FinExpert.e15.cz

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA: Zisk skupiny před zdaněním vzrostl o 17,3%

Podľa predbežných údajov hospodárila skupina VÚB počas roku 2006 s konsolidovaným čistým ziskom 3,7 miliardy Sk a prevádzkovým ziskom takmer 4,9 miliardy Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená nárast o 11,5%.

Výnosy skupiny VÚB boli v roku 2006 ovplyvnené dvoma hlavnými faktormi: významným zvýšením obje-mu úverov hypotekárneho a spotrebného financovania a stratou 871 miliónov Sk výnosov zo štátom splate-ných, tzv. reštrukturalizačných dlhopisov. V tomto kontexte skupina významne zvýšila výnosy z retailového bankovníctva a aktivít na poli spotrebného financovania. „Minulý rok pre nás znamenal výzvu v zmysle zmeny štruktúry výnosov a zvýšenia efektivity operačnej platformy. V tomto zmysle chceme byť najefektív-nejšou bankou na trhu,“ povedal Tomas Spurny, generálny riaditeľ VÚB banky. Prevádzkové náklady banky klesli takmer o 6%, resp. o 409 miliónov Sk, najmä v dôsledku projektu optimalizácie nákladov.  Výsledky optimalizácie nákladovej štruktúry sa plne prejavia v priebehu roku 2007.

Celkové aktíva skupiny VÚB narástli oproti minulému roku o 6,3% na úroveň takmer 241 miliárd Sk. Objem úverového portfólia skupiny VÚB dosiahol 92,5 miliárd Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 7,9%. Sku-pina zvýšila objem úverov na nehnuteľnosti o 49% na 32,9 miliárd Sk a celkové portfólio spotrebného finan-covania o 16% na úroveň 13,1 miliárd Sk. Významný nárast zaznamenala skupina aj v oblasti vkladov klien-tov, ktorých objem vzrástol oproti koncu roku 2005 o takmer 10% na úroveň 178,9 miliardy Sk. V segmente depozít retailových klientov predstavoval nárast 24% a celkový objem ku koncu roka 2006 bol 86,1 miliárd Sk.

Skupina VÚB pozostáva z VÚB, a.s. a jej dcérskych spoločností: Consumer Finance Holding, a.s, VÚB Asset Management, a.s., VÚB Factoring, a.s.,  VÚB Leasingová, a.s. a Recovery, a.s., ktorých je VÚB, a.s. 100%-ným vlastníkom. Konsolidované údaje okrem toho zahŕňajú podiely VÚB, a.s. v spoločnostiach VÚB Generali DSS, a.s., Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. a Burza cenných pa-pierov Bratislava, a.s.

VÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 kraji-nách po celom svete. Na Slovensku poskytuje svoje služby prostredníctvom 207 retailových pobočiek a 11 hypotekárnych centier. VÚB zároveň prevádzkuje 35 firemných pobočiek, ktoré predstavujú najširšiu sieť bankových pracovísk špecializovaných výlučne na poskytovanie služieb malým a stredným podnikom a sa-mospráve. V roku 2006 získala dve významné medzinárodné ocenenia – cenu „Best Bank in Slovakia 2006“ od  časopisu Global Finance a cenu „Bank of the Year 2006“ od časopisu The Banker.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená