FinExpert.e15.cz

VOLKSBANK INTERNATIONAL: Výsledky za rok 2005

Úspěšná bilance roku 2005 společnosti Volksbank International AG (VBI):

  • Nová strategie
  • Zintenzivnění politiky růstu a výnosu
  • Roční výsledek skupiny VBI před zdaněním vzrostl o 30,3 % na doposud nejlepší úroveň ve výši 20,6 mil. EUR
  • Bilanční suma se zvýšila o 24,6 % na 4,4 mld. EUR

Nová strategie

Koncem roku 2004, resp. na začátku roku 2005 byla strategicky rozšířena struktura vlastníků společnosti Volksbank International AG. Německá DZ BANK AG / WGZ-BANK AG a francouzská Banque Fédérale des Banques Populaires vlastní podíly po 24,5 %. Většinovým vlastníkem zůstává nadále společnost Österreichische Volksbanken-AG s 51 %. Volksbank International AG se změnila z čistě podílového holdingu na operační holding řídící. Řízení koncernu a různé servisní kompetence byly centralizovány a jsou nyní umístěny ve Vídni.

Úspěšný výsledek

Restrukturalizace v oblastech Retail Banking, Corporate Banking, Treasury a Riziko ukazuje již konkrétní úspěchy. Roční výsledek skupiny VBI před zdaněním razantně vzrostl oproti minulému roku o 30,3 % na nejlepší historickou úroveň ve výši 20,6 mil. EUR.

Bilanční suma se zvýšila o 24,6 % z částky 3,5 mld. EUR v roce 2004 na 4,4 mld. EUR v roce 2005. Z toho zhruba dvě třetiny připadají na čtyři největší dceřiné banky v Maďarsku, Slovensku, České republice a Chorvatsku.

Celkem proti sobě stojí klientské pohledávky (objem úvěrů) ve výši 2,9 mld. EUR (2004: 2,4 mld. EUR) a klientské závazky (vklady) ve výši 2,2 mld. EUR (2004: 1,9 mld. EUR).

Zintenzivnění politiky růstu

Již v roce 1991 zahájila Volksbank jako jedna z prvních bank provoz ve střední a východní Evropě. Volksbank International AG dnes disponuje bankovní sítí, která se skládá ze 182 obchodních míst s 2.867 zaměstnanci v osmi zemích střední a východní Evropy.
 
V obchodním roce 2005 bylo nově otevřeno nebo akvizicí převzato 39 poboček. V Maďarsku byla například síť poboček rozšířena o 15 obchodních míst, jedenáct z nich bylo zakoupeno od ÁÉB Bank. V Rumunsku došlo k otevření deseti nových obchodních míst, přičemž v Bukurešti vznikla na ploše o výměře asi 400m2 nová centrála pro firemní klientelu a v Temešváru první pobočka ve spolupráci s Real-Markt, který patří ke skupině Metro. Další akvizice bank v Maďarsku, Bosně a Hercegovině či Bulharsku se nyní selektivně prověřují.

Banky VBI na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a Srbsku – Černé Hoře se soustředí na kvantitativní obchod v oblasti privátní klientely, starají se o místní malé a střední podniky – hlavní cílovou skupinu – a o firemní klienty doporučené rakouskými, německými, francouzskými a italskými partnerskými bank.

Retail Banking

Retailové bankovnictví se důsledně orientuje na potřeby privátní klientely. Výstavba poboček, posílení efektivity prodeje a aktivní péče o klienty přinesly v roce 2005 nadprůměrné tempo růstu.

Hlavními nositeli růstu jsou úvěry na financování bydlení a spotřební úvěry. Objem spotřebních úvěrů osmi bank VBI vzrostl celkem asi o 50 %. V dceřiných bankách v Chorvatsku, Rumunsku a Srbsku vykázal objem úvěrů na financování bydlení dokonce nárůst ve výši přes 100 % ve srovnání s předchozím rokem. Je vyvíjena snaha o růst podílu na trhu ve strategicky zvolených oblastech obchodní činnosti, jako např. v Chorvatsku s podílem na trhu ve výši 15 % ve financování automobilů a v Rumunsku a Slovinsku s podílem na trhu ve výši 6 %, resp. 5 % v oblasti financování bydlení.

Na základě důsledné standardizace a moderního managementu pro Sales Performance v kombinaci s novým systémem odměňování byla v minulém obchodním roce zvýšena produktivita. Objem obchodů na jednoho zaměstnance prodeje se zvýšil z 3 mil. EUR na 3,2 mil. EUR. Jeden zaměstnanec se v roce 2005 staral asi o 300 klientských účtů (2004: 270). Dále byly zanalyzovány všechny vnitřní procesy a např. díky reorganizaci úvěrového procesu došlo k urychlení schvalovacích procedur.

V prodeji bylo díky podpoře nových prodejních kanálů – jako např. díky Call-Centru, licencovaným prodejcům a intenzivnější spolupráci s kooperačními partnery – dosaženo ofenzivnějšího a přímějšího přístupu ke klientům. Volksbank v Maďarsku spolupracuje asi s 200 externími prodejními partnery v oblasti financování bydlení. Úspěšně fungující franšízový systém byl zahájen např. v Rumunsku.

Počet spravovaných klientských účtů vzrostl v minulém obchodním roce o 22 % asi na 835.000. V roce 2006 bude překročena hranice 1 milionu.

Corporate Banking

I Corporate Banking ve skupině VBI byl zaměřen strategicky. SME, projektové financování a zprostředkovaný obchod tvoří tři hlavní obchodní oblasti. Nově definované obchodní odvětví „projektové financování“ zrealizovalo již v uplynulém obchodním roce financování bydlení v celkovém objemu ve výši asi 250 mil. EUR.

Intenzivní zaměření na provádění obchodů ve střední a východní Evropě s klienty partnerských bank v Německu a Itálii se projevil 70 úspěšně uzavřenými projektovými financováními a obchodním objemem ve výši 110 mil. EUR.

Treasury a Riziko

Prostřednictvím bankovnictví „šitého na míru“ jsou klientům nabízeny nové produkty v oblasti Treasury. V řadách klientů ze střední a východní Evropy je velký zájem především o inovační produkty za účelem zvýšení rendity a o prodej strukturovaných produktů s pevným příjmem či strukturovaných investičních produktů. Se ziskem o 53 %, vyšším než oproti předešlému roku, se z těchto produktů stal skutečný hit. Zvláště dobře byly přijaty strukturované investiční produkty na trzích v Chorvatsku, na Slovensku, v České republice, Maďarsku a Slovinsku.

Pro celou skupinu VBI se čtvrtletně zpracovává Zpráva o riziku vztahující se k celému portfoliu, která slouží i jako jeden z nástrojů pro řízení rizika bonity týkající se portfolia. K tomu patří také kompletní systém sebeomezení s ohledem na riziko odstupňované podle příslušné bonity.

Vysoké cíle pro další léta

V roce 2005 byl zahájen projekt „WIN-INITIATIVE“ ke zvýšení efektivity a prodejní průbojnosti. Do roku 2008 se chce Volksbank International AG na příslušných lokálních trzích stát číslem 1 ve výnosnosti a spokojenosti klientů. Navíc má být ve vybraných segmentech trhu docílen podíl na trhu ve výši minimálně 5 %. Za cíl si VBI klade zdvojnásobit v příštích třech letech bilanční sumu.

K podpoře partnerských bank v Rakousku, Německu, Francii a Itálii byla v 1. čtvrtletí 2006 započata prodejní ofenzíva „CEE UNLIMITED“, při které Volksbank International AG funguje coby kompetenční centrum pro střední a východní Evropu. Do budoucna budou mezinárodní Volksbanky intenzivněji nabízet kompetenci VBI svým firemním klientům ve střední a východní Evropě a VBI využívat jako „door opener“.

Aby bylo možno dosáhnout vytyčených cílů příštích let, došlo k implementaci kompletního personálního konceptu s výborným vzděláváním a placením na základě výkonu. Tím mají být zajištěny nutné zdroje managementu. Hlavní pozornost je věnována personálnímu rozvoji. V průběhu programu „Career Network“ jsou podporováni mladí pracovníci s velkým potenciálem, kteří by mohli převzít budoucí řídící povinnosti a úkoly představenstva.
Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená