FinExpert.e15.cz

Výdělek při invalidním důchodu není omezen

Kdo má na invalidní důchod nárok? Jak je vysoký? Mohu si přivydělat?
Výdělek při invalidním důchodu není omezen

Pro výplatu částečně invalidního či plně invalidního důchodu je potřeba splnit dvě základní zákonné podmínky:

1) Občanovi musí být ze zdravotních důvodů přiznána buď plná, nebo částečná invalidita

Plně invalidním se občan stává, když jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 66 % a je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek.

Částečně invalidním se občan stává, když jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 33 %.

Zdravotní stav občana posuzuje posudkový lékař příslušné správy sociálního zabezpečení dle místa bydliště. Z toho plyne, že ne každý, kdo si o invalidní důchod požádá, musí být lékařem uznán invalidním. I když má žadatel zdravotní potíže, může být jeho žádost zamítnuta.

2) Občan musí mít potřebnou dobu pojištění

Když je občan uznán lékařem částečně nebo plně invalidním, musí mít ještě splněnu podmínku doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity. Délka doby pojištění je odstupňována podle věku občana:

 • věk do 20 let méně než 1 rok
 • od 20 do 22 let 1 rok
 • od 22 do 24 let2 roky
 • od 24 do 26 let 3 roky
 • od 26 do 28 let4 roky
 • nad 28 let5 roků

Do doby pojištění se ze zákona nejčastěji počítá:

 • pracovní poměr
 • zaměstnání na dohodu o provedení činnosti,
 • OSVČ
 • studenti (prvních 6 let po dosažení věku 18 let)
 • péče o osobu závislou II., III. a IV. stupně
 • evidence na úřadu práce (pouze po dobu, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti a dále nejvýše v rozsahu 3 let též po dobu, kdy podpora v nezaměstnanosti nenáležela s tím, že tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod). Jestliže je tedy občan příliš dlouho v evidenci úřadu práce, není splněna podmínka pojištění a nevznikne mu nárok na částečně nebo plně invalidní důchod.

Výše plně invalidního důchodu

Plně invalidní důchod se skládá ze dvou částí, a sice:

 • základní výměry (2 170 Kč měsíčně)
 • částky závislé na délce pojištění a výši dosahovaného příjmu (výše procentní výměry plného invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně – obdobně jako by se vypočítávala starobní penze)

Výše částečného důchodu je nižší než u plně invalidního důchodu. Základní výměra je stejná (2 170 Kč měsíčně), ale za každý celý rok doby pojištění se počítá pouze 0,75 % výpočtového základu měsíčně. Protože minimální procentní výměra částečně invalidního důchodu činí nejméně 385 Kč, tak v souhrnu činí minimální částečně invalidní penze 2 555 Kč.

Jak postupovat, když mi byla zamítnuta žádost o invalidní důchod?

V případě, že není splněna doba pojištění a občan tak nemá ze zákona nárok na invalidní důchod, bude pobírat dávky v hmotné nouzi. Jsou samozřejmě podstatně nižší. Pro jejich výplatu je potřeba se obrátit na místně příslušný obecní úřad. V budoucnu lze získat dobu pojištění a nárok na invalidní důchod i placením si dobrovolného důchodového pojištění. Tato cesta však není jednoduchá, protože tito občané mají často finanční problémy.

Přivýdělek bez omezení

Mnoho částečně invalidních občanů si přivydělává. Zatímco v minulosti byl jejich přivýdělek omezen, nynější legislativa je jednoznačně na jejich straně. Přivydělat si při částečném nebo plně invalidním důchodu občan může, a výše přivýdělku dokonce není ani omezena. Záleží pouze na jeho možnostech a schopnostech.

Další článek


 

Související články


celkem 29 komentářů

Nejnovější komentáře

Dobri den zajímá mne tato nábytkářské děkuji Vladimí...
Vladimir Koky
21. 3. 2017, 11:30
Dobri den zajímá mne tato nábytkářské děkuji Vladimí...
Vladimir Koky
21. 3. 2017, 11:29
Dobri den zajímá mne tato nábytkářské děkuji Vladimí...
Vladimir Koky
21. 3. 2017, 11:29
Dobri den zajímá mne tato nábytkářské děkuji Vladimí...
Vladimir Koky
21. 3. 2017, 11:29
Dobri den zajímá mne tato nábytkářské děkuji Vladimí...
Vladimir Koky
21. 3. 2017, 11:29

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená