FinExpert.e15.cz

Víte, jak nyní získat zelenou dotaci?

Díky zjednodušení žádostí přilákal program Zelená úsporám přes 3 tisíce lidí. Jaké jsou aktuální podmínky pro získání dotace?
Víte, jak nyní získat zelenou dotaci?

Dotační program Zelená úsporám vyvolal hlavně kvůli složitosti podmínek pro přiznávání dotací spíše nedůvěru. Přestože v první vlně byl zájem veřejnosti obrovský a administrační místa zaplavily tisíce zájemců, reálný počet podaných žádostí se v prvních měsících počítal v desítkách. Státní fond životního prostředí (SFŽP), který má na starosti administraci dotací, a Ministerstvo životního prostředí ČR proto podmínky pro žádost a získání podpory výrazně zjednodušily. Díky tomu stoupla hodnota poptávaných financí na přibližně půl miliardy korun. Jde především o dotace na lepší zateplení staveb, na ekologické způsoby topení a na stavbu nových pasivních domů. Celkový objem dotací, které je třeba vyčerpat do konce roku 2012, činí přitom 16 miliard korun.

Co se změnilo

Důvodem malého počtu žadatelů v první fázi po spuštění programu byl komplikovaný výpočet výsledného příspěvku, který stavebník mohl nárokovat. Systém totiž počítal s tím, že každé z uznaných úsporných opatření podpoří procentuální částkou z konečných nákladů. Změna, která program zpřístupnila většímu počtu žadatelů, spočívá v tom, že se nyní dotace bude vyplácet jako pevná částka na danou úpravu nebo na metr čtvereční obytné plochy. Výhodou pro investora je, že přiznaná dotace může být oproti předchozím pravidlům i výrazně vyšší.

Finance na projekt a posudky

K podmínkám programu Zelená úsporám patří požadavky na kvalitní zpracování projektu a posouzení účinnosti úsporných opatření. Velká část dotací přitom souvisí s posouzením toho, jakou měla stavba energetickou náročnost před realizací opatření a po ní. Pokud se tedy majitel domu rozhodne o dotace žádat, musí zajistit odborné posouzení a zpracování projektu. Aby se proces zjednodušil a neodrazoval žadatele ani zvyšováním finančních nároků, byla do programu Zelená úsporám zařazena změna, podle níž Státní fond životního prostředí přispěje na projekt a energetické hodnocení, které je nutnou přílohou k žádosti.

Jak na zateplení

Stropem pro dotaci na zateplení budovy původně bylo 50 % z nákladů a k podmínkám patřilo, že při částečném zateplení domu musela být uplatněna minimálně tři z následných úsporných opatření:

  • zateplení vnějších stěn
  • zateplení střechy nebo nejvyššího stropu
  • zateplení podlahy
  • výměna oken
  • zavedení nuceného větrání s rekuperací tepla.

Současná úprava nevyžaduje kombinaci opatření a pro získání státní podpory stačí udělat kterékoli z nich. Systém si ovšem nadále klade podmínku, aby provedené opatření přineslo dostatečný energetický efekt. Pokud se po úpravách v objektu ušetří 20 % energie, vznikne nárok na pevný příspěvek odvozený z velikosti podlahové plochy. U rodinných domů je to 650 Kč/m2, v bytových domech 450 Kč/m2. Jestliže stavební úprava přinese vyšší, 30% úsporu, zvyšuje se dotace na 850, resp. 600 Kč/m2. V tomto případě také není nutné pro žádost řešit, které z nákladů budou dotovány, pro stavbu se ale musí používat pouze takové zateplovací systémy, které jsou zapsány v Seznamu výrobků a technologií (na www.zelenausporam.cz nebo webu SFŽP).

Vlastník domu může zažádat o dotaci na částečné zateplení nejvýše jednou pro každý objekt, podruhé může žádat až na celkové zateplení. V tomto případě nadále musí splnit poměrně přísný standard: dům po úpravách má de facto vyhovět standardu nízkoenergetické stavby se spotřebou energie menší než 70kWh/m2 obytné plochy. Výhodou proti původním podmínkám nyní je zvýšení příspěvku o 250 korun na metr čtvereční u rodinných domů, o 150 korun u bytových domů, hodnota dotace pak je: 1 550 Kč/m2 v rodinných domech, 1 050 Kč/m2 v bytových domech.

I další tituly výhodněji

Další dotace programu se týkají ekologických zdrojů topení a ohřevu vody – kotlů na biomasu, tepelných čerpadel a solárně termických panelů. I v těchto případech se program Zelená úsporám otevřel většímu počtu žadatelů. U zdrojů vytápění je novinkou to, že do konce roku 2010 můžete získat příspěvek na tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu u jakékoliv novostavby (v původních pravidlech byla dotace omezena na nízkoenergetické domy). Dotace se vyplácí jako pevná částka a je zvýšena o 15 000 Kč, takže kotel na biomasu může být dotován částkou 80 až 95 tisíc Kč, tepelné čerpadlo částkou 50 až 75 tisíc Kč.

V případě solárních kolektorů používaných na přitápění a ohřev vody lze rovněž získat dotaci jako pevnou částku a pro získání podpory stačí instalovat výkon 1 500 kWh, dotace u rodinného domu se pohybuje mezi 55 a 80 tisíc Kč. Poslední podporovanou oblastí je výstavba domů v pasivním standardu. Zde stát zjednodušil situaci v tom, že zrušil povinnost vybírat realizační firmu ze seznamu SFŽP a dotaci zvýšil o 30 000 Kč u rodinných domů a o 10 000 Kč na byt v bytových domech.

Firmy Zelená zajímá

K rozšíření počtu žadatelů o dotace z programu Zelená úsporám přispívá i aktivizace stavebních firem, které ve snaze o získání zakázek nabízejí zpracování, a dokonce i vyřízení formalit spojených s žádostí o podporu. V jejich nabídce se objevují např. poradenská centra, která nabízejí vypracování studie návratnosti energeticky úsporných opatření, odhad možné výše dotace s odborným stanoviskem celkových investičních nákladů a celkové návratnosti projektu, včetně energetického auditu. V případě větších zakázek firmy mnohé z úkonů berou do vlastní režie nebo je nabízejí za nižší ceny. Ve spolupráci s firmou tak lze dosáhnout i definitivního vyplacení dotace.

Máte otázky k programu Zelená úsporám? Poradí vám na Zelené lince 800 260 500, která je funkční ve všední dny od 7.30 do 16 hodin, a v krajských pracovištích. Nemusíte se objednávat, otevřeno je v pondělí (od 8.00 až 15 hodin), úterý a středu (od 8 do 17 hodin). Ve čtvrtek a pátek nejsou úřední hodiny. Své dotazy můžete také posílat na e-mail dotazy@zelenausporam.cz. Pro zasílání připomínek ke smlouvám a vyrozuměním o podpoře slouží adresa administrator@zelenausporam.cz. Schránka je určena pro případy, kdy žadatel změnil trvalé bydliště, číslo účtu, nebo například nesouhlasí se stanovenou výší podpory. Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů odborných dodavatelů nebo do seznamu výrobků a technologií či potřebují informace k registraci, je každý všední den od 7.30 do 16 hodin k dispozici telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz . Poradnu Zelená úsporám nově najdete také v Informačním centru Ministerstva životního prostředí České republiky na adrese Vršovická 65, Praha 10, telefonní spojení 267 122 302, 267 122 358, 267 122 053 každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Pro dotazy k dokumentaci (tepelně technické výpočty), která slouží jako podklad pro žádost o dotaci, a také pro dotazi kde nalézt příslušné odborníky, můžete využít Informační centrum ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) na e-mailové adrese info@ckait.cz. Pokud si nevíte rady s odbornými termíny, popřípadě chcete konzultovat konkrétní technické řešení pro dosažení požadovaných energetických úspor, můžete využít novou poradnu odborného portálu pro stavebnictví a energetiku www.tzb-info.cz. Chystáte-li se podat žádost v oblasti A.1 (celkové zateplení) na panelový dům, musíte splnit podmínky programu Zelená úsporám, ale zároveň také podmínky programu Nový panel. Povinnou přílohou žádosti o podporu bude ve vašem případě posudek Poradenského a informačního střediska programu Nový panel. Na těchto střediscích lze také konzultovat plánované investiční akce.

Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Spokojenost?
OK
8. 4. 2010, 12:16
NE tzb.info ale tzb-info.cz
Jakub
31. 3. 2010, 12:40

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená