FinExpert.e15.cz

Víte, jak napravit chybu v daních?

Pokud jste udělali chybu v odevzdaném přiznání k dani z fyzických osob, stále máte šanci ji napravit.
Víte, jak napravit chybu v daních?

Možnosti, jak napravit chybu v odevzdaném daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob jsou dvě. Upraveny jsou v zákoně o správě daní a poplatků (§ 41). Při podání opravného či dodatečného daňového přiznání je potřeba na předepsaném tiskopise uvést rozdíly proti poslední známé daňové povinnosti.

Opravné daňové přiznání

Když  se na chybu přijde ještě do vypršení řádného termínu pro podání daňového přiznání, tak lze podat opravné přiznání. Toto přiznání nahrazuje původně podané daňové přiznání, ke kterému se tak vůbec nepřihlíží. Zákon připouští i opakované podání opravného přiznání. Opravné daňové přiznání se podává na stejném tiskopise jako řádné přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V záhlaví přiznání však musí být uvedeno, že se jedná o opravné daňové přiznání.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí být odevzdáno do konce března následujícího roku. Pan Novák podá daňové přiznání 20. února. Začátkem března zjistí, že je chybné. Následně pan Novák vyplní opravné daňové přiznání, které odevzdá na místně příslušný finanční úřad 10. března. K původnímu daňovému přiznání z 20. února se tak nebude přihlížet. Posuzovat se bude pouze opravné daňové přiznání z 10. března. 

Dodatečné daňové přiznání

Když se zjistí chyby po uplynutí řádné lhůty pro odevzdání daňového přiznání, tak je zapotřebí chybu napravit podáním dodatečného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání podává daňový subjekt, když zjistí, že jeho daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než jeho poslední známá daňová povinnosti. Dodatečné daňové přiznání je potřeba předložit do konce měsíce následujícího po dni, ve kterém je zjištěna tato chyba. V dodatečném daňovém přiznání je nutno tento den uvést. Dodatečné daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob se podává na stejném tiskopise jako řádné přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V záhlaví přiznání musí být výslovně uvedeno, že se jedná o dodatečné daňové přiznání.

Pan Novák během roku pracoval u dvou společností, u obou podepsal prohlášení k dani. Jeho poslední zaměstnavatel za něj tak provedl roční zúčtování daně z příjmu fyzických osob. Bohužel až 20. dubna si pan Novák uvědomil, že v podkladech pro roční zúčtování k dani neuplatnil slevu na svou manželku, která byla po celý rok na rodičovské dovolené a neměla tudíž vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč. 

Pan Novák si tedy od své mzdové účetní  vyžádá všechny kopie všech podkladů  k dani z příjmu fyzických osob, včetně potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků od obou zaměstnavatelů a ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob od posledního zaměstnavatele.   

Dodatečné  daňové přiznání musí  pan Novák podat do 20. května na finanční úřad dle místa svého bydliště. Ve stejném tiskopise jako pro vyplnění řádného přiznání k dani z příjmu fyzických osob v záhlaví uvede, že se jedná o dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání se vyplní stejným způsobem jako řádné daňové přiznání. V oddíle 6 daňového přiznání však musí pan Novák uvést svoji poslední známou daňovou povinnost. 

Protože panu Novákovi vznikl uplatněním slevy na manželku (doloženo čestným prohlášením manželky, že neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč), tak vznikne panu Novákovi přeplatek na dani. Tento přeplatek mu finanční úřad nezašle pouze na základě dodatečného daňového přiznání, je zapotřebí vyplnit i poslední stránku daňového přiznání dole a o vrácení daňového přeplatku si zažádat (uvést bankovní spojení). 

Kdy není dodatečné daňové přiznání přípustné?

Podání dodatečného daňového přiznání je možné pouze v zákonné lhůtě. Další podmínkou je, že podání daňového přiznání musí být přípustné. Kdy není? Jestliže byl před dodatečným podáním daňového přiznání učiněn správcem daně úkon směřující k přezkoušení správnosti daňové povinnosti za období, kterého se mělo dodatečné daňové přiznání týkat, tak již není podání dodatečného daňového přiznání přípustné. 

Do kdy lze podat dodatečné daňové přiznání?

Termín pro uplatnění dodatečného daňového přiznání není samozřejmě neomezený. Zapomnětlivost a neuplatnění různých nezdanitelných položek (odpočet úroků z úvěru, penzijní připojištění, životní pojištění, dary…) či slev na dani (např. na manželku, na studium…) je tak časově omezena. Pro podání dodatečného daňového přiznání platí obecné lhůty pro vyměření daně. Dle § 47 zákona o správě daní a poplatků nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, jsem OSVČ, což představuje můj hlavní ...
Pavla Aubrechtová
1. 4. 2016, 11:32

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená