FinExpert.e15.cz

Vydělejte na změně (politického) klimatu

Nové technologie mají pomoci snížit emise plynů, ale úspěch investic do akcií eko-technologických firem závisí na politických rozhodnutích.
Vydělejte na změně (politického) klimatu

Firmy vyvíjející nové technologie, jež pomohou lidstvu snížit emise skleníkových plynů, mohou čekat pohádkové zisky. Podmínkou jsou vyšší pokuty znečišťovatelům ovzduší nebo vyšší státní dotace „čistým“ technologiím.

Jako každý rok byla redakce FOND SHOPu i letos na jaře na Fonds Kongressu ve Vídni. Prezentující se tvůrci fondů vždycky najdou jedno srozumitelné investiční téma či investiční příběh a ten se snaží prodat investorům ve formě investičního produktu.

V loňském roce byly na Fonds Kongressu módním tématem komodity. Ropa za sebou právě měla zdvojnásobení ceny během dvou let, některé kovy ještě větší růst. Tomu odpovídala výkonnost akciových fondů ze sektoru přírodní zdroje. Heslo „vydělejte na komoditách“ se přímo nabízelo.

Letošním heslem bylo „vydělejte na změně klimatu“. Mezinárodně-politické podmínky takovému investičnímu tématu nahrávají. Diskuse o Kjótském protokolu, podle něhož by se jednotlivé státy měly zavázat ke snižování emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, neustává. Sternova zpráva, podle níž je oteplování planety jisté a  katastrofy a ekonomické škody při nezměněném vývoji nevyhnutelné, je stále živá. Prezident USA Bush prohlásil, že jeho vláda bude podporovat, aby americká auta jezdila více na etanol vyrobený z plodin vypěstovaných na amerických polích a méně na benzin vyrobený z ropy. Evropská unie začala prosazovat u svých členských států zvýšení podílu energie získané z obnovitelných zdrojů na 20 %.

Eko-technologické fondy

Stále intenzivnější a politicky mocnější snahy odvrátit údajně hrozící globální ekologické katastrofy mohou být dobrou investiční příležitostí, upozorňují správci fondů. Nově vznikající, tzv. čisté technologie, jež mají za úkol ulehčit životnímu prostředí, jsou sice zatím ve své většině ekonomicky ztrátové, ale brzo nemusí být. Politický vývoj ve vyspělých zemích spěje k tomu, že firmy znečišťující životní prostředí budou stále více penalizovány a firmy podílející se na snižování dosavadní ekologické zátěže dotovány. Správci podílových fondů nabízeli na Fonds Kongressu možnost podílet se na optimistických vyhlídkách eko-technologických firem pomocí fondů, které nakupují akcie firem z tohoto sektoru.

Příkladem je KBC Eco Fund Climate Change. Byl založen teprve na začátku roku 2007 a jeho investiční strategií je nakupovat akcie firem, které „aktivně bojují s klimatickými změnami a/nebo se zaměřují na snižování emisí skleníkových plynů“. Nově vznikajícímu fondu se na Fonds Kongressu dostalo kvalitní publicity včetně přednášky portfolio manažera.

Již méně společnost KBC mluvila o tom, že od roku 2000 spravuje KBC Eco Fund Alternative Energy. Důvodem je nepříliš lákavě vypadající graf historické výkonnosti. Během tří let od vzniku se hodnota podílového listu propadla na 30 % hodnoty a od té doby se „škrábe“ nahoru. Podobný osud na zmíněné periodě potkal většinu akciových fondů zaměřených na technologický sektor. Na potenciální investory by ale graf historické výkonnosti nepůsobil dobře, proto byl k propagaci raději vybrán nový fond, přestože investiční strategie obou fondů je velmi podobná. Největší pozice v KBC Eco Fund Alternative Energy mají například akcie firem Vestas Wind Systems, Clipper Windpower, Solarworld či Suntech Power, tedy firmy, které vyvíjejí a využívají technologie na výrobu energie z větru a slunečního svitu. Regionálně směřuje zhruba dvě třetiny portfolia do Evropy a třetinu do Severní Ameriky, ostatní kontinenty mají zanedbatelný podíl. Na periodě uplynulých tří let dosáhl fond výkonnosti 25 % v EUR.

Dalším poměrně mladým a na Fonds Kongressu propagovaným fondem je Parworld Environmental Opportunities od společnosti BNP Paribas Asset Management. Funguje od poloviny roku 2006. Investuje do akcií firem z celého světa, které jsou svojí činností spojeny s výrobou energie z alternativních zdrojů, zvyšováním energetické úspornosti, ochranou vodních zdrojů, kontrolou znečištění životního prostředí a ekologickým nakládáním s odpady. Od založení dosáhl výkonnosti 10 % v EUR.

Společnost Black Rock Merrill Lynch se pochlubila fondem MLIM New Energy Fund. Existuje od roku 2001. Investuje do technologií na využití obnovitelných zdrojů, energeticky úsporných materiálů atd.

Fondů zaměřených na eko-technologie bylo na letošním Fonds Kongressu prezentováno víc, popsali jsme pouze některé. Žádný z uvedených fondů zatím není dostupný českým investorům. U fondů od společností KBC a BNP Paribas se dá předpokládat, že časem budou licencované a distribuované i v ČR. I v tuzemsku je pravděpodobně dost investorů, kteří na ekologické téma slyší.

Přestože vlna eko-technologických fondů do ČR zatím nedorazila, minimálně dvě příležitosti tady jsou. První je Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy. Funguje od února 2006, v ČR byl registrován pro prodej na podzim loňského roku. Nákup podílových listů fondů Credit Suisse lze v ČR provést například na pobočkách Citibank. Fond investuje do akcií firem, které se pohybují v oboru využití nových zdrojů energií.

Dalším dostupným fondem je Pioneer Global Ecology. Investuje do akcií firem, které svými produkty přispívají k ochraně životního prostředí. V portfoliu najdeme například firmy, které přispívají k výrobě energie z alternativních zdrojů a k výrobě ekologických průmyslových technologií.

V ČR lze dále pořídit několik fondů, v jejichž názvu se vyskytuje slovo sustainable (udržitelný) nebo socially responsible (odpovědný). Nejedná se o fondy ze sektoru eko-technologií. Jsou to fondy s „běžným“ zaměřením, například „akcie Svět“, „akcie Evropa“ atd., které do portfolia nezařazují akcie či dluhopisy firem, které nesplňují kritéria sociální a ekologické udržitelnosti či odpovědnosti. Definici sociální a ekologické udržitelnosti má každý fond definovánu mírně odlišně. Existují agentury hodnotící jednotlivé firmy z pohledu sociální a ekologické udržitelnosti, přiřazují jim rating. Fondy, jež zohledňují i udržitelnost či zodpovědnost, se pak zpravidla vyhýbají firmám s nízkým ratingem.   

Příležitosti i rizika

Stále atraktivnější mediální téma globálních klimatických změn, znečištění prostředí a globálního růstu spotřeby energie dělá reklamu akciím eko-technologických firem a zvyšuje o ně zájem u veřejnosti. Nedávno na to upozornil například list International Herald Tribune (článek „After the boom, high tech gives way to clean tech“ ze dne 13. března 2007). Autor s nadsázkou tvrdí, že internetová bublina na konci minulé dekády může být vystřídána ekologickou bublinou na konci této dekády.

Důkladnou, více než stostránkovou, analýzu k tématu klimatických změn a jejich dopadů na investování a správu majetku sepsal tým ze švýcarské UBS Wealth Management. Jedná se o interní materiál z řady UBS Research Focus s názvem Climate Change. FOND SHOP má text k dispozici.

Studie vychází z předpokladu, že budoucí změny globálního klimatu jsou objektivně dokázaný fakt, a že jsou minimálně zčásti vyvolány činností člověka. Popírači existence klimatických změn nebo podílu lidské aktivity na klimatických změnách podle studie nemají pravdu.

Změny klimatu budou mít podle názoru odborníků z UBS nesčetné investiční implikace. Některé z nich už známe, většinu z nich zatím ne. V souvislosti se změnou klimatu existují investiční rizika i investiční příležitosti. Konkrétní rozhodování je za současného stavu dostupných informací velmi obtížné. 

Politická podpora je základ

Ze všeho největší dopad na zmírňování klimatických změn, a tím i formování investičních rizik a příležitostí spojených se změnou klimatu, bude mít budoucí regulatorní rámec. Zvolená budoucí národní a mezinárodní politika snižování emisí skleníkových plynů bude mít dramatický dopad na tržby a náklady firem. Obecně lze očekávat postupné zvyšování nákladů u provozů s velkými emisemi oxidu uhličitého a naopak nadprůměrné příležitosti pro růst tržeb u firem, jež nabízí technologie na snížení emisí.

Politická rozhodnutí o zvýšení či snížení veřejné podpory firmám působícím v oboru obnovitelných zdrojů mají často za následek výkyvy v tržní ceně těchto firem. Příkladem je německý zákon o obnovitelných zdrojích energie, který začal platit v roce 2004 a zavedl dotace pro solární energii. Cena akcií firem z oboru solární energie vystřelila během dvou let na pětinásobek. Něco podobného se stalo v USA, kde vláda podpořila využití etanolu. Několik „etanolových“ firem využilo situace a prošlo v loňském roce primárním úpisem akcií na burze. Státní podporu soukromým firmám působícím v oboru obnovitelných zdrojů chystá i Čína.    

Vyhlídky sektorů

Existují sektory, které z podstaty své produkce vypouští do ovzduší velké množství skleníkových plynů, tzv. přímí znečišťovatelé. Ti se budou potýkat se stále vyššími poplatky (pokutami) za emise. Způsob stanovování jejich výše je doménou politického lobbyingu. Firmy, které v rámci daného odvětví disponují relativně nejčistšími technologiemi výroby, mají oproti ostatním konkurenční výhodu.

Rizika a příležitosti čekají i nepřímé znečišťovatele. To jsou producenti výrobků, jejichž užívání generuje emise (automobily) nebo spotřebovává energii, jejíž výroba generuje emise (elektrické spotřebiče, nemovitosti). Kdo dokáže vyvinout energeticky nejúspornější výrobek, má konkurenční výhodu. Důvodem je pravděpodobné zvyšování koncových cen energií pro spotřebitele a chystané ekologické daňové reformy, které penalizují energeticky náročné výrobky.

Existují sektory, které jsou ohroženy fyzickou přítomností změny klimatu. To jsou sektory závislé na počasí – zemědělství, stavebnictví, těžba, ale i turistický ruch.

Příležitosti eko-technologií

Příležitosti pro eko-technologické firmy se dělí do dvou kategorií. První je pomoc všem sektorům při snižování energetické náročnosti výrobků a způsobů jejich produkce. Druhou je získávání energie bez vytváření emisí skleníkových plynů.

Nadějné eko-technologické projekty se dnes nejčastěji nachází v laboratořích velkých firem, kde tvoří pouze menší část jejich výzkumu a vývoje, nebo v malých rizikových firmách, pro které je úspěch vyvíjené inovace otázkou přežití.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 6/2007 dne 23. března 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z časopisu FOND SHOP 6/2007

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Obnovitelné zdroje energie neexistují! + The Great
palo
27. 3. 2007, 21:35
Riziko
Tom
27. 3. 2007, 13:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená