FinExpert.e15.cz

Vyplatí se investice do nemovitostí?

Dozvíte se, kdy je k nákupu či prodeji nemovitosti ta správná doba s ohledem na aktuální situaci na trhu s nemovitostmi.
Vyplatí se investice do nemovitostí?

Přemýšlíte-li v současnosti o nákupu či prodeji jakékoli nemovitosti, jistě si kladete mnoho otázek, na které jen stěží nacházíte odpovědi. K těm be-zesporu nejzásadnějším patří úvaha o tom, zda současná situace na trhu s realitami k tomuto kroku nahrává, nebo zda bude výhodnější vyčkat na situaci příznivější.

Rozhoduje souboj nabídky s poptávkou

Hned na samotném začátku je zapotřebí si uvědomit základní ekonomické pravidlo. Ceny se odvíjejí hlavně od poptávky, tedy kdy a zač jsme ochotní své finanční prostředky do nemovitostí vkládat.  Kupní cena nemovitosti vždy odráží momentální situaci na trhu. Prodávající kalkuluje s představou, že aktuální situace je natolik příznivá, že nemá smysl s prodejem otálet, protože by kupce za požadovanou cenu v budoucnosti jen stěží hledal. Naopak kupujícího v této souvislosti napadá pravý opak. Kalkuluje s tím, že ceny klesnou, tudíž je třeba s nákupem vyčkat. Rovněž se však může obávat dramatického nárůstu ceny v blízkém časovém ob-dobí, a proto s nákupem nechce příliš otálet.

Velice důležitým faktorem je pro kupujícího rovněž dostupnost úvěrových prostředků a s tím související výše úrokových sazeb. V současnosti jsou úrokové sazby na historicky nejnižších úrovních, čímž nepřímo tlačí ceny nemovitostí vzhůru. Tato situace proto nahrává těm, kteří nemovitost prodávají. Jedním z nejdůležitějších faktorů možného zvýšení cen nemovi-tosti je hrozící zvýšení výše DPH u stavebních prací, souvisejících s bydle-ním z pěti na devatenáct procent. Pokud se tak opravdu stane, lze očeká-vat, že ceny bytů od roku 2008 výrazně vzrostou.

Tržní nebo odhadní ceny

Mluvíme-li o kupních cenách nemovitostí můžeme konstatovat, že v praxi existují dva druhy těchto cen – tzv. tržní ceny a ceny odhadní. Tržní cena odráží aktuální vztah mezi nabídkou a poptávkou na trhu s nemovitostmi. O odhadních cenách mluvíme v souvislosti se zákonem o oceňování ma-jetku (často se objevuje termín úřední cena, kterou dle výše uvedeného předpisu stanoví znalec v oboru ceny a odhady nemovitostí).

Na problematiku odlišných druhů cen narazíte i při placení daně z převodu nemovitosti. Základem daně z převodu nemovitosti je při prodeji vyšší ze dvou cen – ceny sjednané (tržní cena uvedené v kuní smlouvě) nebo z ce-ny zjištěné podle zákona o oceňování majetku platné v den nabytí nemo-vitosti (úřední cena).

Je nezbytné si uvědomit, že úřední cena se od té prodejní mnohdy výraz-ně liší, a to směrem nahoru. Jak již bylo výše sděleno, prodejní cenu urču-je trh v daném místě a čase a ten se v již v rámci regionů v naší zemi vý-razně různí. K ozřejmení lze použít následující příklad. Luxusní rodinná vila s nejmodernějším vybavením ve špatně dopravně dostupné lokalitě či v lokalitě se zhoršeným životním prostředím někde na vesnici může stát méně než cihlový byt ve větším městě.

Jedním z nejdůležitějších faktorů možného zvýšení cen nemovitosti je hro-zící zvýšení výše DPH u stavebních prací, souvisejících s bydlením z pěti na devatenáct procent. Pokud se tak opravdu stane, lze očekávat, že ceny bytů od roku 2008 výrazně vzrostou.

Pozor na první dojem

Jako v životě, tak i na trhu s nemovitostmi hraje vedle lokality velkou roli vzhled nemovitosti, tedy jakýsi její první dojem. Zachovalá fasáda, okna, vstupní dveře, zajímavé architektonické prvky a dobře využitý prostor hrají v tuto chvíli velice podstatnou roli, která cenu nemovitosti zvyšuje. Na první pohled zvenčí se může zdát, že se bude jednat o výhodnou kou-pi. Ale pozor, pod slupkou se mohou skrývat mnohá úskalí (špatný stav rozvodů vody, elektřiny, topení, dosluhující konstrukce krovu, špatný stav hydroizolace apod.). Proto lze jen doporučit, abyste si před koupí objedna-li odborníka, který vás na možná úskalí upozorní.

Pozemek nebo raději byt?

Podíváme-li se v poslední době globálně na ceny stavebních pozemků zjis-tíme, že nárůst cen je v posledních letech v porovnání s nárůstem cen ro-dinných domů či bytů velice zajímavý. Proto by se vám právě teď mohla investice do nákupu pozemků několikanásobně vrátit i v případě, že sami žádný pozemek nepotřebujete.

Nákup pozemků ve srovnání s nákupem bytu má několik nezanedbatel-ných výhod. Významnou úlohu při rozhodování může sehrát fakt, že na rozdíl od vlastnictví bytového domu, nebude vámi kupovaný pozemek po-třebovat zvláštní pozornost s výjimkou jeho základní údržby (sečení trá-vy). To je v porovnání s vlastnictvím bytového domu bezesporu velikou výhodou, protože vám dennodenně nehrozí potíže s nájemníky, živelné pohromy v podobě větrem odnesené střechy či rozbitých oken, padání omítky a podobných nepříjemných událostí.

Úřední cena pozemků (cena ze znaleckých posudků) se odvíjí od několika faktorů. V první řadě se vychází z druhu pozemku a stanoveného účelu využití. Samotnou tržní cenu pozemku rovněž stanovuje nabídka a po-ptávka na trhu s nemovitostmi, a tak se ceny pozemků, i když se stejným účelem využití, mohou na území naší republiky významně lišit.
Pokusme se zaměřit na pozemky určené územním plánem k zastavění. Obecně lze konstatovat, že ceny stavebních parcel stoupají s blízkostí vět-ších měst nebo tam, kam směřují investice zahraničních společností. Aby byla vaše investice opravdu výhodná, musíte získat správné informace, které vaše konečné rozhodnutí pomohou usnadnit.
Zjistíte-li například, že město, ve kterém žijete, získalo prostředky z fondu Evropské unie na zasíťování pozemků pro podnikání a navíc jedná s několika potenciálními investory, máte ty nejlepší indicie k definitivnímu rozhodnutí – nákupu pozemků. Nové pracovní příležitosti přilákají nové zaměstnance a ti samozřejmě budou chtít někde bydlet. Využijte proto tuto situaci k nákupu parcel buď přímo v katastru daného města, nebo v jeho těsné blízkosti. Tímto se i nevýznamná vesnice těsně sousedící s větším městem stává atraktivní pro budoucí stavitele.

Jsou-li v těsné blízkosti pozemku inženýrské sítě či možnost se na ně při-pojit, bude tato investice ještě daleko výhodnější. V současné době je vy-soká poptávka po pozemcích u měst, jako jsou Brno, Ostrava, Pardubice, Hradec Králové, Olomouc, Liberec, České Budějovice a Žatec. Poté, co se stanete vlastníkem této parcely, nezbývá než čekat na správného kupce, který vám za původně bezvýznamný pozemek zaplatí tak vysokou kupní cenu, s kterou jste možná ani původně nepočítali.

Předpokládaný vývoj cen nemovitostí v roce 2007

byt v panelovém domě pokles
byt v cihlovém domě růst
vlastnictví rodinného domu růst
vlastnictví bytu v rodinném domku růst
pronájmy bytů stagnace
pozemky pro výstavbu rodinného domu růst

 

Faktory zvyšující cenu nemovitosti

 • nízké stáří nemovitostí
 • kvalitní zdivo
 • zateplení pláště domu
 • vybavenost nemovitosti inženýrskými sítěmi
 • atraktivnost lokality
 • dostupnost veřejné dopravy
 • životní prostředí
 • pracovní příležitosti v lokalitě
 • blízkosti občanské vybavenosti (škola, nemocnice, kulturní vyžití)

Faktory snižující cenu nemovitosti

 • umístění v záplavové oblasti
 • blízkost silnice, průmyslové výrobny
 • rizikové životní prostředí
 • použití nekvalitních stavebních materiálů
 • složitá dopravní obslužnost
 • špatné hydrogeologické podmínky
 • vysoké stáří domu
 • nedostatečná nebo vadná inženýrská síť
 • vlhkost
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená