FinExpert.e15.cz

Vydělat na krizi? Progresivní investice do obilí

Investování do zemědělských plodin nepatřilo dosud mezi nejoblíbenější. Vývoj však ukazuje potenciál této oblasti.
Vydělat na krizi? Progresivní investice do obilí

Investice kapitálu na trzích se zemědělskými produkty může v perspektivě roku 2008 přinést racionální zisky. Tento druh investice současně vhodně diverzifikuje portfolio založené na akciových trzích, které – jak ukazují zkušenosti z poslední doby – se vyznačuje stále větší nestálostí.

Doporučení investovat do sektoru zemědělských produktů se stále častěji objevují i u největších investičních bankovních domů. Co k této situaci přispělo? A také jaké jsou v této oblasti výhledy do budoucna?

Faktory nabídky

Transakce nákupu a prodeje se na každém trhu uzavírá na základě ceny, která vyplývá z rozložení sil nabídky a poptávky.

Nabídka (její omezení a neefektivita) bude mít rozhodný vliv na výši cen zemědělských produktů. Investor, který vyhledává potenciální zisk, by měl svou pozornost obracet k sektorům, v nichž se může vyskytnout deficit. Oblast zemědělství sem určitě patří – již nyní se zřetelně ukazuje například nedostatek zemědělské půdy. Na světě se rozsah orné půdy, které by mohla být využita k pěstování zemědělských plodin, fakticky snižuje. Jedním z důvodů, který k tomuto stavu vede, je rostoucí počet obyvatel.

Údaje OSN v této oblasti ukazují, že hektar zemědělské půdy na jednoho obyvatele Země se snížil ze zhruba 0,5 v roce 1950 na 0,25 v roce 2000, a do roku 2020 se má snížit na 0,2 hektaru na obyvatele.

Dalším významným faktorem snižující se nabídky je ekonomický rozvoj a pokračující urbanizace. Města se rozrůstají doslova z měsíce na měsíc (doklady můžeme vidět i v Česku, kde za posledních patnáct let významně vzrostla zástavba především v okolí měst). Trend k rostoucí výstavbě se bude pravděpodobně omezovat až vysokými cenami pozemků.

Jiným činitelem ovlivňujícím nabídku je rostoucí znečištění životního prostředí, které má přímý vliv na výnos z půdy. Často se mluví i o klimatických změnách, zejména oteplování planety, jež má za následek například vysoušení půdy. V této souvislosti se uvádí i zvyšující se frekvence extrémních klimatických jevů jako jsou bouře, uragány, povodně; ty rovněž přispívají k ničení zemědělské půdy, respektive úrody. K zemědělskému využití se sice upravují i nové oblasti, avšak kultivace země je ze své povahy dlouhodobý proces a kvůli tomu nepříliš efektivní.

Faktory poptávky– lidé kontra stroje

Hlavním faktorem, který bude mít vliv na poptávku v této oblasti, je nepochybně již výše zmíněný nárůst celosvětové populace. Podle OSN má na planetě být do roku 2015 okolo 7 miliard lidí, a do 2025 o další miliardu víc.

Podstatným způsobem se projeví také důsledky ekonomického rozvoje a s ním související migrace lidí z venkova do měst. Tento fakt má velký vliv i na změnu stravovacích návyků – jinak se stravují lidé na venkově, jinak ve městech.

Dosud jsme se při analýze nabídky a poptávky soustředili na hledisku potravinovém. Mluvíme-li však o spotřebě zemědělských produktů, nelze nezmínit rostoucí poptávku po biopalivech. Pěstitele příliš nezajímá, na co se vypěstované potraviny použijí. A ačkoliv jsou klasické zemědlské plodiny stále ještě spojeny spíše s chlebem nebo olejem na pánvi, olej se stále více používá i jako palivo pro naše automobily. Zejména klimatické změny, které vyvolal nadměrný obsah skleníkových plynů v atmosféře, pak způsobily obrovskou poptávku po alternativních zdrojích energie, k nimž náleží biomasa. I přes pochybnosti o její efektivnosti je například v rámci Evropské unie dosud nejprotěžovanějším zdrojem alternativní energie, a přednost se jí dává před sluneční, větrnou a vodní energií. Biopaliva se mohou vyrábět z pšenice, kukuřice, žita, cukrové třtiny a jiných organických složek, přičemž jedinou překážkou je zde ekonomická efektivita.

V současnosti je právě ekonomická rentabilita biopaliv jedním z nejdiskutovanějších témat. Dosahuje se jí totiž prakticky jedině při finanční spoluúčasti vlád. I v ČR lze pozorovat, jak se v posledním roce zvýšila produkce kukuřice, která se často k výrobě biopaliva používá.

Bude cena potravin už jenom růst?

Jestliže sledujeme výsledky výroby a spotřeby zemědělských produktů za rok 2007 a jestliže současně uvažujeme faktory, které jsme uvedli výše, pak můžeme dojít k přesvědčení, že éra levných zemědělských produktů končí. Snižují se rovněž celkové zásoby potravin, jež v byly v minulém roce nejnižší za posledních 20 let. Spotřeba obilí byla vyšší než jeho produkce během sedmi z posledních osmi let. Podle prognózy Ministerstva zemědělství Spojených států amerických se světové zásoby obilí sníží na úroveň dvouměsíční spotřeby, což je rekordně nízký údaj.

Rok 2008 se pravděpodobně bude vyznačovat stejným růstem cen potravin jako ten předcházející. Tento předpoklad je podpořen tím, že růst je způsoben do značné míry strukturálními faktory. Vezměme například legislativní opatření EU, které stanovuje podíl příměsi biopaliv do benzínu, dále rostoucí ceny energií, které se promítnou to nákladů na pěstování plodin, nebo trvale vzrůstající poptávku po potravinách z rychle se rozvíjejících asijských ekonomik.

Obchod se zemědělskými produkty je založen především na termínovaných instrumentech. Je to pochopitelné s ohledem na čas potřebný k vyprodukování zboží.

Mezi hlavní trhy, které se zabývají zemědělstvím, patří burzy v Chicagu (Chicago Board of Trade a Chicago Mercantile Exchange) a New Yorku (New York Mercantile Exchange i New York Board of Trade). V Evropě je v tomto ohledu největší pařížská burza Euronext.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Super clanek
t.
3. 4. 2008, 14:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená