FinExpert.e15.cz

Volby 2010: Pravice chystá školné

Politické strany tvrdí, že je potřeba zvýšit kvalitu vysokých škol. Ve způsobu, jak toho dosáhnout, se liší - hlavně v otázce školného.
Volby 2010: Pravice chystá školné

V otázce vzdělání TOP 09 říká, že posílí zemi z hlediska konkurenceschopnosti a jasné perspektivy pedagogických i výzkumných pracovníků. Strana chce změnit tarifní systém odměňování pedagogů tak, aby zohlednil kvalitu pedagoga, a ne pouze odsloužené roky. „Odmítáme spokojit se současným stavem, který směřuje k plošnému zajištění průměrného vzdělávání našich dětí,“ píše se v programu. TOP 09 navrhne podporu vybraných technických oborů prostřednictvím stipendií pro žáky.
Pro zvýšení úrovně vysokoškolského vzdělání strana počítá se zavedením školného.

Komentář odborníka

Petr Matějů, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Návrhy TOP 09 v oblasti vysokého školství jsou zcela v souladu s doporučeními klíčových mezinárodních institucí, zejména OECD. Jsou realistické, opírají se o evidenci a netrpí populismem. Experti ISEA již několikrát zdůraznili, že ČR může v globální konkurenci uspět pouze za předpokladu, že místo „montoven“ bude podporovat „mozkovny“. Naše země nemůže světu konkurovat levnou pracovní silou (to by znamenalo relativní pokles životní úrovně), ale pouze růstem inovačního potenciálu.

Bez výrazné podpory vzniku a rozvoje výzkumných univerzit spojených s firmami a byznysem to nepůjde. To ovšem znamená výrazně pokročit v diversifikaci systému terciárního vzdělávání, což jistě není příliš populární krok. Hra na to, že všechny vysoké školy jsou univerzity, však musí skončit. TOP 09 realisticky počítá s tím, že v dohledné době budeme muset zavést školné. I tento krok České republice jednoznačně doporučuje například OECD. Jde nejen o nástroj vedoucí ke zvýšení odpovědnosti studentů a konkurence mezi školami, která nepochybně povede k růstu kvality vysokoškolského vzdělání.

ČSSD nám tvrdí, že…

Za velmi důležité považuje strana dostupnost kvalitních forem péče o děti, tedy jesle, mateřské školy, dětská centra, přídavné třídy apod.). „Rozhodně trváme na povinném roku bezplatné předškolní výchovy v mateřské škole či v podobném zařízení,“ hlásá ČSSD.

O vysokém školství říká program ČSSD: „V populaci dvacetiletých je vysokoškolské vzdělání nejdynamičtější složkou vzdělávací soustavy. V této populaci již máme stejně vysokoškoláků jako vyspělé země. Nyní je nutno zvýšit kvalitu tohoto studia. Akademické svobody jsou základní podmínkou rozvoje vysokých škol. Proto trváme na zachování samosprávy v terciárním školství. Školné nepokládáme za faktor, který by zkvalitnil studium. Nepodpoříme jeho zavedení na veřejných vysokých školách.“

Komentář odborníka 

Petr Matějů, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Je pravda, že v nejmladší kohortě jsme se přiblížili průměru OECD, pokud jde však o podíl osob s vysokoškolským vzděláním celkově v dospělé populaci, Česká republika podle posledního vydání publikace Education at a Glance (OECD, 2009) stále patří k zemím s nejmenším podílem „vysokoškoláků“. Je zarážející, že ČSSD jako levicová strana nepředkládá jasně formulovaný návrh na zavedení moderního systému finanční pomoci studentům.  Těžko říci, kam ČSSD směřuje sliby typu „Akademické svobody jsou základní podmínkou rozvoje vysokých škol. Proto trváme na zachování samosprávy v terciárním školství.“ V ČR nikdo akademické svobody neohrožuje. Navržená reforma vysokých škol jde stejným směrem jako ve většině evropských zemí.

Podobně nepochopitelná je věta „Školné nepokládáme za faktor, který by zkvalitnil studium“. Školné jako takové kvalitu zcela jistě nezvýší, ale i relativně nízké, ale diferencované školné přispěje ke zvýšení odpovědnosti studentů v přístupu ke studiu a ke konkurenci mezi školami, přičemž konkurence byla, je a bude nástrojem pro zvyšování kvality nabízené služby. Je překvapivé, že ČSSD kromě roku bezplatné předškolní přípravy, což je nepochybně správný krok, nepřichází s žádným propracovaným návrhem na řešení sociálních nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Strategie založená na prostém navyšování investic do školství, výzkumu a vývoje, aniž se tyto systémy reformují v zájmu zvýšení efektivity vynaložených prostředků, nevypadá věrohodně a to zejména v kontextu stejných slibů směřujících k penzijnímu systému, zdravotnictví a sociální podpoře obecně. 

A co ODS?

ODS si také uvědomuje důležitost školného a říká: „Otevřeme diskusi o rozsahu a podobě finanční spoluúčasti studentů na vysokoškolském studiu.“ V plánu má ODS zavedení výhodných studijních půjček, které budou splatné až po ukončení studia.

Strana chce také připravit tzv. studijní spoření, které by pak v průběhu studia snížilo studentům náklady. Studijní spoření by mělo být daňově odečitatelné. Nejsilnější pravicová strana také slibuje, že daňově zvýhodní zaměstnavatele, kteří budou přispívat na studijní spoření dětí svých zaměstnanců.

Komentář odborníka

Simona Weidnerová, Institut pro sociální a ekonomické analýzy

Splácení výhodných půjček studentů po skončení studia je v souladu s principy, které kladně hodnotilo OECD. Spoření na vzdělání dětí je důležitým prvkem finanční pomoci studentům, který rozloží náklady na studium na dobu před zahájením studia. Je to převrácený obraz půjček. Taková státní podpora je běžná ve vyspělých ekonomikách, například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech, či Kanadě. Vydat se touto cestou silně doporučujeme.

Návrh na pomoc od zaměstnavatelů zejména rodinám s nízkými příjmy je poměrně snadno uskutečnitelný s významným přínosem pro nejchudší rodiny. Pokud by byly parametry daňových motivací zaměstnavatelů nastaveny tak, aby byla výše pomoci odstupňována v závislosti na sociální situaci rodiny, jednalo by se o významný doplněk státní pomoci a současně by byla posílena společenská odpovědnost firem.

Chcete vědět, co vám přinese volba jednotlivých politických stran? Přečtěte si aktuální číslo časopisu Osobní finance.

Klepněte pro větší obrázek

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Školné
Petr
30. 5. 2010, 19:09
Re: Ještě že mám dostudováno
Pavel
30. 5. 2010, 17:31
Re: Ještě že mám dostudováno
Tereza
27. 5. 2010, 21:28
Studují lenoši a budoucí konzumenti sociálních pří
Hráč
23. 5. 2010, 18:42
Re: Ještě že mám dostudováno
Pavel
22. 5. 2010, 20:41

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená