FinExpert.e15.cz

Volba: Lékař, nebo supermarket?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak se o vás stará či jak se k vám chová praktický lékař, můžete se přeregistrovat k jinému.
Volba: Lékař, nebo supermarket?

Nebo dokonce k celé síti ambulancí praktických lékařů. Je však dobré se předem informovat.

Město má větší výběr

Praktickému lékaři se dříve říkalo obvodní proto, že k němu chodili pacienti z obvodu, ve kterém bydleli. Po roce 1989 se stali z tzv. obvoďáků praktičtí lékaři, kteří ordinaci provozovali a dodnes provozují jako soukromou praxi. První novum nastalo, když jsme si mohli svého praktika zvolit. A před třemi lety se přidala další novinka. Vznikla první akciová společnost, která skoupila praxe lékařů a začala provozovat ordinaci praktika jako malé zdravotní středisko. V současné situaci se tedy můžeme rozhodnout, nejen zda zůstaneme u svého lékaře, ale jestli své zdraví nesvěříme zdravotnické společnosti, která tuto funkci plní také.

Podle čeho se však řídit? „Pokud byste si chtěl zvolit svého praktického lékaře, doporučil bych orientovat se ve výběru podle zkušeností občanů starousedlíků v místě bydliště pacienta. V případě problému s jeho nalezením bych se obrátil na zdravotní pojišťovnu a požádal o seznam praktiků v místě bydliště,“ radí předseda Sdružení praktických lékařů České republiky (SPL ČR) Václav Šmatlák. Doplňuje, že výběr praktiků je ve městech díky početnější klientele samozřejmě větší. Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek říká, že by se při výběru praktického lékaře řídil také doporučením ostatních lékařů. „ K nejrůznějším náborovým letákům“či jiným akcím podobného typu radím naopak přistupovat se zdravou skepsí. Kvalita se totiž v medicíně poznává jinak než podle vnějšího pozlátka. Pokud by pacient při hledání svého lékaře nebyl úspěšný, pak je povinností jeho zdravotní pojišťovny lékaře zajistit. Jsou to totiž právě pojišťovny, kdo rozhoduje o síti svých smluvních zdravotnických zařízení,“ upozorňuje Kubek.

Z MA pošlou třeba SMS

Pacient má ale již další zmíněnou možnost, přeregistrovat se ke společnostem, které provozují služby praktického lékaře. První z nich je Moje ambulance (MA). Impulsem k vytvoření této sítě sdružených ambulancí praktických lékařů byly podle mluvčí Simony Součkové konkrétní poznatky pacientů z nabídky služeb a reálného fungování primární péče u nás a její detailní analýzy.

„Manažeři MA působili delší čas v oblasti zdravotnictví a znali problematiku jednotlivých segmentů poskytování zdravotní péče. Zjistili jsme, že zejména v části poskytování služeb neodpovídá nabídka poptávce a potřebám současné populace,“ říká Součková. MA pacientům nabízí ambulantní péči formou sdružené praxe, kdy v jednom místě působí několik lékařů. „Ti využívají společného zázemí a mohou proto nabídnout kvalitnější a lepší služby svým pacientům. Lidem se u nás líbí možnost objednat se na hodinu, která jim vyhovuje, oceňují vstřícnost personálu, příjemné prostředí a vítají moderní způsoby komunikace. Objednávkový systém oceňují také zaměstnavatelé,“ pokračuje mluvčí. V MA se ordinuje pět dní v týdnu od 7do 19 hodin, v Praze do 20 hodin, bez poledních pauz.

„S pacientem po příchodu do MA ihned komunikují z otevřené recepce sestřičky, které mají dokonalý přehled o tom, co se děje v čekárně. Proto se nemocní mohou spolehnout, že na vyšetření nebudou dlouho čekat,“ popisuje Součková. MA se svými klienty komunikuje také pomocí SMS nebo internetu a upozorní je například na nejvhodnější dobu na očkování proti chřipce. „Krom toho se zaměřujeme na preventivní a intervenční programy zaměřené na zlepšení životního stylu, především na optimalizaci režimu pohybové aktivity a úpravu stravovacích návyků s cílem zlepšit zdravotní stav,“ upozorňuje Součková.

Moderní způsoby komunikace

Asi každý si v čekárnách lékařů všiml nerůznějších cedulek s varováními typu na dveřích typu neklepat, nekašlat, nerušit. S tím se pacient v MA nesetká. Neprosedí nekonečně dlouhé minuty nebo dokonce hodiny v čekárnách, úzkých tmavých chodbách na sedačkách, které mají dávno odslouženo. Místo složitého obvolávání nebo zasílání poštovních obsílek využívají nejen lékaři, ale také sestry MA moderní způsoby komunikace.

„Pokud nám klient poskytne číslo mobilního telefonu, pak si ho uložíme do databáze. V počítači napíšeme text, který se zobrazí klientovi v mobilním telefonu jako SMS zpráva. Esemesky můžeme posílat buď jednotlivcům, nebo celým skupinám.Desítky lidí například nyní dostávají upozornění, že jim vypršela účinnost očkování proti tetanu. Klienti na tyto zprávy reagují velmi rychle a sami se například objednávají na přeočkování. Jinde využívají mobilní telefon ke sdělení výsledků z laboratoře. V případě nutnosti klient obdrží i upozornění, že je nutný kontrolní odběr nebo vyšetření,“ říká mluvčí.

Do tří dnů či měsíců

Častou kritikou společností jako je MA, bývá neosobní vztah lékařů k pacientovi. Doktorů je víc, a proto mezi nimi a nemocným nemůže nastat důvěrnější vztah, jenž je v případě jediného praktického lékaře poměrně běžný. „Je pravda, že se u nás lékaři pravidelně střídají. Ale pokud si to pacient přeje, může navštěvovat pouze jednoho lékaře,“ zdůrazňuje Součková. Podle ní lékaři MA pracují v moderním a příjemném prostředí, jejich průměrný plat je 40 tisíc korun, mají k dispozici služební automobil a mobilní telefon. Nejsou zatíženi zbytečnou administrativou. Když si pacient registraci u MA do tří dnů rozmyslí, může ji zrušit. Jinak se dle zákona může přehlásit k jinému praktikovi po uplynutí tří měsíců. „V současné době máme téměř 60 tisíc klientů. Nijak své služby neinzerujeme, převažuje ústní reklama našich spokojených klientů, kteří mají už své osobní zkušenosti a doporučují MA svým příbuzným a známým,“ uzavírá mluvčí. Doplňme ještě, že MA se výhradně stará o dospělé pacienty.

Spojují stávající ordinace

Další organizovanou sítí praktických lékařů u nás je společnost MediClinic (MC), která vznikla právě před rokem. Myšlenku vzniku společnosti, která vytvoří síť ambulancí primární lékařské péče, realizovali lékaři Martin Hofman a Petr Švrček. Ze svých zkušeností věděli o existenci prostoru pro další zkvalitňování zdravotnických služeb a s tímto cílem MC založili.

Společnost nebuduje nové ordinace jako MA, ale spojuje ty stávající. „MediClinic oslovuje privátní lékaře s vlastními lékařskými praxemi. Lékařům nabízí spolupráci založenou na odkoupení jejich ordinace tzv. jednorázovým vyrovnáním a nabídku pokračování praxe v zaměstnaneckém poměru. Nabídka je výhodná převážně pro oslovené lékaře v předdůchodovém věku. Léta budovanou praxi prodejem zhodnotí, pokračují v práci do doby odchodu do penze a plnohodnotně pracují bez administrativního a provozního zatížení, které s sebou privátní praxe přináší,“ vysvětluje ředitelka marketingu MC Petra Kopecká. Pro klienty MC zatím chystá balíčky nových služeb a čerpání různých výhod. „Klienti celé naší sítě také budou moci využívat telefonický objednávkový systém, ošetření v kterékoli ambulanci sítě, návaznost primární péče na síťové specialisty, slevy u obchodníků a podobně,“ pokračuje ředitelka.

Chystají nadstandard

Do sítě MC se podle Kopecké v současné době zapojilo 120 ambulancí. „V každé z nich je registrovaných 800 až 2500 klientů, takže MC má okolo 200 000 klientů. Ambulance MC jsou ve všech regionech, velkých i malých městech republiky. Nejčastěji jsou to ambulance praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Postupně rozšiřujeme síť o ambulance lékařů – specialistů.Ambulance jsou viditelně označeny a informace o těch nejbližších a možnostech nové registrace se lze dozvědět na čísle 844 300 100,“ upozorňuje ředitelka.

Také MC chce pro nemocné zajistit efektivní objednávací systém, díky němuž pacient může přijít na čas a nemusí čekat. „Krom toho připravujeme i nadstavbový bonusový systém. Ten bude alternativou pro pacienty, kteří si za nadstandard chtějí připlatit. Jde o systém nových služeb a různých výhod,“ říká Kopecká.

Supermarketová medicína?

Před společnostmi, které provozují ordinace praktiků ale varuje šéf SPL ČR Václav Šmatlák. Řetězce typu MA jsou podle něj hrozbou především pro pacienty. „Větší rozsah ordinační doby je umožněn jedině vzájemným zastupováním zde zaměstnaných praktických lékařů. Tím je zásadním způsobem narušena kontinuita péče a osobní přístup k pacientovi daný podrobnou znalostí jeho historie a sociálního zázemí usazeným osobním lékařem. Pacienti, kteří podlehli lákavé nabídce tzv. supermarketové medicíny a zaregistrovali se, nebo byli bez svého vědomí zaregistrováni například u stánku v supermarketu, se nám vrací rozčarováni zpět. Hrozí jim však riziko, že jejich dosavadní praktický lékař již naplnil kapacitu jinými žadateli a zpět je již nevezme,“ upozorňuje předseda praktiků Šmatlák.

Také prezident ČLK Kubek zdravotnické řetězce právě nehájí. „Naším cílem je, aby většina kvalifikovaných lékařů mohla pracovat jako nezávislí soukromí podnikatelé. A právě z pohledu soukromých lékařů představují oba zmiňované řetězce velké nebezpečí pro další svobodný výkon lékařské profese. Vznikající zdravotnické supermarkety mohou zaměstnávat i nekvalifikované lékaře. Umožňuje jim to ministerstvo, které nerespektuje zákon o péči o zdraví lidu. Odmítá totiž vydat vyhlášku o minimálním personálním vybavení zdravotnických zařízení, jejíž dodržování má podle zákona ČLK společně s ministerstvem kontrolovat. Tak jako klasické hypermarkety, tak i tyto řetězce lákají pacienty dlouhou otevírací dobou a snadnou dopravní dostupností. Obdobně jako v hypermarketu, tak i zde se však setkáte s neosobním přístupem pokaždé jiného lékaře, který vás na rozdíl od klasických praktických lékařů vůbec nebude znát. Výhody a zisk mohou tyto monopoly přinášet zkrátka pouze svým majitelům,“ říká prezident Kubek.

Spolehnutí na zdravý rozum

Na otázku, zda se může registrace pacienta k soukromé společnosti poskytující služby praktického lékaře vymstít, Milan Kubek odpovídá, že pacient se v případě řetězců registruje ke zdravotnickému zařízení, nikoliv k jednotlivému lékaři. „Zatímco v případě soukromého lékaře má jistotu, kdo ho bude léčit, tak v případě velké firmy tuto možnost výběru ztrácí. Ve zdravotnickém supermarketu se budou ve směnách pracující lékaři střídat a tak by se pacienti měli připravit na to, že je pokaždé bude vyšetřovat a léčit někdo jiný. Zákonitě pak dochází k rozvolnění vztahu důvěry mezi pacientem a jeho lékařem. Lékaři zdravotnických řetězců jsou nepříliš dobře zaplacenými zaměstnanci, kteří pochopitelně nemohou mít takový vztah ke své ordinaci a ke svým pacientům, jako soukromí lékaři, kteří si léta budují svoji klientelu,“ míní Kubek. Mluvčí MA Součková však jeho slova nepotvrdila a u MC vlastně pacient u svého praktika zůstává, lékař ale už není podnikatelem, ale zaměstnancem.

Bez toho, že bychom chtěli ten či onen typ provozu praktického lékařství upřednostnit, je v současné době snadné si domyslet, že pro mladší produktivní ročníky nebude problém přihlásit se do řetězce, který jim například zaručí, že na ošetření nebudou muset čekat. O vztah mezi nimi a lékařem jim moc nejde, daleko důležitější je pro ně čas. Naopak starší lidé patrně u svých praktiků zůstanou, protože se jim zkrátka měnit zavedené zvyklosti nebude chtít. Stačí se tedy spolehnout na zdravý rozum a uvědomit si, co od praktického lékaře čekáme. Pak bude rozhodnutí jednoduché. Kvalita zdravotnické péče by měla být všude na stejné úrovni. Pokud si již vyberete konkrétního lékaře, nezapomeňte využít služby www.znamylekar.cz, kde najdete hodnocení téměř 30 tisíc českých doktorů. Procentuální hodnocení je výsledkem hlasování pacientů na webu, u každého lékaře najdete také komentáře k jeho práci.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Klasické FUD???
Pavel F.
27. 8. 2009, 18:54
Re: Klasické FUD???
kolemjdoucí
26. 8. 2009, 11:30
Klasické FUD???
Pavel F.
26. 8. 2009, 08:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená