FinExpert.e15.cz

Výdělečná činnost během rodičovské dovolené

Řešením je dohoda o pracovní činnosti nebo práce na ŽL.
Výdělečná činnost během rodičovské dovolené

Některé maminky mají možnost si během rodičovské dovolené přivydělat. Nejčastějším řešením je dohoda o pracovní činnosti nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti. Výhodou je nižší zdanění.

Provozování samostatné výdělečné činnosti během rodičovské dovolené, kterou čerpá zaměstnankyně ze zaměstnání, nic nebrání. Jestliže má maminka možnost si přivydělat formou samostatné výdělečné činnosti, tak je nutné zjistit, zdali je pro danou činnost potřeba mít živnostenské oprávnění, neboť pro některé činnosti není živnostenské oprávnění zapotřebí (např. tlumočení nebo svobodná povolání). Pokud maminka potřebuje pro svoji činnost živnostenské oprávnění, potom první kroky směřují na libovolný živnostenský úřad, kde se vyřídí potřebné administrativní záležitosti.

Povinná registrace

Maminky, které potřebují pro svoji samostatnou výdělečnou činnost živnostenské oprávnění, i které ho nepotřebují, se však musí registrovat na finančním úřadu a oznámit provozování samostatné výdělečné činnosti své zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ.

  • Registrační povinnost lze splnit i vyplněním potřebných dokladů na živnostenském úřadu.
  • Osobní návštěva na jednotlivých úřadech však není na škodu věci, alespoň se může osobně maminka zeptat, na některé její povinnosti, aby ji nic neuteklo.

Výdělečná činnost bude vedlejším zdrojem příjmů

Z dosaženého zisku ze samostatné výdělečné činnosti bude muset maminka odvést daň z příjmu fyzických osob, sociální i zdravotní pojištění. Výhodou pro výpočet povinných odvodů je skutečnost, že výdělečná činnost u maminek na rodičovské dovolené se posuzuje jako vedlejší zdroj příjmů. Povinné pojistné se tedy vypočte dle skutečného zisku, není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ jako u hlavní výdělečné činnosti. Při nižším zisku je to značná výhoda.

  • OSVČ na hlavní výdělečnou činnost musí např. odvádět v letošním roce měsíčně minimální sociální pojištění ve výši 1 890 Kč a na zdravotním pojištění částku ve výši 1 748 Kč. OSVČ na vedlejší činnost v prvním roce povinné měsíční zálohy neplatí a v dalším roce dle skutečného zisku, zálohy mohou být tedy nižší než minimální zálohy pro samostatnou výdělečnou činnost na hlavní činnost.

Jak vypočítat zisk?

OSVČ mohou pro daňové účely vést účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatnit výdaje paušálem. Pro přivýdělek pro maminky na rodičovské dovolené je nejvýhodnější zpravidla uplatnění výdajů paušálem. Je to jednoduché a díky tomu zvládne řada maminek povinnou administrativu sama bez cizí pomoci. Výše výdajového paušálu se pohybuje od 30 % po 80 %. Maminky zpravidla využijí 60% výdajový paušál (ostatní živnost) nebo 40% výdajový paušál (např. svobodná povolání).

Kdy se neplatí sociální pojištění?

Výhodou při vedlejší činnosti, což je při provozování samostatné výdělečné činnosti během rodičovské dovolené splněno, je skutečnost, že do zákonného limitu se vůbec neplatí sociální pojištění. Za rok 2013 je limitem zisk 62 121 Kč, při výkonu samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje dle skutečného počtu měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti 6 měsíců se sociální pojištění za rok 2013 neplatí, jestliže zisk nepřekročí 31 060 Kč.

Praktický příklad

Paní Nováková je na rodičovské dovolené a 1. února 2013 zahájila samostatnou výdělečnou činnost. U své činnosti může uplatnit 60% výdajový paušál. Za rok 2013 dosáhne příjmu 100 000 Kč, výdaje budou 60 000 Kč (60 %  z 100 000 Kč). Zisk za rok 2013 bude tedy 40 000 Kč (100 000 Kč - 60 000 Kč). Kolik zaplatí paní Nováková na povinných odvodech?

  • Daň z příjmu fyzických osob (0 Kč): Zisk činí 40 000 Kč, daň z příjmu 6 000 Kč (40 000 Kč ∙ 15 %). Paní Nováková však může uplatnit slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daňová povinnost bude tedy nulová.
     
  • Sociální pojištění (0 Kč): Zisk 40 000 Kč je v limitu, přestože byla samostatná výdělečná činnost vykonávána 11 měsíců, proto neodvede paní Nováková na sociálním pojištění nic.
  • Zdravotní pojištění: Na zdravotním pojištění zaplatí paní Nováková jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích částku ve výši 2 700 Kč (40 000 Kč ∙ 50 % ∙ 13,5 %). V dalším období by platila paní Nováková měsíční zálohu na zdravotním pojištění 225 Kč, protože bude nadále vykonávat vedlejší činnost a bude na rodičovské dovolené.

Pozor na odevzdání všech dokladů

Všechny OSVČ, i ty pro které je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmu nebo je jejich daňová povinnost nulová, musí řádně a včas odevzdat na finanční úřad daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a dále své zdravotní pojišťovně a OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za daný rok. Přestože např. řada maminek nebude mít během rodičovské dovolené zisk vyšší než je limit pro osvobození, tak musí odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na místně příslušnou OSSZ.

  • Po skončení rodičovské dovolené je samozřejmě možné změnit samostatnou výdělečnou činnost na hlavní zdroj příjmů. Zde je však nutné počítat, že bude muset být dodržen minimální vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotního pojištění a povinné pojistné se bude muset hradit měsíčně vždy alespoň v minimální výši. 
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená