FinExpert.e15.cz

Výběr pracovně právního vztahu šetří i tisíce

Zjistěte si, kolik vyděláte. Stáhněte si nejpřesnější mzdovou kalkulačku a ušetřete vaše osobní finance.
Výběr pracovně právního vztahu šetří i tisíce

Dle posledních zveřejněných informací Českého statistického úřadu, které se týkaly 3. čtvrtletí roku 2007, činila v tomto období v České republice průměrná měsíční mzda 21 470 Kč. Kdykoliv se objeví informace tohoto charakteru, je obvykle doprovázena vášnivou diskuzí nejenom čtenářů, a to především z následujících dvou důvodů:

  • Jedná se sice o průměrnou hodnotu, ale dle sdělení ČSÚ takové mzdy nedosahuje cca 2/3 zaměstnanců. Z tohoto pohledu by tedy měla být zveřejnována spíše hodnota tzv. mediánu. V případě mediánu by se poté jednalo o mzdu, kterou dosahuje či dosahuje vyšší mzdy polovina zaměstnanců. Medián měsíční mzdy v ČR činí o několik tisíc korun méně, než průměrná měsíční mzda.
  • Jedná se o hrubou částku. Čistá mzda, neboli částka, která je zaměstnanci hotově vyplacena či ve většině případů zaslána na jeho bankovní účet, je obecně nižší než hrubá mzda, i když ve specifických případech může být i vyšší. Co ovlivňuje výpočet čisté mzdy ze mzdy hrubé? Odpověď je obecně jednoduchá. Jsou to daně, pokud mezi daně budete řadit i pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Ovšem z určité pohledu záleží ve velké míře na vás, jakým způsobem budou daně působit na výpočet vaší čisté mzdy. 

Způsob aplikace daňových zákonů (myšleno i zákonů o sociálním a zdravotním pojištění) na hrubou mzdu totiž obecně záleží na následujících dvou faktorech:

  • typ pracovně právního vztahu, ze kterého vychází nárok na mzdu
  • uplatňování či neuplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na děti.

Zatímco výši vaší hrubé mzdy ovlivníte ve většině případů pouze s velkými obtížemi, částku čisté mzdy můžete ovlivnit mnohdy velice snadno např. výběrem správného pracovně právního vztahu, pokud daný pracovně právní vztah lze v daném případě zvolit a nebrání tomu jiné legislativní předpisy.

Dohody konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o provedenní činnosti) lze totiž aplikovat pouze za specifických podmínek:

  • Dohoda o provedení práce -- Dohoda o provedení práce se obvykle sjednává na provedení konkrétního praovního úkolu. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v tomtéž kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Ze mzdy plynoucí z dohody o provedení práce neplatí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel pojistné na zdravotní a sociální pojištění, což má také za následek, že daň z příjmů (resp. její záloha) není v tomto případě kvantifikována z tzv. superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o pojistné na zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem, ale pouze z hrubé mzdy. 
  • Dohoda o pracovní činnosti --  Dohoda o pracovní činnosti se sjednává obvykle na práce, které se opakují. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 150 hodin v kalendářním roce. Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, kdy dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Příklad z praxe

Ze svého okolí znám mnoho případů, kdy správný typ pracovně právního vztahu může podstatně ovlivnit částku čisté mzdy. V mnohých případech se jedná o tisíce korun a v mnohých případech to může být velice zajímavé i pro zaměstnavatele. A zajímavé je to především z důvodu finanční úspory.

Př. Uvažujme zaměstnance, jehož hrubá měsíční mzda činí 20 000 Kč a může uplatňovat daňové zvýhodnění na 2 děti. Částka čisté mzdy nyní zavisí na volbě pracovně právního vztahu, ze které vyplývá nárok na mzdu, a na uplatňování či neuplatňování slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě (podepsání, resp. nepodepsání Prohlášení k dani). 

1) V případě pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti, kdy zaměstnanec na daný měsíc, za který je vyplácena mzda, podepsal u zaměstnavatele tzv. Prohlášení k  dani, činí čistá mzda zaměstnance 17 300 Kč.

2) V případě pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti, kdy zaměstnanec na daný měsíc, za který je vyplácena mzda, nepodepsal u zaměstnavatele tzv. Prohlášení k  dani, činí čistá mzda zaměstnance 13 450 Kč.

3) V případě dohody o provedení práce, kdy zaměstnanec na daný měsíc, za který je vyplácena mzda, podepsal u zaměstnavatele tzv. Prohlášení k  dani, činí čistá mzda zaměstnance 20 850 Kč.

4) V případě dohody o provedení práce, kdy zaměstnanec na daný měsíc, za který je vyplácena mzda, nepodepsal u zaměstnavatele tzv. Prohlášení k  dani, činí čistá mzda zaměstnance 17 000 Kč.

Jak vyplývá z uvedené příkladu, volba pracovněprávního vztahu ve spojení s uplatňováním či neuplatňováním slev na dani a daňového zvýhodnění na dítě způsobila rozdíly v čistě mzdě vyšší i než 7 000 Kč.

Pozn.:  Zaměstnanec může mít podopsáno Prohlášení k dani na zdaňovací období, či jeho část (měsíc), pouze u jednoho zaměstanavetele

Stáhněte si nejpřesnější mzdovou kalkulačku

Nejen pro účely tohoto typu pro vás redakce časopisu Osobní finance a finančního serveru FinExpert.cz připravila mzdovou kalkulačku, která počítá se všemi uvedenými aspekty. Po zadání vstupních hodnot vám okamžitě vypočte částku čisté mzdy z jakéhokoliv pracovně právního vztahu, a to v případě, že slevy na dani či daňové zvýhodnění na dítě uplatňujete či nikoliv. 

Kalkulačku vám vypočte čistou mzdu jak pro rok 2008, tak pro rok 2009. V roce 2009 dojde oproti roku 2008 ke snížení sazby daně z příjmů fyzických osob z 15 % na 12,5 %, dojde ke snížení slevy „na poplatníka“ a slevy na „manžela/manželku bez příjmů“, a to v obou případech z 2 070 Kč na 1 380 Kč měsíčně. A nakonec dojde i ke snížení částky daňové zvýhodnění na dítě z 890 Kč na 850 Kč měsíčně.

Tuto kalkulačku si oproti jiným finančním webům můžete taktéž stáhnout ve formátu Microsoft Excel, a to společně i s jejím krátkým návodem, který popisuje i postup výpočtu čisté mzdy.

Kalkulačka ve formátu Microsoft Excel uvažuje také novinku platnou od 1. ledna 2008, kterou je maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění, který pro rok 2008 činí 1 034 880 Kč.

Kalkulačka počítá ve všech jejich částech s maximální možnou přesností. Dle aktuálních právních předpisů dodržuje různá zaokrouhlení či maximální a minimální výši určitých částek.

V tvorbě užitečných kalkulaček bude redakce finančního serveru FinExpert.cz a časopisu Osobní finance pokračovat i v následujícím blízkém období a každou kalkulačku vám nabídne, jak ve formě webové aplikace, tak i ve formátu Microsoft Excel. To vše včetně příslušného návodu, kde budou zveřejněny i zajímavé informace, které vám mohou pomoci ušetřit vaše osobní finance.

Další článek


 

Související články


celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: modus
Jitka
20. 3. 2008, 08:25
modus
Vlk
28. 1. 2008, 10:53
Re: Drobná chyba v textu? Na DPČ můžete mít i více
Zorro
28. 1. 2008, 09:07
Re: Střední hodnota a medián
jan
28. 1. 2008, 09:05
Drobná chyba v textu? Na DPČ můžete mít i více než
sdf
28. 1. 2008, 08:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená