FinExpert.e15.cz

Vlastníky bytů čekají novinky v zálohách


Dudek  |  18. 05. 2014 14:57

Nesmysly!

"Podíl se nově určuje především podle hodnoty bytu při zohlednění jeho mimořádných vlastností. Co si pod tím lze představit?" Autorka evidentně nečetla (nebo nerozumí psanému textu - bohužel velký problém už u žáků našich škol) ustanovení § 1161 zákona č. 89/2012 Sb. "Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě." To znamená, že standardně se podíl určuje podle velikosti bytu s tím, že je možné je určit jinak. To je rozdíl. Podle autorky je to naopak (zřejmě proto, že je to napsané jako první), a to tak, že se určí podíly jinak (třeba podle ceny bytu), ale je možné přijmout jiná pravidla (třeba podle podílu na společných částech). Čtenář, který rozumí česky psanému textu, si jistě všimne rozdílu ve výkladu tohoto ustanovení.

"V nové úpravě se vycházelo z logiky věci, že nezáleží na velikosti užívané plochy, ale správce musí věnovat přibližně stejnou pozornost každé spravované jednotce." Divná logika, která zřejmě pramení z neznalosti. Bohužel i z neznalosti těch, kteří NOZ připravili a schválili. Zákon č. 72/1994 Sb. jasně definuje, co je účelem SVJ, a to je správa... SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU, nikoliv jednotlivých jednotek, které jsou ve vlastnictví vlastníků, ani NOZ toto nemění. Na společných částech domu má každý vlastník jednotky podíl, který (logicky) odpovídá velikosti bytu, tento podíl je uveden i v listu vlastnicví. Pokud tedy SVJ spravuje společné části domu (věnuje se tedy nikoliv jednotkám, ale jejich podílu na společnýc částech), na kterých má každý vlastník jiný podíl, je evidentní, že jediné logické a spravedlivé rozúčtování nákladů na správu je dle spoluvlastnického podílu. Nebo si autorka myslí, že pokud existuje dejme tomu zahrada ve spoluvlastnictví dvou osob, jedna osoba vlastní podíl ve výši 1/10, druhá osoba vlastní podíl 9/10, že správa (vlastníci si najali správce, platí mu odměnu) se má rozúčtovat rovným dílem na každého vlastníka, neboť (dle logiky autorky a zákonodárců - v případě bytového spoluvlastnictví) se věnuje každému spoluvlastníkovi stejně (správce je najat ne na to, aby se věnoval spoluvlastníkům, ale správě jejich majetku - zahrady). Koneckonců, pokud by si každý vlastník najal svého správce, domnívá se autorka, že by jim správce účtoval stejnou cenu bez ohledu o jak velký majetek se stará?

 | Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená