FinExpert.e15.cz

Všichni chtějí studovat. O učňovské obory není zájem


Gabor  |  26. 10. 2016 01:37

Kdo by na to chodil? Dnes frci automatizace, rukama se moc lidem delat nechce.

 | 
.  |  26. 12. 2016 03:37

Předpokládám, že rekonstrukci rozvodů SV, TUV, odpadů, plynu, elektro, vzduchotechniky, výměnu vany, WC, umývadla, včetně pověšení radiátorů, nového plynového kotle, gamatek a průtokáče, vyvložkování komínů a cca 200 dalších nepodstatných činností pro vás vykoná automat, případně internetový obchod. Pokud ne, pak za akčních 999,- Kč bez DPH/hod. + DPH + doprava + cesťák, to rádi pro vás (s menší čekačkou cca půl roku až rok) uděláme. Nezbytné revize budou účtovány samostatně, startujeme již na akčních 1 500,- Kč/ks. Hezké Vánoce 2016 a pro nás ještě štědřejší rok 2017.

 | 
.  |  29. 10. 2016 22:43

Dlouhodobě to je tragédie. Krátkodobě super pro ty, kteří něco umí. V roce 2017 zvyšujeme ceny o 30%, pro lidi s titulem (kromě MUDr.) o 50%. Když se jim to nelíbí, můžou si to udělat sami.

 | 
Hugo  |  27. 12. 2016 09:01

Díky za info, alespoň jako ing, stavař vím, že lopatám mám za projekt kurníku účtovat o 50% víc.

 | 
.  |  27. 12. 2016 15:16

To je správné. Naštěstí všelijakých inženýrků se v této zemi potlouká od ničeho k ničemu mnohem více, než kvalitních řemeslníķů.

 | 
kp  |  25. 12. 2016 21:12

1/ - Základem je vyrovnání počtu učitelů a učitelek. Přidejte chlapcům tisícovku měsíčně, a přidávejte dále, dokud poměr nebude alespoň 60/40. Učitelky pochopitelně z chlapců vychovávají holčičky. Nemají proto zájem o techniku, ani manuální dovednosti.

2/ - Nabízejte už od 1.třídy základní školy předměty zaměřené na seznámení s technickými obory a manuálními zručnostmi.

3/ - V určitém věku, například cca na 2.stupni nabízejte alternativní technické třídy, které společně se závěrečným vysvědčením při odchodu ze školy poskytnou i malý výuční list, byť by pro skutečnou odbornost vyžadoval například ještě roční nástavbové studium.

Výchova k technickým znalostem a zručnostem snad existuje v nějakých kroužcích. Má li ale společnost o něco zájem, musí pro to také něco udělat - něco těm dětem a těm rodičům v rámci povinné školní docházky skutečně nabídnout. A musí to být doopravdy atraktivní!!!

 | 

Ani se nedivím, když dnes pro spoustu profesí je vyžadována maturita. Nikdo se pak už neptá, z čeho člověk maturoval, ale když chcete změnit obor, bez maturity jste celkem nahraní. Neškrtnete si u policie, na slušnou pozici se nedostanete ve státní správě, spoustu živností vyžaduje také maturitu a situace se má tendenci spíše zpřísňovat.

 | 
kp  |  25. 12. 2016 21:51

Jo ještě bych zdůraznil, že by ti učitelé měli být dále finančně zvýhodněni v těch případech, kdy by oni sami měli výuční list z TECHNICKÉHO oboru, a maturitu na TECHNICKY zaměřené průmyslovce. Aneb básníci by nám příliš nepomohli!

 | 
Kaja  |  25. 12. 2016 22:57

To,že řemeslo má zlaté dno novodobí kapitalisté - soukromí zaměstnavatelé naprosto znehodnotili ve většině případů vyplácenými mzdami svým zaměstnancům.

 | 
.  |  26. 12. 2016 02:29

Rozumní zaměstnavatelé, kterých je většina, nic neznehodnotili. Manuální práci, řemeslníky a učební obory znehodnotili politici od roku 1989, a to napříč všemi politickými stranami. .Za tuto nenapravitelnou škodu ztráty jedné generace zaměstnanců jsou zodpovědni všichni, co seděli v Parlamentu, na Hradě a ve vládě. Hlavně, že jejich konta rostla geometrickou řadou ... Hanba jim!

 | 

I rukama se dá slušně vydělat, ale ne jako zaměstnanec. Prostě musí dělat "na vlastní triko" a být fakt dobrý. Blbé je, že na čím dál více živností je vyžadována maturita a reálně hrozí, že v budoucnu, když bude chtít člověk podnikat, tak se bez maturity neobejde. K tomu jsou byrokratické překážky čím dál tím složitější, že už průměrně inteligentní člověk může mít problém se jimi prokousat.

 | 
Pepík  |  27. 12. 2016 09:03

Zkuste si po vyučení založit živnost.To abyste měl minimálně 200 tisíc a dílnu.Na koleně se dělat nedá.A co po vyučení řemeslník umí?Moc toho není.A věčné špinavej.V kanceláři je v teple,po šichtě zamkne šuplík a má uklizíno.A i propisovačka tak drahá není.

 | 
Nejsem  |  25. 12. 2016 23:25

Kam spěje naše školství: Do (!). Jak může žák 9. třídy s několika známkami mezi 3-4 (mimo jiné z matematiky, fyziky, Čj...), chtít studovat elektroprůmyslovku v maturitním oboru? Před 25 lety by z něj byl tak akorát elektrikář nebo automechanik, a ti taky něco museli umět. Mělo by se s tímto něco udělat. Přece není možné, aby všichni měli maturitu! Naše školství je špatně nastaveno a nikdo to neřeší. Na střední školu (do mat. oborů) by se měli přijímat žáci s nějakým průměrným prospěchem např. do 2,5, doporučením učitelů ZŠ a po absolvování přijímacích testů. Je jasné, že pokud má např. 3 z tělesné výchovy a hlásí se na IT obor, tak to nevadí, ale když má 3 z matematiky, tak by neměl být vůbec pozván.

 | 

Hlavně už žádné posudky a doporučení učitelů. A známky na vysvědčení nejsou vždy vypovídající. Chodil jsem na "elitní" základku, kde se za 4 vyhazovalo. A ti, kdo odešli se na běžné základce ze všech předmětů zlepšili minimálně o 1 stupeň.

Já jsem pro to, dát každému šanci, ať zkusí, co si myslí že zvládne. Na druhou stranu nekompromisně vyžadovat plnění požadavků, aby to, že se někdo na nějakou školu dostane automaticky neznamenalo, že ji udělá.

 | 
Noxik  |  26. 12. 2016 10:42

Souhlasim, to by celou CR musel hodnotit 1 ucitel a najednou, nebot znamka zavisi v prve rade na tom, ktery ucitel zrovna hodnoti, potom jakou ma naladu a pak az na dalsim.

 | 
R.  |  27. 12. 2016 09:33

Ale jaké posudky? Přece nemůže být pro všechny všechno. Každý nemůže být živý do 150let, každý nemůže mít šanci na stejnou práci, každý nemůže mít děti... Je to o výběru - přirozeném. Kluk od 6 třídy ZŠ ví, že se má učit a ne flákat školu. Pokud prolézá s 3 / 4 a nesnaží se, proč by měl dostat stejnou možnost jako druhý, který na to nekašle, učí se (nebo se neučí, ale má v hlavě) a pak se potkají ve stejné třídě průmyslovky? To jako že ta ZŠ je zbytečná, nějak to prolezu, na maturitní obor se přihlásím v pohodě a pak se začnu trochu učit? To přece nejde. Učitelé na ZŠ musí mít možnost se vyjádřit k žákovi a jeho schopnostem, oni jsou ti, kteří znají žáka. Pak to tady dopadne tak, že každý bude VŠ a řemeslníci nebudou. Nebo bude ing. lepit tvárnice, zapojovat rozvaděč nebo topení? Hlavně že má (dostal) každý šanci....

 | 

Problém je v nerozporovatelnosti a nepřezkoumatelnosti takového posudku. Prostě učitel by tak "jednou pro vždy" vyřkl nad žákem ortel a on by již nikdy nemohl danou školu studovat? To už zde bylo a rozhodně nechci, aby se to vrátilo. I učitelé jsou jen lidé a jejich posudky jsou subjektivní, stejně jako jiné profese jsou úplatní, atd. Šanci ke studiu by měl dostat každý, kdo na to nebude stačit, tak prostě ze školy vyletí a bude muset zkusit něco jiného.

 | 
Hunter  |  26. 12. 2016 23:00

A po tom, co byste takto nějakému nemalému množství dětí byrokratickou zvůlí zamezil dosáhnout jejich maximálního vzdělávacího potenciálu, by se zlepšilo jako co?

 | 
Jirka  |  28. 12. 2016 08:11

Dovolím si nesouhlasit. Před 25 lety jste musel mít vyznamenání, případně konexe, aby jste se dostal na obor automechanik.

 | 
kp  |  26. 12. 2016 07:18

Ještě mi napadá zavedení třístupňové státní závěrečné zkoušky. Pro všechny učební obory by zkouška PRVNÍ úrovně tento stupeň vzdělávání uzavírala, završovala a svědčila o tom, že žák úspěšně absolvoval učební obor, a byl při tom seznámen se směry případného dalšího možného středoškolského vzdělávání. Jednoznačně by měla potvrzovat především plné zvládnutí učiva ZÁKLADNÍ školy. Pro dnešní učební obory s maturitou by pak zkouška DRUHÉHO stupně osvědčovala úspěšné zvládnutí základů středoškolského vzdělání, jako předpoklad dalšího středoškolského studia. Pro ostatní obory by zkouška TŘETÍHO stupně byla obnovením plnohodnotné a náročné středoškolské maturity, jako základu pro další vyšší středoškolské - nástavbové studium, i pro studium vysokoškolské, ale i jako vysvědčení, že absolvent je schopen po krátkém zaškolení spojeném s dalším intenzivním celoživotním vzděláváním pracovat na mnoha pozicích, kde je jako základní předpoklad zpravidla vyžadováno nižší vysokoškolské vzdělání. Absolventi by měli osvědčovat široký rozhled a základní znalosti vysokoškolských oborů. Každá ze státních závěrečných zkoušek by svědčila o něčem jiném, oddělovala by je (ale naopak také spojovala) možnost přechodu mezi nimi. Konkrétně by šlo vždy především o intenzivní jednoroční studium doplněné možností absolvování dvouleté přípravky, zabezpečující každému úspěšnému absolventu kterékoliv státní závěrečné zkoušky dostatečnou přípravu na zkoušku následující vyšší úrovně. Zavedení takzvaných maturitních učebních oborů přineslo celkem pochopitelně intenzivní snahu o to, aby většina jejich žáků toto studium úspěšně dokončila, což samozřejmě vedlo i k poklesu, ne li přímo propadu nároků na jejich absolventy. Tím ale značně poklesla hodnota maturitní zkoušky v očích většinové společnosti na hodnotu výstupního vysvědčení ze základní školy, i hodnota absolventů těchto škol na pracovním trhu i možnosti jejich uplatnění. A to je další věc, která by se měla urychleně změnit.

 | 

Jen už žádné zesložiťování a žádné další zkoušky a certifikáty. Přijde mi, že systém školství je čím dál tím složitější a přitom čím dál tím horší.

 | 
Vasek06  |  26. 12. 2016 15:51

Bože to jsou zase bláboly - říkám já ateista. Dobrý řemeslník v Česku - ještě jednu a třeba tu o Karkulce. Jsem technik - vím o čem mluvím - stavěl jsem rod. dům a u několika dalších jsem se podílel. Valná většina řemeslníků jsou naprostí mantáci. Práce naprosto neodpovídá jejich ceně. Je fascinující, jak několik disk. ví , co by se mělo dělat se školstvím (doporučení pro P.Ch. - na fin. jste dobrý - věnujte se radší tomu fóru - bez urážky, ale o školství toho asi moc nevíte). Dle mě je to hlavně o morální kvalitě lidí. Pokud někdo chce pracovat kvalitně a něco se naučit - udělá to vetšinou i sám.

 | 
kp  |  26. 12. 2016 17:52

Máte pravdu, ale jde o tu úvodní motivaci, o to vstupní poznání a pozvání, které někdy dostanete již v rodině, jindy později třeba zrovna v té škole, a v dnešní době rozvedených matek, a feminizovaného školství - počínaje ministryní, a konče snad už i školnicí - třeba také nikdy a nikde, prostě vůbec ne.

 | 
NothingButTheTruth  |  27. 12. 2016 09:37

Naprosto s Vámi souhlasím. Řemeslníci, které jsem potkal v posledních letech byli obvykle naprosto neschopní. Několik jsem jich musel z bytu vyhodit - zedníci měli problém vyrovnat zeď jádrovou omítkou, protože na učňáku asi příliš popíjeli, sádrokarton skončil takovým provedením, až jsem jej odinstaloval a předělal sám (po několika videích z YT a doporučeních známého). Malíř pro změnu přepenetroval stěrku (prý aby to moc "nepilo"), tak jsem ji byl nucen obrousit a přestěrkovat znova. Podlaháři, které jsem sehnal na doporučení, nebyli schopni pořádně vybrousit parkety a tak pokaždé, když po nich jdu, cítím drobné nerovnosti a v létě si je raději dobrousím sám (před lakováním jsem je už také raději poslal pryč). Moc se jim nepodařilo ani stěrkování chodby a kuchyně. Jako bonus ještě zatloukli jeden hřeb k podlahové liště do vedení elektřiny přes opakované upozornění. Jediní schopní vyučení lidé za cca poslední dekádu byl automechanik, kterého znám už od základní školy a elektrikáři, kteří udělali vše přesně dle mého přání a cena za práci ani nebyla astronomická. Jinak v dnešní době bych se velmi bál stavět dům, protože si člověk nemůže být jist snad ani základy.

 | 
Tom V  |  26. 12. 2016 19:42

TO je typické , řekne se ,,A" , ale neřekne se ,,B" . To A je že není zájem o učňovské obory , ale mělo by se poctivě říct B , a to je že dneska ty děti vidí a slyší i od rodičů , že když nevystudují , tak budou mít méně peněz a tím těžší život . A kdo by to dobrovolně chtěl ??

 | 
Tom Vo  |  26. 12. 2016 21:07

Pokud stát bude podporovat nezaměstnatelné obory a bude snižovat kvalitu maturit a případně přijímaček, tak se nic nezmění. Chceš být kulturní antropolog, tak si to zaplať, pokud budeš učněm zamečnickým atd., tak při splnění podmínek dostaneš každý měsíc stipendium 500,- až 1 000,- a vím, že to zabírá. Zavedl bych roční rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané maturanty. Nechce nebo nedokončí, tak nedostane podporu. Na Slovensku je 1. ročník GYM, SOŠ, SOU, OU,... povinný a počítá se do povinné školní docházky. Omezil bych délku SŠ studia na max. 5 let, aby skokani nemohli přebíhat z jedné školy nebo oboru na druhý.

 | 
R.  |  27. 12. 2016 09:43

Osobně bych uzavřel nejméně tolik maturitních tříd, aby tím sítem prošlo co nejmíň adeptů na střední školu - maturitu. V roce 1989 jsem vycházel ZŠ a na maturitní obor jsme šli jen 2 z 15 kluků!!! Dnes 14 z 15!!! Takhle to nejde!

 | 
Maara  |  27. 12. 2016 11:48

Je to tak jednoduché. V dnešní době žádný svéprávný člověk nepůjde dobrovolně do učení a žádný rodič na učňák své dítě dobrovolně nedá. To jen vlastníci montoven a politici by si představovali nevzdělané nádeníky, kteří se nechají tahat na vařené nudli. Střední škola/VŠ dá člověku i něco navíc, tedy to, že dostane širší rozhled než jen jak smontovat dva díly k sobě. Pokud chce vlastník montovny nějakého technicky zdatného zaměstnance, musí si ho zaškolit a vychovat, ale za své. Navíc z každé střední školy se dá v případě zájmu nastoupit do montovny, ale naopak z učňáku si dveře do kanceláře tak snadno neotevře.

 | 
.  |  27. 12. 2016 15:54

Život je pestrý. Jak pozoruji rádoby VŠ s honosným titulem Bc., tak o nějaké vzdělanosti a nějakém rozhledu se dá hovořit jen těžko. Hlavně, že jsou v kanceláři. Budoucnost žádná, kariéra žádná, úspěch žádný. Doživotní chudoba jistotou.

 | 
Hunter  |  28. 12. 2016 20:40

Máte pravdu, se vzdělaností a rozhledem (některých) Bc. je to špatné. A s těmi bez Bc. a bez maturity ještě mnoho tříd horší.

 | 
Jarda  |  27. 12. 2016 15:03

25 let se nad lidma v montérkách ohrnoval nos tak se není čemu divit

 | 
milan  |  28. 12. 2016 10:10

jo jeden řekl že učnovské školství nepotřebujem.řemeslník je pro každýho socka povl blbec co se měl líp učit.akorát do tý doby než ho potřebujete.a pak brečíte že je drahej.tak si to hold dělejte sami.

 | 
Mišan  |  27. 12. 2016 17:25

Záležitost vzdělávání a regulace studijních míst je záležitostí státu a zákonodárných orgánů s tím snad musí souhlasit každý, ale už na těchto postech sedí lidé, kteří na to zkrátka nemají a tak si schválili zákony, aby nemohli být odvolaní. Na vysokých školách jsou studenti, kteří byli přijati jen kvůli státnímu příspěvku a nebo protekční studenti, kteří prolezou, pokud prolezou, za pomocí různých tetiček jsou z nich odborníci, že by jeden zvracel. Na diplomu se nedá zjistit kolik to stálo na úplatcích a inženýři, doktoři, právníci neumí, nerozumí svému oboru a těmito vlastnostmi neohrožují sebe jak by se dalo očekávat, ale občany. Střední školy to je to samé, dokonce jsou soukromé školičky, kde můžete za dva roky si pořídit maturitu. Sice se s tím nedá jít na VŠ, ale pracovat tito lidé už nechtějí. Nebudu nadále vyjmenovávat nedostatky na základních školách a odborných učilištích je to stejné od mateřské školy až po doktorát. Kde je tedy chyba, no samozřejmě je to v lidech. Už rodiče nedostatečně vychovávají své děti a ani nemají jak, stačí aby si syn šel postěžovat na policii a tatík bude potrestán. To je zákon na dvě věci. Neprosazuji fysické tresty, ale v některých případech jsou nezbytné, nezbedný synáček má vědět, že facka visí nad jeho hlavou a kdykoliv může udeřit. V dnešní době, kdy zapomínáme na rodnou řeč by měla už v mateřských školách se vážně vyučovat cizí řeč a nejen angličtina, tím pádem na základní škole už od první obecné prosazovat znalosti cizích jazyků. Ne každé dítě to dokáže, budeme muset zorganizovat už na ZŠ odstupňované třídy podle schopností jednotlivců. Žádná zvýšená péče buď to zvládáš a nebo ne tak budeš přeřazen do tříd pro méně schopné žáky. Na středních školách už nic takového, kdo nezvládá, automaticky vyloučit! A totéž na školách vysokých. Znám dva případy, kdy děti úspěšně vystudovaly střední školu, nechali se dva roku vydržovat na vysoké a skončili jako pomocní dělníci, kteří vykonávají práce, kde by stačilo pouhé zaučení jednoho půldne. K čemu to je? Postavme za takto vyhozené peníze, skutečně odborné kontrolory, kteří spolu s učiteli budou zodpovědni za studijní výsledky. Neplaťte učitelům, kteří nemají výsledky soustružníka také nikdo neplatí za zmetky. Nemá význam to moc rozvádět, z příspěvku je snad zřejmé kdo všechno je za výchovu dětí zodpovědný a každý by se měl chytnout za nos, jinak dojde k degradaci odborníků což se odrazí na celém národě.

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená