stavební společnosti Wüstenrot.

Jak předčasně ukončit stavební spoření

Stinnou stránkou stavebního spoření je jeho poměrně nízká likvidita. Pokud potřebujete peníze dříve než za šest let u nových smluv (tj. uzavřených od 1. 1. 2004) nebo za pět let u smluv starých (tj. uzavřených do 31. 12. 2003), připravíte se o státní podporu. To se samozřejmě netýká smluv, z nichž je čerpán úvěr – tyto smlouvy se neberou jako předčasně ukončené. U staré smlouvy, kterou skončíte po čtyřech letech, tak můžete přijít až o 18 000 Kč, u nových je to méně; ve stejném případě by to bylo 12 000 Kč, po pěti letech 15 000 Kč. O úroky získané ze záloh státní podpory ale nepřijdete.

U některých předčasně ukončených smluv přijdete také o úrokový bonus – ten spořitelna může nabízet v případě, že budete spořit celou smluvní dobu a současně si nevezmete úvěr. Dále zaplatíte poplatek za předčasné ukončení smlouvy, který činí 0,5 % z cílové částky. Počítejte ale s tím, že vypovězené peníze můžete dostat až tři měsíce po podání výpovědi. Zkrátka pokud zakládáte stavební spoření za účelem zhodnocení peněz, musíte počítat s tím, že jde o investici skutečně dlouhodobou a porušením podmínek o mnohé přicházíte.

Stavební spoření proto rušte předčasně jen v případě, že je to skutečně nevyhnutelné. Pokud potřebujete peníze jen na krátkou dobu a pak byste je klidně mohli „vrátit zpět“, zkuste kritickou situaci vyřešit třeba spotřebním úvěrem, případně kontokorentem. Za určitých okolností vás to může vyjít levněji, než rušit „starou“ smlouvu s výhodnými podmínkami (vyšší státní podpora, vyšší úrok) a po vyřešení finanční krize založit novou s podmínkami méně výhodnými.

Nové stavební spoření vydělá až 5,2 %

Stavební spoření je i přes omezení výše státní podpory výhodný produkt. Ostatně o tom se můžete přesvědčit spočítáním efektivního úroku (průměrného ročního čistého výnosu) za dobu celého trvání spoření (šest let). Jsou sice stále nad současnou inflací, to ale nemusí trvat věčně. V případě, že budete částky na účet stavebního spoření připisovat měsíčně a využijete ideální úložky necelých 1 700 Kč (tehdy dostanete maximální státní podporu), bude činit průměrný úrok po šesti letech 5,2 % p.a. Čím více budete spořit, tím menší úrok bude – státní podpora se „rozpouští“ ve větších částkách. Budete-li ukládat např. 3 000 Kč měsíčně, bude úrok už jen 3,8 % p.a.

Pokud vložíte peníze na účet stavebního spoření jednorázově, budou úroky nižší. Např. při vložení 130 000 Kč při založení smlouvy bude roční výnos 4,0 %, při 150 000 Kč 3,7 % a při 200 000 Kč už jen 3,2 %. Zkrátka v případě, že chcete spořit vysoké částky, už není stavební spoření tak výhodné jako u částek nižších. Na druhou stranu jsou tyto výnosy zaručené a prakticky bez rizika, které je v podstatě jen jedno: v případě zvýšení inflace se reálné výnosy sníží.

Staré smlouvy vynáší více

Trošku jiné je to u starých smluv založených před rokem 2004. Tam je totiž státní podpora vyšší, peníze jsou dříve k dispozici (po pěti letech) a stačí spořit méně – jen 1 500 Kč měsíčně. Pokud byste ukládali zmíněných patnáct stovek měsíčně po pět let, bude u smluv založených do poloviny roku 2000 (úročení 4 %) činit čistý roční výnos 11,4 % p.a. Po šesti letech to bude 10,8 %, dále 9,7 %, 8,9 % apod. U smluv založených od poloviny roku 2000 do konce 2002 (úročení 3 %) budou jednotlivé výnosy 10,5 %, 9,8 %, 8,7 % apod., a u smluv založených v letech 2002–2003 (úročení 2 %) pak 9,5 %, 8,8 %, 7,8 % atd. Jak je vidno, čím spoříte déle, tím je výnos nižší, protože – jak bylo zmíněno – státní podpora se rozpadá ve větší částce. To samé se děje, když spoříte více, než je z hlediska podpory výhodné.

Starou smlouvu se tedy rozhodně nevyplatí rušit, tak výhodné podmínky už nelze znovu získat – jakákoliv nová smlouva musí být šestiletá a nabízí nižší státní podporu. Pokud peníze ze „starého“ stavebního spoření nepotřebujete, spořte i po uplynutí pětileté lhůty a čekejte na vhodnou investiční příležitost. Peníze jsou likvidní a úročení je při ideální úložce po pěti letech stále vysoké. Je zde ale jedna nevýhoda: pokud spořením dosáhnete cílové částky a budete-li chtít i nadále spořit, musíte cílovou částku zvýšit. Bohužel nedílnou součástí změny cílové částky je také změna úroku (viz výše). I přesto ale bude staré stavební spoření výhodnější než nové.

Stavební spoření stále výhodné

Od roku 2004 je stavební spoření jako spořící produkt méně výhodné; oproti starým podmínkám je reálné zhodnocení nižší, což ovlivnilo i zájem o stavební spoření jako investiční produkt. Zhodnocení investic je ale stále vyšší než u podobně rizikových produktů, kam patří např. termínované vklady. Pokud chcete pravidelně ukládat částku ne vyšší než je optimální úložka a současně nechcete riskovat, pak je stavební spoření ideálním produktem.  A navíc máte možnost vzít si při splnění výše zmíněných podmínek úvěr na bydlení.

Další článek


 

Související články


celkem 11 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Nabízím lepší zhodnocení
grac
12. 3. 2006, 11:49
Re: Nabízím lepší zhodnocení
novotny99 (at) seznam.cz
21. 2. 2006, 22:44
Re: Nabízím lepší zhodnocení
XXL
20. 2. 2006, 12:31
Re: Nabízím lepší zhodnocení
petr.streda
20. 2. 2006, 10:21
Nabízím lepší zhodnocení
novotny99 (at) seznam.cz
19. 2. 2006, 17:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená