FinExpert.e15.cz

Volksbank je hlavní partner ING Investment Management

Volksbank CZ, a. s., rozšiřuje možnosti investování do podílových fondů. Kromě fondů Volksbank spravovaných společností KAG se Volksbank nově stává jedním z hlavních partnerů společnosti ING Investment Management (C.R.), která je správcem ING Fondů. Klientům a zájemcům jsou tak pro jejich investice nově k dispozici fondy denominované v českých korunách a další cizoměnové fondy.

Otevřené podílové fondy nizozemské finanční skupiny ING Group patří mezi vyhledávané zahraniční fondy na českém trhu právě proto, že v nabídce jsou fondy investující do korunových cenných papírů. Domácí investoři tak mohou eliminovat kurzové riziko. Zároveň tyto fondy se již řídí legislativou Evropské unie, do které Česká republika směřuje.

Nabídka ING fondů distribuovaných Volksbank je velice široká – zájemcům o investování do podílových fondů je k dispozici přes 20 fondů. Pro ty, kteří se neobávají kurzového rizika je k dispozici řada akciových fondů denominovaných v různých měnách a investujících v různých regionech a sektorech ekonomiky.

Mezi nejčastější investice se řadí nákupy podílových listů těchto fondů:

ING Český fond peněžního trhu

Český fond peněžního trhu je určen velmi konzervativním investorům, jejichž cílem je co možná nejbezpečnější uložení finančních prostředků při zachování vysoké likvidity. Cílem fondu je dosahování stabilního zhodnocení na úrovni krátkodobých úrokových sazeb investováním do přísně diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních dluhových nástrojů denominovaných v českých korunách. Tím je tento fond optimálním instrumentem pro bezpečné zhodnocení i jen krátkodobě volných finančních prostředků.

ING Český fond obligací

Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Český fond obligací dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované fondy obligací na českém trhu.

ING Český akciový fond

Český akciový fond je určen investorům, jejichž cílem je dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do společností, jejichž akcie se obchodují na českém akciovém trhu (min. 51% aktiv fondu) a na maďarském, polském a slovenském akciovém trhu. Riziko dočasného poklesu hodnoty portfolia by mělo být vyváženo vyšším očekávaným celkovým výnosem v delším časovém období. Za účelem dosažení tohoto cíle jsou prostředky investovány převážně do velkých společností, jejichž akcie jsou obsaženy v bázi hlavních indexů uvedených zemí. Tržní riziko je sníženo širokou diverzifikací portfolia. Složení portfolia je průběžně upravováno na základě vyhodnocení obecně známých fundamentálních ekonomických údajů. Český akciový fond dlouhodobě patří mezi nejkvalitněji spravované akciové fondy na českém trhu.

Přehled výkonnosti fondů (k 30.6.2003)

Výkonnost v % za období:
Název fondu 1 měs. 3 měs. 6 měs. 12 měs. 3 roky

od poč. roku

ING Český fond peněžního trhu 0,16 0,60 1,14 1,77 10,53 1,14
ING Český fond obligací 0,23 1,30 3,54 7,51 26,07 3,54
ING Český akciový fond -0,44 12,15 12,18 24,40 24,55 12,18


V roce 1993 zahájila své působení na českém finančním trhu první pobočka zahraničního koncernu Österreichische Volksbanken AG Vídeň, a to právě v Brně. V souladu s českou legislativou po procesu transformace vznikla od 1. ledna 1997 samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a. s., která se úspěšně začlenila do mezinárodní finanční skupiny Volksbank v Evropě. Za poměrně krátkou dobu banka vybudovala síť obchodních míst, kterou neustále rozšiřuje. V současné době čítá 17 poboček. Na druhou polovinu roku 2003 je plánováno otevření dalších dvou poboček v Praze. Expanze po České republice bude pokračovat i v následujících letech. Na českém trhu je Volksbank univerzální obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro cílové skupiny malých a středních firem, privátních klientů, obcí a měst, stejně jako joint ventures. Nabídku bankovních produktů a služeb ještě významně rozšiřuje i spolupráce s partnerskými společnostmi - VB Leasing CZ, Victoria-Volksbanken pojišťovna, Immoconsult a ČMSS.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená