FinExpert.e15.cz

Vše okolo darování nemovitosti

S darováním nemovitosti jsou, na rozdíl od dědictví, minimální finanční výdaje. Jak se postupuje?
Vše okolo darování nemovitosti

Investice do nemovitosti je zodpovědná vůči rodině. Mnozí rodiče investují do domu či dalšího bytu s tím, že danou nemovitost následně darují dětem. S darováním nemovitosti jsou, na rozdíl od dědictví, minimální finanční výdaje. Jak se postupuje?

Prodej nemovitosti. Na co si dát pozor u exkluzivních smluv

Prodej nemovitosti. Na co si dát pozor u exkluzivních smluv

Základem pro darování nemovitosti je sepsání darovací smlouvy. Jedná se o jedinou listinu, kterou je třeba sepsat. Jestliže jsou vztahy v rodině dobré, potom si mohou darovací smlouvu sepsat rodiče s dětmi sami. Darovací smlouva je nezbytná, aby řádně proběhl převod vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu.

  • Na základě návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitosti, jehož součastí je darovací smlouva, povoluje následně katastrální úřad vklad nemovitosti.

Jak má vypadat darovací smlouva?

Darovací smlouva je uprava v § 628 a následujících občanského zákoníku. Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Při darování nemovitosti je potřeba pamatovat na to, že darovací smlouva musí být písemná. Dále, že darovací smlouva, podle níž má být nemovitost darována až po smrti je neplatná. Dárce se může dle § 630 domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

  • V darovací smlouvě o převodu vlastnictví k nemovitosti je nutné tedy správě identifikovat dárce i obdarovaného (jméno a příjmení, bydliště, datum narození. Dále je potřeba darovanou nemovitosti správně popsat (tj. dle údajů v katastru nemovitosti). Rovněž je vhodné uvést návrh na zápis do katastru nemovitostí. Obě strany musí se smlouvou souhlasit a podepsat, podpisy přitom musí být notářsky ověřené. Právě ověření notářem mohou být jediné skutečné výdaje při dobrých rodinných vztazích.
  • Darovací smlouva je následně nedílnou součástí návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitosti.

Kdo chce jistotu, ten se obrátí na právníka

Každý smlouva se dá zpětně napadnout. Proto pokud chcete mít jistotu, že vaše darovací smlouva bude bez chyby a naprosto precizní, raději se obraťte na právníka. Vzory smluv, které jsou k dohledání např. na internetu, totiž nikdy nemohou zachytit specifika konkrétní situace.

Daň darovací se neplatí

V zákoně o dani dědické, darovací a převodu nemovitosti je v § 19, odstavci 3) uvedeno, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině.

  • Do I. skupiny přiotm patří příbuzní v řadě přímé a manželé.
  • Do II. skupiny patří např. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tedy, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů. Při splnění zákonných podmínek i spolužijící osoby (např. druh či družka).

V případě darování nemovitosti rodičů dětem se tak na dani darovací neplatí nic, nepodává se ani daňové přiznání na FÚ, protože je tento dar osvobozen od darovací daně.

Prodej darované nemovitosti

Jestliže se obdarovaný rozhodne v budoucnu nemovitost prodat, tak je nutné počítat se zaplacení daně z převodu nemovitosti. V roce 2012 je sazba daně z převodu nemovitosti 3 %, pro příští rok se zvyšuje na 4 %.

Jestliže není dodržen časový test, tak je nutné zaplatit i daň z příjmu fyzických osob. V tomto případě je daňovým základem dle § 10 zákona o dani z příjmu fyzických osob rozdíl mezi příjmem z prodeje a výdaji, kterými jsou cena dle znaleckého posudku ke dni nabytí a další výdaje (např. provize realitní kanceláře, vyhotovení posudku). Dani by podléhal tedy rozdíl mezi prodejní cenou a uvedenými výdaji.

Časový test je upraven v § 4 zákona o dani z příjmu. Velmi stručně si uvedeme, že daň z příjmu fyzických osob se neplatí a daňové přiznání nepodává, jestliže měl prodávající v prodávané nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let bezprostředně před prodejem nebo použije získané finance na uspokojení své bytové potřeby. Další možností, kdy se neplatí daň z příjmu, je pětiletá lhůta mezi nabytím a prodejem nemovitost. 

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená