FinExpert.e15.cz

Východní Evropa: Vyplatí se nemocenská?

Průměrná nemocnost v západní Evropě činí 3%, v Česku se pohybuje okolo 7%. Když nemá zaměstnavatel práci, pošle zaměstnanec „marodit“, aby ušetřil mzdové prostředky. Podobná praxe však není ve většině zemích Evropské unie možná.
Východní Evropa: Vyplatí se nemocenská?

Zaměstnavatelé se v řadě evropských zemí finančně podílí na výplatě nemocenské a zaměstnance platí, ať je doma nebo v práci. U nás je však nemocenská placena plně státem. Náklady státní pokladny na nemocenskou rostou rok od roku společně s růstem průměrné mzdy. Vysoká nemocnost zkresluje míru nezaměstnanosti, protože mnoho lidí, kteří jsou někdy i na nátlak firmy na nemocenské, by v zemi s přísnější legislativou bylo nezaměstnaných. Není také bez zajímavosti, že ty firmy, které u nás vyplácejí svým zaměstnancům odměnu za „nízkou nemocnost“ mají zaměstnance „nejzdravější“…

Kdo má na nemocenskou nárok?

Nemocenskou pobírá zaměstnanec, kterého uznal lékař dočasně neschopným k výkonu své práce pro nemoc či úraz. Nemocenská se ve všech zemích poskytuje za kalendářní dny. Pro její vznik není předepsána žádná čekací doba a proto ve všech zemích má zaměstnanec nárok na nemocenskou ihned po vzniku pracovního poměru. Nemocenská je pobírána již od prvního dne pracovní neschopnosti. Po skončení doby pro vyplácení nemocenské musí občan nastoupit do práce nebo zažádat o některý z důchodů (pokud se jedná o případ přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity). Lhůta pro výplatu nemocenské může být v některých zemích prodloužena. To v těch případech, pokud lze očekávat, že se zaměstnanec v krátké době stane znovu práce schopen.

Situace v nových členských zemích EU (rok 2004):

Kypr
Nemocenská činí 60 % z průměrného příjmu občana a je poskytována po dobu 156 dní, vyplácí ji stát. V některých případech může být prodloužena na 312 dní.

Estonsko
Nemocenskou vyplácí občanům pojišťovna ve výši 80 % z jejich průměrného příjmu po dobu 182 dní. V některých případech může být prodloužena na 240 dní. U pracovních úrazů činí nemocenská 100 % průměrného příjmu občana.

Maďarsko
Výše nemocenské činí 60 % z průměrného příjmu občana a je vyplácena nejdéle po dobu jednoho roku. Nemocenskou vyplácí stát.

Lotyšsko
Nemocenské příspěvky dosahují činí 75 % po první tři dny, další dny činí 80 % z průměrné mzdy. První dva týdny nemocenskou občanovi vyplácí zaměstnavatel od 15. dne stát. Nemocenská je poskytována po dobu 52 týdnů.

Litva
Výše nemocenské v prvních dvou týdnech činí 80 % z průměrného příjmu (u pracovních úrazů 100 %) a vyplácí ji zaměstnavatel, od patnáctého dne činí nemocenská již 85 % z průměrného příjmu a vyplácí ji stát. Nejdéle je však nemocenská vyplácena po dobu 120 dní.

Malta
Nemocenskou vyplácí občanovi stát, a to v paušální výši. Výše nemocenské činí 15 eur za den, zaměstnavatel však doplácí zaměstnanci zbylou část do výše jeho průměrného příjmu.

Polsko
Prvních 33 dní nemoci vyplácí nemocenskou občanovi zaměstnavatel, od 34. dne ji vyplácí stát. Nemocenská je poskytována po dobu 6 měsíců. Jsou stanoveny dvě sazby nemocenské: 80 % z průměrného příjmu a 100 % z průměrného příjmů (platí pro pracovní úrazy a těhotné ženy).

Slovinsko
Nemocenskou do 30. dne vyplácí zaměstnavatel, potom již stát. Výše nemocenské činí 100 % z průměrného příjmu (u nemocí z povolání, úrazů v práci), 90 % u nemocí a 80 % u zranění. Nemocenská je poskytována po dobu jednoho roku.

Slovensko
Výše nemocenské činí 25 % první tři dny nemoci, od čtvrtého dne činí nemocenská 55 % z průměrného příjmu občana. Prvních deset dní ji vyplácí zaměstnavatel, potom stát. Nemocenská je poskytována nejdéle po dobu 52 týdnů.

Česká republika
Nemocenskou po celou dobu vyplácí stát. Nemocenská činí za první tři dny nemoci 25 %, za další kalendářní dny již 69 % z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je úhrn příjmů zaměstnance (je totožný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální zabezpečení) za předchozích 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikl nárok na nemocenskou. Nemocenská se poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku (jsou možné výjimky).


Pramen: „MISSOC = Gegenseiiges Informationssystem der sozialen Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der EU 2004“

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Ještě by bylo zajímavé
Jarda C,
31. 3. 2006, 18:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená