FinExpert.e15.cz

Vsadil bych na soft komodity

Za propadem ceny ropy nestojí spekulanti. Sentiment ovlivňuje Asie, dolar a akciový trh. Dlohodobý trend je stále stoupající, a pokles je nákupní příležitostí.
Vsadil bych na soft komodity

Klepněte pro větší obrázek

Ing. Petr Posker, CFA je investičním ředitelem, portfolio manažerem a členem představenstva ATLANTIK AM. Jeho specializací jsou komoditní a akciové trhy. Řídí portfolia privátních investorů a fondy kvalifikovaných investorů Atlantik Advanced Commodity CZK Fund, Atlantik Advanced Balanced CZK Fund a Atlantik Advanced Fixed Income CZK Fund, které jsou registrované na Maltě. Petr Posker vystudoval ČVUT, obor management a ekonomika dopravy a spojů. Ve společnosti pracuje od roku 1999. Profesní kariéru začal v bankovním sektoru, následně pracoval jako analytik a jako hlavní analytik ATLANTIK FT. Je držitelem makléřské licence, titulu CFA a je členem profesní organizace Energy Institute.


Komodity jsou aktuálně horkým investičním tématem. Akciové trhy padají a investoři vyhledávají alternativy, které by jim pomohly zvýšit výkonnost jejich portfolií. Jedním z mála trhů, který přináší v posledním roce kladnou výkonnost, jsou komodity. Nejsou ale již komoditní trhy přehřáté a není výkonnost v posledních měsících způsobena jen chováním spekulantů? Na aktuální náladu na trzích, další výhled a doporučení jsme se zeptali investičního ředitele společnosti Atlantik a portfolio manažera Petra Poskera.

Komoditní trhy zažívají v posledním období nebývale silný růst, akciové trhy naopak padají. Nyní se situace otočila a dostavila se korekce, jedná se o obrat trendu?

Petr Posker: Pokles komoditních trhů lze označit opravdu jako krátkodobou korekci. Propad akciových trhů není ještě u konce. Očekávám minimálně ještě jednu vlnu výprodejů na akciích. Současné zotavení je jen krátkodobý protisměrný pohyb na medvědím trhu (bear market rally). Trhy nemůžou padat kontinuálně do nekonečna a takové korekce se dostavují vždy.

Co stojí za aktuálním poklesem ceny ropy?

Hlavními důvody jsou protisměrný pohyb na akciových trzích a posilování dolaru, který ustoupil z pozic kolem 1,60 USD/EUR. Účastníci trhu začali vybírat zisky a uzavírat pozice. Rozhodně však nelze říci, že by se zásadním způsobem změnil fundament na trhu. Dalším významným faktorem, který přispěl k poklesu cen, jsou obavy ze zpomalení poptávky po komoditách v souvislosti se zpomalením ekonomiky v USA. Předpoklad je takový, že očekávané zpomalení poptávky v USA bude kompenzováno nárůstem poptávky v Asii. Současné výkyvy na komoditních trzích jsou proto vždy částečně způsobeny nejistotou, zda nárůst poptávky po komoditách v Asii, dokáže kompenzovat pokles poptávky v USA či nikoliv.

Může pokles výkonnosti globální ekonomiky způsobit přes pokles poptávky zásadní propad cen komodit?

Tento závěr je samozřejmě obecně správný. Určitě korekce na komoditních trzích může být větší, pokud zpomalení globálního ekonomického růstu bude rychlejší. Klíčové v této otázce je, zda by zpomalení ekonomiky postihlo ve větší míře i Asii. Je ovšem nutné dodat, že jednotlivé komoditní trhy by se v takové situaci chovaly rozdílně. Ropu by jistě pokles postihl více než některé zemědělské komodity. Do vývoje zemědělských komodit totiž často silněji zasahují fundamenty jako například počasí, úroda a osevní plocha, které přímo nesouvisejí s ekonomickým vývojem. Jinými slovy, zemědělské komodity jsou s ekonomickým vývojem nejméně svázané.

Když se podíváme na celou šíři komoditních trhů, jaký typ komodit ve střednědobém výhledu doporučujete: ropu, drahé kovy nebo spíše zemědělské komodity?

Osobně se mi nejvíce líbí tzv. soft komodity. To jsou zemědělské komodity mimo hlavní skupinu, do které patří: pšenice, kukuřice, sója. Mezi soft komodity se řadí kakao, káva, cukr a bavlna. U většiny těchto komodit nedošlo v minulosti k růstu, protože byly velké zásoby z minulosti a velká úroda. Jejich ceny se relativně snížily proti ostatním plodinám. Ostatní plodiny jsou lukrativnější a proto se u soft komodit očekává pokles osevní plochy. To se týká například bavlny. Pro zemědělce je lukrativnější sázet kukuřici a sóju. Osevní plocha u bavlny klesla drasticky a další snížení se očekává v příštím roce. Navíc letošní úroda podle posledních dat vypadá velmi špatně, ceny jsou přitom na ročních minimech, protože investoři očekávají pokles poptávky v souvislosti s ekonomickým zpomalením. Nejvíce bych z této čtyřky soft komodit sázel na bavlnu a cukr. Díky poklesu osevní plochy se dá v příštím roce očekávat snížená nabídka těchto zemědělských komodit. Jedná se ale o cyklický trend, který jednou za čas probíhá u všech komodit.

Pokud vezmeme komodity jako celek jsou stále ze střednědobého a dlouhodobého hlediska zajímavé? Není trh přehřátý?

Dlouhodobý trend je nastavený směrem nahoru. Data neukazují, že by trh byl přehřátý. Názor, že komoditní trh je bublina, slyším od doby, kdy ropa stála 40 dolarů za barel. Z mého pohledu se vyplatilo nakupovat vždy, když trh poklesl. U komodit je dle mého názoru bezpečnější strategie kupovat po poklesech, než se snažit spekulovat na pokles (shortovat).

Jsou ceny komodit vyhnané spekulativní poptávkou?

Data tento závěr nepotvrzují. U drtivé většiny komodit se dá velice jednoduše dohledat počet otevřených kontraktů a odhadnout počet spekulantů na trhu. Z těchto čísel nevyplývá, že bychom byli na rekordních hodnotách. Například počet spekulantů a kontraktů na ropu nebyl před propadem ceny na ročním maximu. Spekulanti určitě pomáhali růstu ceny, ale nejednalo se o primární vliv. Spekulanti chodí trendově s cenami. Je to o příčině a následku. Spekulanti se vozí na cenách, které jsou na trhu, ale nezpůsobují je. Jejich podíl na růstu ceny je jen částečný. Nelze tedy říct, že ropa stojí 150 a ne 100 jen kvůli tomu, že na trhu bylo příliš mnoho spekulantů.

Je správná teorie, že ropa je vyčerpatelnou surovinou a že jí bude v budoucnu nedostatek, což vytvoří problém na nabídkové straně?

K tomuto tématu se všichni rádi vyjadřují, ale pravda je taková, že o ropě je minimum spolehlivých dat. To je obecně největší problém ropy jako produktu. Ať co se týká produkce nebo rezerv. Z dat, která jsou k dispozici, jednoznačně vyplývá, že klesá produkce mimo země kartelu OPEC.

Čím je tento trend způsoben?

V tomhle bodě mám jednoznačný názor. Pokles produkce je způsoben zastaralými ropnými poli a nedostatečnými investicemi do průzkumu. Většina rezerv a polí je stará. V podstatě, kam se podíváte mimo země OPEC, produkce klesá: Mexický záliv, Mexiko, Severní moře a letos začalo klesat i Rusko.

Není to dáno tím, že Rusko je v oblasti nerostných zdrojů prozřetelnější a snižuje produkci záměrně?

O Rusko je největší spor, protože důvod může být jednak ve starých ropných polích, ale možné je i to, že Rusové nechtějí pustit do země zahraniční kapitál a dělají si všechno sami, což nedovoluje zvýšit těžbu. Fakt, který je často ignorovaný, je ten, že většina největších ropných polí, ať již v zemích OPEC nebo mimo země OPEC, je stará. Většina ropných polí, na kterých stojí produkce ropy, byla známa již před druhou světovou válkou. To je jeden z mála faktů, který víme. Otázka je, jestli nově objevená pole, která jsou menší a menší, dokážou nahradit výpadek těžby starších ropných polí.

Co si máme představit pod pojmem staré ropné pole?

Objem těžby každého ropného pole, od kterého se odvozuje kapacita oblasti a následně i kapacita země, má v čase profil sinusoidy. Zpočátku těžební objem vzrůstá a se stárnutím pole naopak objem těžby klesá. Praxe říká, že když ropné pole dosáhne vrcholu produkce, každé následné investice dokáží trend zpomalování produkce zpomalit nebo dočasně obrátit, ale nikdy se již pole nedostane na svůj vrchol. To je krásně vidět na příkladu Spojených států amerických. Ty dosáhly svého maxima v roce 1970 a přestože se našla ložiska v Mexickém zálivu a na Aljašce, která se začala těžit a v 80. letech došlo k obratu trendu, maximum produkce z roku 1970. překonáno nebylo. Pro zodpovězení otázky nabídkové strany je klíčová Saudská Arábie. Ta jediná má významnější volnou kapacitu. To znamená kapacitu, kterou je v případě výpadku produkce v jiných zemích, například v Nigérii, schopna dodat na trh. Menší kapacita je ještě v zemích OPECu, ale ostatní státy jedou s těžbou na doraz.

Co říkáte na vysokou volatilitu ceny ropy, kdy v mezidenním obchodování došlo k propadu ceny o 10 dolarů za barel?

To je problém, protože pokud seriózně investujete do komodit prostřednictvím futures, tak se nemůžete obejít bez stop lossů (nastavená hranice odprodeje pozn. red.). Při takto velké volatilitě je umění správně umístit stop lossy, aby vlivem vysokého kolísání kurzu nedošlo ke zbytečným odprodejům se ztrátou, ale současně aby riziko investice nebylo moc vysoké.

Jaký je váš odhad na kurz ceny ropy? Přikláníte se k odhadům poklesu pod 100 dolarů za barel nebo spíše s k predikcím, které počítají s nárůstem nad 150 dolarů za barel?

Krátkodobě je možné, že se ropa na hranici 100 dolarů podívá, ale koncem roku s tím, jak se bude blížit zima, je hranice 150 dolarů opět dosažitelná. Vyšší růst ceny nad 150 dolarů za barel by vyžadoval souběh více prorůstových faktorů.

Jakou roli hraje v ceně ropy dolar?

Bohužel dolar hraje zásadní roli, přičemž je to nejméně predikovatelná veličina. Přitom se to dostává do takové roviny, že hlavním problémem amerického trhu v rámci měnové politiky není dolar, ale inflace. Fed se prostřednictvím posílení dolaru snaží srazit cenu ropy.

Je možné, aby se ropa na světových trzích začala obchodovat v euru?

To je zajímavá otázka, ve které hraje velkou roli politika. Podle mého názoru, pokud bude dolar světovou rezervní mněnou, tak se bude ropa na trzích obchodovat v dolarech. Ropa je světově důležitou komoditou, se kterou obchodují všichni. Tím, že se obchoduje v dolaru, je tato měna celosvětově uznávána.

Nacházíme se v ropném šoku?

Já si myslím, že v jistém smyslu ano. Ne asi v takovém šoku jako byl v 70. letech, kdy došlo k prudkému nárůstu v rámci dnů a týdnů, ale myslím si, že ano, protože jakmile se růst ceny začne projevovat v dopravě s dalšími důsledky do ekonomiky, je to zřejmá známka šoku. Nárůst ceny byl příliš rychlý. Je ale pravdou, že ekonomika je v současné době daleko pružnější než v 70. letech a dokáže se lépe přizpůsobit. Navíc některé ekonomiky včetně české jsou díky směnným kurzům ropného šoku ušetřeny. Kdybych měl tedy jednoduše odpovědět, tak ropná krize je, ale jen pro Američany.

Jak se v současné době daří vašim produktům, které řídíte, především fondům kvalifikovaných investorů?

S výkonností fondů jsme spokojeni. Od vzniku jsme v kladných číslech na všech fondech (fondy vznikly v listopadu loňského roku). Důležitý je pro nás balancovaný fond, který svou výkonností díky specifické strategii výrazněji překonává konkurenci. I my ale cítíme, že investoři jsou v současné době obezřetní a z dalšího vývoje trhu mají obavy.

Kolik procent komodit byste investorům doporučil do portfolia?

Vždy záleží na konkrétní situaci investora, obecně lze doporučit jako ochranu před inflací 20 – 30 %. Když bude v portfoliu podíl jen 5 %, tak to nepomůže, větší podíl je zase velké riziko.

David Urbánek

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 16/2008 dne 8. srpna 2008.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 16/2008:

 

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

tohle bude stat za pozornost <a rel="nofollow"...
david
21. 1. 2013, 19:53

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená