FinExpert.e15.cz

Východoevropské tituly mají i nadále silný růstový potenciál

Akcie z regionu střední a východní Evropy jsou stále atraktivní. Riziko ovšem představují společnosti z oblasti těžby ropy, surovin a nerostných zdrojů.

Středoevropský a východoevropský trh je v posledních třech letech pro investory „zlatým dolem“. Všechny ale nyní zajímá, jestli tento segment trhu svůj potenciál již vyčerpal a je nutné jej rychle opustit nebo je možné na trhu dále setrvat a očekávat pokračující nadprůměrnou výkonnost.

Na Fonds Kongressu ve Vídni letos v březnu na toto téma mluvil Günter Faschang, viceprezident investiční společnosti Vontobel Asset Management, který současně zastává pozici šéfa východoevropských akciových investic.

Východoevropský trh je atraktivní

Analytický tým společnosti Vontobel hodnotí výhody východoevropského trhu následovně. Region je atraktivní díky domu, že mnoho středo a východoevropských akcií je podhodnocených a tituly profitují z konvergenčního procesu. To je ovšem známá fráze. Tým Vontobelu poskytuje detailnější zdůvodnění výhod východoevropského trhu. Nelze přehlížet silný růst východoevropských ekonomik, které ve srovnání s USA, vyspělou Evropou nebo Japonskem rostou dvojnásobně rychle. Během posledních čtyř let rostly východoevropské ekonomiky v rozmezí 16 % – 24 %, zatímco růst ekonomik evropské patnáctky činil pouze 9 %. Středoevropské a východoevropské státy mají ale výhody vzhledem k rozvíjejícím se trhům v rozvinutých průmyslových strukturách, vyspělé infrastruktuře a rozvoji stavebnictví, což ji staví na úroveň vyspělých států. Pozitivním faktorem byl i vstup zemí do EU, což posílilo politické a právní prostředí států a zrychlilo proces přesunu z „rozvíjejících se“ do „rozvinutých“ zemí. Dalším z pozitiv těchto zemí je dlouhodobý vzestup přímých zahraničních investic.

Východoevropské země přitahují zahraniční investice díky velmi příznivým strukturálním podmínkám, což vyústilo v silný konkurenční boj o zahraniční investice. Země soutěží především v nízkých mzdových nákladech, nízkém zdanění a vysokém nárůstu osobní spotřeby. U zemí jako je Česká republika, Polsko a Maďarsko se přitom nejedná jen o nízké mzdové náklady, ale výhodou je jejich spojení s vysoce kvalifikovanou pracovní sílou srovnatelnou s vyspělou Evropou. Pozitivem jsou i klesající úrokové sazby a pokles nezaměstnanosti. Společnost Vontobel je přesvědčena, že pozitivní efekty konvergenčního procesu budou trvat až do zavedení společné měny euro. První skupina zemí by měla do evropské měnové unie vstoupit v období let 2007 – 2010. Úrokové sazby v zemích by se proto měly přibližovat hladině v EU, která je v současnosti na úrovni 2,5 %. Dále se dá očekávat, že zároveň budou klesat rizikové prémie v souvislosti se začleňováním zemí mezi vyspělé státy. Na růst cen akcií bude mít vliv i pokračující příliv likvidity a začleňování trhů do indexu MSCI Euro, což zvedne poptávku fondů.

Závislost mezi vývojem cen komodit a trhů východní Evropy

I když se jeví východoevropský trh i nadále jako velmi atraktivní, upozorňuje Vontobel na jednu důležitou skutečnost. Výkonnost východoevropských trhů je velice silně závislá na vývoji cen komodit, především pak ropy. Jestliže jde cena ropy vzhůru, daří se i akciovým trhům evropských rozvíjejících se zemí. Günter Faschang označuje komoditní segment jako jeden z nejproblematičtějších a těžko předvídatelných. Lze ho označit jako nejhorší cyklický sektor. Cena komodit není známa, zatímco fixní náklady společností rostou. Pokud roste cena komodit je trend velmi pozitivní, pokud ovšem začnou komodity ztrácet, což může být způsobeno například zpomalením silných ekonomik a oslabením poptávky po surovinách, bude následovat silná korekce. Právě o korekci cen surovin a ropy je Günter Faschang přesvědčen, a proto došlo u společnosti Vontobel ke změně strategie. U fondu Vontobel Central and Eastern European Equity byly koncem loňského roku vyprodány pozice ve společnostech, které jsou závislé na vývoji cen komodit, energií a ropy. Důvodem je právě obava z korekce cen, která by se negativně projevila na výkonnosti akcií daných společností.

Jako hlavní problém vidí Günter Faschang růst nákladovosti společností, který při současném růstu cen komodit není viditelný. V případě poklesu cen energií, ropy nebo surovin se společnosti dostávají do problémů, protože nejsou schopny náklady financovat a zároveň nemají možnost je ani snížit. Navíc dochází k růstu produkčních nákladů v čase, což je pěkně vidět v grafu 1.

Klepněte pro větší obrázek

Příklad mědi ukazuje, že cena nadprůměrně vzrostla, ale současně se zvyšují i náklady na produkci. V případě, že se cena mědi dostane na nejvyšší hodnoty z předchozích cyklů (tzn. kolem 3000 USD za tunu), dostanou se již společnosti do problémů se ziskovostí, protože se cena nebezpečně přiblíží nákladům. Suroviny byly vždy cyklickým sektorem a to se nezmění. Jestliže jsme zažili vysoký nárůst cen, čeká nás v budoucnu i propad, tvrdí Günter Faschang. Portfolio manažer je přesvědčen, že propad přijde, nelze však přesně předpovědět v jakém časovém horizontu. Čas na výprodej titulů podle něj však již nastal. Současnou vysokou cenu komodit drží podle jeho názoru přebytek likvidity na trhu. Cenám surovin hrozí nebezpečí ze strany USA. Problémem může být nemovitostní bublina, která by mohla zpomalit ekonomiku a tím i poptávku po surovinách. Dalším z rizik je vysoké zadlužení a dvojitý deficit USA. Nebezpečné je i zvyšování úroků a inverzní výnosová křivka, která ukazuje na možnou recesi. Rizika ale nepřichází jen ze Spojených států. Nebezpečím může být bublina v Číně, která masivně podporuje poptávku po surovinách. Projevit se také mohou strukturální problémy v EU.

Günter Faschang je přesvědčen o dalším růstovém potenciálu východoevropského trhu. Doporučuje však vybírat na středoevropských a východoevropských trzích takové tituly, které participují na domácí ekonomice a domácí poptávce a nejsou ovlivňovány exportem. Patří sem zejména nemovitostní firmy, banky a společnosti z oblasti spotřebního zboží. Primárně potom doporučuje Günter Faschang vyhnout se energetickým a surovinovým koncernům.

Text zpracován na základě článku z aktuálního vydání časopisu FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další zajímavé články z aktuálního vydání časopisu FOND SHOP:

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená