FinExpert.e15.cz

Výhody a nevýhody předčasného důchodu

Počet občanů využívajících možnosti odejít do důchodu dříve než činí důchodový věk roste. Jaké podmínky musí být splněny?
Výhody a nevýhody předčasného důchodu

Využití zákonné možnosti odejít do důchodu dříve má samozřejmě své výhody i nevýhody. Záleží tedy vždy na konkrétní situaci a preferencích každého jednotlivce. Hlavní výhodou samozřejmě je dřívější odchod do penze, možný až o 3 roky. Nevýhodou je méně peněz, nemožnost změny trvale kráceného předčasného důchodu na řádný (starobní) důchod a omezenost příjmu z výdělečné činnosti.

Jaké jsou tedy zákonné podmínky?

Aby mohl člověk odejít na předčasný důchod musí splnit dvě základní zákonné podmínky:

a) získání doby pojištění nejméně 25 let

b) do dosažení důchodového věku chybí nejvýše tři roky (tři roky jsou samozřejmě nedřívější termín, odejít do předčasného důchodu lze kdykoliv později – např. rok před důchodem)

Tato právní úprava je platná do konce roku 2009. Od ledna 2010 má občan nárok na předčasný důchod, jestliže získá nově stanovenou dobu pojištění a dosáhne alespoň věku 60 let (pokud je jeho důchodový věk 63 let) nebo mu chybí do důchodového věku nejméně 3 roky (pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let).

Lze nastoupit zpátky do zaměstnání

Když se občan, který nastoupí do předčasného důchodu, rozhodne znovu nastoupit do zaměstnání, tak mu v tom nic nebrání. Po dobu zaměstnání mu však nevzniká nárok na výplatu důchodu a musí proto nástup do zaměstnání nahlásit na České správě sociálního zabezpečení Praha. Jestliže tak učiní dodatečně, musí přeplatek vrátit. Po ukončení zaměstnání požádá přes místně příslušnou OSSZ dle místa trvalého bydliště o uvolnění důchodu. Uvolňuje se již vypočítaný důchod. Pokud však občan bez pobírání důchodu odpracoval aspoň 90 dní, tak se krácení důchodu snižuje!

Důchodový věk pro starobní důchod

Pro lepší přehlednost si uvedeme, jaký je důchodový věk pro starobní důchod. V současné době dochází k postupnému zvyšování věkové hranice, tak aby v roce 2012 byl:

  • 63 let u mužů
  • 59 let až 63 let u žen (v závislosti na počtu vychovaných dětí, 63 let je pro bezdětné ženy, 62 let pro ženy vychovávající jedno dítě, 61 let pro ženy vychovávající dvě děti, 60 let pro ženy vychovávající tři nebo čtyři děti a 59 let pro ženy vychovávající alespoň pět dětí)

Tento důchodový věk by byl však na evropské poměry pořád nízký a tak bude i po roce 2012 docházet k postupnému zvyšování důchodového věku, tak aby v roce 2030 byl:

  • 65 let u mužů
  • 62 let až 65 let u žen (opět v závislosti na počtu vychovaných dětí)

Právě neustálé prodlužování důchodového věku bude hlavním důvodem pro ještě rostoucí zájem občanů o předčasné důchody. V 65 letech totiž již rozhodně nelze vykonávat řadu zaměstnání a předčasný důchod bude pro mnoho lidí lepší a výhodnější alternativou než evidence na úřadu práce.

Krácení – za každých započatých 90 dní 0,9 %

  • Hlavní nevýhoda předčasného důchodu je samozřejmě nižší penze. Za každých započatých 90 dní je totiž penze krácena o 0,9 %. Za celý rok to je potom již 3,6 % a za 3 roky to je již 10,8 %. Jak vysoké je krácení, o tolik procent je důchod nižší než by byl klasický starobní důchod.

Příklad

Jestliže má např. občan nárok na starobní důchod dne 10. 7. 2009 a rozhodl se odejít do předčasného důchodu již 1. 1. 2009, je jeho penze krácena o 2,7 %. Odešel totiž do předčasného důchodu o 191 dní dříve než je jeho nárok na starobní důchod. Kdyby odešel do předčasného důchodu pouze o jedenáct dní dříve tj. 29. 6. 2009, byla by jeho penze krácena o 1,8 %. Nebylo by totiž započatých dalších 90 dní. Na tuto skutečnost je dobré pamatovat.

  • Druhou hlavní nevýhodou je, že při předčasném důchodu nemůže být důchodce až do dosažení důchodového věku výdělečně činný. Za výdělečnou činnost se přitom považuje každá činnost, ze které jsou odváděny odvody na sociální pojištění.

Příklad

V praxi to znamená, že předčasný důchodce může pracovat na dohodu o provedení práce (tj. 150 hodin u jednoho zaměstnavatele a výdělek není omezen) nebo na dohodu o provedení práce a výdělek je do dvou tisíc za měsíc. Podnikat a pobírat důchod lze pouze omezeně. Při podnikání může mít příjem pouze do výše, ze které se neplatí sociální pojištění. Pro rok 2009 tak lze mít zisk pouze do částky 56 532 Kč. Výhodu je, že v tomto případě není potřeba platit sociální pojištění (zdravotní pojištění se však platí!).

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Brigada v predčasném důchodě
Pavel Baran
28. 7. 2009, 12:34
Brigada v predčasném důchodě
Pavel Baran
28. 7. 2009, 12:12
Nerozumím krácení
JK
3. 6. 2009, 16:27
Prověřuj napsané!
Pozorná čtenářka
2. 5. 2009, 23:44
chci to vidět
sly
29. 4. 2009, 13:02

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená