FinExpert.e15.cz

Vklad nemovitosti ve světě také není na počkání

Složitost a průhlednost zajištění si vlastnického práva ke koupené nemovitosti je jedním z důležitých ukazatelů pro zahraniční investory.
Vklad nemovitosti ve světě také není na počkání

Uvedený aspekt tak hraje spolu s cenou nemovitosti klíčovou roli při nákupu nemovitosti v zahraničí. Světová banka  při hodnocení činností spojených s koupí nemovitostí hodnotí především: počet nutných činností s vyřízením vkladu nemovitosti, celkový počet dní nutných k zapsání koupené nemovitosti na všech potřebných státních institucích a náklady spojené s veškerou nutnou administrativou (poplatky při zápisu na Katastrálních úřadech, daň  z převodu nemovitosti, poplatky notářům, poplatky při zápisu do všech požadovaných registrů…). V které zemi je dle uvedených kritérií nejjednodušší a nejlevnější  vyřídit vklad nemovitosti?

Nejrychleji to jde v Norsku

Veškeré vedlejší úkony spojené s koupí nemovisti a jejího správného zaevidováni na potřebných úřadech a zaplacení státem požadovaných poplatků bylo Světovou bankou hodnoceno v hlavních městech v  uvedených zemích. Je jasné, že v těchto zemích jsou náklady o něco vyšší a i délka vyřízení je delší. Např. v Česku činí průměrná lhůta k vyřízení vkladu 1,3 měsíce a mnohé Katastrální úřady to stihnou dokonce i za týten (např. Kroměříž či Most). Ovšem v Praze činí průměrná doba vyřízení návrhu okolo 5 měsíců. Kdyby byly hodnoceny jednotlivé země dle průměrných hodnot za celou zemi bylo by Česko na tom podstatně lépe. 

Z nejvyspělejších zemí světa je vyřízení vkladu nemovitosti v hlavním městě nejrychlejší  v Norsku, kde se to dá stihnout za jediný den. Pouze za dva dny se to stihne v Nizozemí, Novém Zélandu a Švédsku. Naopak nejpomaleji to jde ve Slovinsku 391 dní, Polsku 197 dní a Francii 183 dní. Náklady spojené s vyřízením vkladu nemovitostí jsou nejnižší na Novém Zélandu (0,1% z ceny nemovitosti), Švýcarsku (0,4%),  USA a Estonsku (0,5%). Nejvyšší náklady spojené s vyřízením vkladu nemovitosti jsou v Řecku (13,7%), Belgii (12,8%) a Irsku (10,3%).  Náklady v Česku (3%) patří k těm nižším a do její výše se promítá především daň z převodu nemovitosti, neboť správní poplatek 500 Kč a poplatek notáři hraje zanedbatelnou roli  (náklady uvedené v tabulce  jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo). V Česku jako v jedné z mála zemí není rozlišováno o jaký vklad se jedná a poplatek činí 500 Kč u všech druhů nemovitostí. Ve většině z uvedených zemí je poplatek stanoven procentem z ceny ze zapisované nemovitosti.

Jak je to s vyřízením vkladu v Česku?

V Česku je zapotřebí při vyřízení vkladu nemovitosti do katastru a zajištění si tak vlastnického práva k této nemovitosti udělat čtyři úkony (což je poměrně v porovnání s ostatními evropskými zeměmi málo).

Právnická osoba musí:

  1. Zajistit si výpis z obchodního rejstříku.
  2. Notářem si nechat potvrdit listinu, na základě které dochází k zápisu do katastru.
  3. Podat návrh o povolení vkladu do katastru nemovitosti na místně příslušeném Katastrálním úřadu.
  4. Zaplatit daň z převodu nemovisti ve výši 3% ze základu daně.

Při návrhu o povolení vkladu do katastru nemovitostí musí žadatel (ať už fyzická nebo právnická osoba) doložit:

  • Listinu na základě které má být zapsáno právo do katastru (úřední kopie). Tato listina musí být přiložena nejméně ve dvou vyhotoveních, v případě, že je více účastníků řízení, tak vždy v počtu o dva vyšším než činí počet účastníků řízení. Takovou listinou nejčastěji bývá: smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti.
  • Plná moc, když je účastník řízení zastoupen zmocněncem.
  • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je účastníkem řízení právnická osoba.
  • Listina prokazující oprávnění vlastníka nakládat s předmětem právníko úkonu, jehož účinky nastaly před 1.1.1993 nebo úředně ověřený opis takové listiny.
  • Úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce.

V návrhu přitom musí být přesně označen místně příslušný Katastrální úřad, účastníci řízení (účastníky jsou účastníci smlouvy nebo jiného právního úkonů, na základě kteréhé dochází k vložení do katastru). Účastníci musí být přesně označeni dle zákona. Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vladu se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč.

Vyřízení vkladu nemovitosti ve světě 

Země Počet dní Náklady (v % z ceny)
Norsko 1 2,5
Nizozemí 2 6,2
Nový Zéland 2 0,1
Švédsko 2 3
Litva 3 0,8
Island 4 2,4
Austrálie 5 7,1
Kanada 10 1,7
Korea 11 6,3
USA 12 0,5
Finsko 14 4
Japonsko 14 4
Švýcarsko 16 0,4
Slovensko 17 0,1
Velká Británie 21 4,1
Řecko 23 13,7
Španělsko 25 7,2
Itálie 27 0,9
Rakousko 32 4,5
Irsko 38 10,3
Německo 41 4,1
Dánsko 42 0,6
Lotyšsko 54 2
Estonsko 65 0,5
Maďarsko 78 11
Portugalsko 83 7,4
Česko 123 3
Belgie 132 12,5
Francie 183 6,5
Polsko 197 1,6
Slovinsko 391 2

Pramen: The Worldbank – Doing Business 2005, Český úřad zeměměřický a katastrální

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená