FinExpert.e15.cz

VISA: S respektem ke každému obchodníkovi

Výsledky spolupráce společnosti Visa s turínskými obchodníky.
Společnost Visa má více než dvacetiletou zkušenost coby globální sponzor olympijských her, což jí nabízí jedinečnou příležitost neustále zdokonalovat  nejrůznější aspekty této sponzorské činnosti. Během zimních olympijských a paralympijských her v Turíně 2006 byla  jednou z klíčových věcí spolupráce s místními obchodníky. 

Během zimních olympijských a paralympijských her navštívilo hostitelské město Turín přes půl milionu lidí a právě proto má pro značku Visa klíčový význam, aby byla ve městě vidět, byla široce akceptována a pozitivně přijímána. 

I když středem našich aktivit jsou hry jako takové, usilujeme o to, aby naše snažení mělo trvalejší dopad. Zejména pak chceme, aby místní prodejci vnímali značku Visa v tom nejlepším světle. Prostřednictvím marketingových aktivit se snažíme nabídnout našim členským bankám příležitost profitovat z trvalé změny spotřebitelských návyků v oblasti plateb.

Abychom těchto cílů mohli dosáhnout, vytvořili jsme sponzorský program, jehož klíčovou aktivitou je podpora místních prodejců. Úzce spolupracujeme s místními obchodníky, pracujeme na lepším zviditelnění prodejních míst a vytváříme reklamní akce, které podporují využívání platebních karet.

Během zimních olympijských a paralympijských her v Turíně 2006 jsme věnovali zvláštní úsilí tomu, abychom pochopili místní retailové prostředí, poznali místní postoj k platebním kartám a nabídli optimalizované řešení, které zohlední všechny tyto místní charakteristiky.

Fáze č. 1: setkání, uvítání, naslouchání a učení

První fáze aktivity začala již v říjnu 2004 (tedy plných 16 měsíců před začátkem Zimních olympijských a paralympijských her v Turíně 2006), kdy retailový tým společnosti Visa přicestoval do Turína a setkal se zde s 15 tisíci obchodníky jak přímo ve městě, tak v přilehlých horských střediscích.


Tým poskytl všem obchodníkům materiály, aby mohly inzerovat možnost platby kartou. Zároveň pracovníci týmu zjišťovali míru akceptace platebních karet, analyzovali povědomí o značce Visa a
zjišťovali, do jaké míry jsou obchodníci ochotni podílet se na marketingových akcích spojených s konáním her.

 • Celkem bylo úspěšně instalováno na 15 000 samolepek a značek v 7 000 obchodech (což představuje plných 96 procent všech prodejců akceptujících karty Visa).
 • Byly identifikovány mezery v akceptační síti a tyto informace byly předány italským zúčtovacím bankám. Na základě takto získaných informací bylo možné oslovit řadu dalších prodejců, aby začali přijímat karty Visa, a tak se připravili na velký nápor zákazníků během zimních olympijských a paralympijských her.
 • Byly získány cenné poznatky o místní komunitě prodejců a jejímu vztahu k platebním kartám.
Většina prodejců, kteří dbali na prestiž a estetiku svých prodejen, odmítala jakékoli samolepky ve výlohách. Prodejci se obecně obávali, že olympijské marketingové akce budou postrádat styl, a tak vlastně poškodí reputaci jejich prodejen – a proto neměli zájem se v olympijském marketingu angažovat. Mezi prodejci panovala obecná nedůvěra k průmyslu platebních karet a mnozí z nich zcela výslovně preferovali platby v hotovosti. ¨

Fáze č. 2: získání důvěry a budování vztahu

Na základě informací získaných během první fáze aktivity bylo jasné, že je třeba přijít s konkrétním řešením, jež bude zohledňovat místní specifika. Zejména bylo třeba, aby všechny reklamní a marketingové materiály respektovaly italský smysl pro styl. Rovněž bylo třeba tvrdě zapracovat na prezentaci přidané hodnoty, kterou Visa obchodníkům přináší.

 • Abychom jasně ukázali, že Visa bere vážně estetický účinek reklamních materiálů a samolepek označujících prodejní místo, vyhlásili jsme soutěž pro studenty Institutu evropského designu (sídlícího právě v Turíně). Studenti dostali za úkol vytvořit řadu originálních a zároveň vkusných reklamních materiálů s turínskými motivy. Prodejci pak byli vyzváni, aby hlasovali o nejhezčích návrzích.
 • Pro vyšší přítomnost a viditelnost ve městě jsme se spojili s turínským turistickým informačním centrem a magistrátem. Například průvodce po městě nazvaný Visa Shopping Guide ukazoval, jak silně může Visa obchodníkům zvýšit návštěvnost. Globální turistické nabídky zase demonstrovaly podporu přílivu turistů, na němž měla Visa zásluhu.
 • Abychom získali větší důvěru mezi místními prodejci, uspořádali jsme pro ně několik seminářů. Na nich vystoupili pozvaní hosté, kteří účastníkům poskytli cenné praktické rady a zároveň je seznámili s chystanými marketingovými akcemi. Rovněž nám tyto semináře pomohli identifikovat nejvýznamnější prodejce v regionu, stejně jako ty, kteří byli nejotevřenější našim plánům.
 • Za účelem podpory značení POS a akceptace příbuzných marketingových akcí jsme vytvořili seznam nejvlivnějších obchodníků v Turíně, na které jsme se zaměřili. Jim jsme věnovali zvláštní pozornost prostřednictvím VIP klubu a mimo jiné jsme jim dodávali marketingové materiály a samolepky předem.
 • Pro co nejvyšší viditelnost před zahájením her zvýšil náš marketingový tým četnost návštěv u obchodníků, zejména pak u těch, kteří sídlí v turisticky nejexponovanějších částech města. Těmto obchodníkům byly dodávány sady POS materiálů a byli povzbuzováni, aby se zúčastnili chystaných marketingových akcí.

Fáze č. 3: Vítězství s Visa

Jak se turínské olympijské a paralympijské hry blížily, ještě jsme svou činnost zintenzivnili. Snažili jsme se hlavně být co nejpřístupnější a nejotevřenější směrem k obchodníkům a úzce jsme s nimi spolupracovali, abychom podnítili zájem o hry a vzrušení ze sportovní akce. V rámci těchto aktivit jsme uspořádali několik nepřehlédnutelných akcí, jejichž cílem bylo podpořit využívání platebních karet.
 • Během února 2006 jsme otevřeli svůj vůbec první showroom pro obchodníky. Showroom se rozkládal na třech podlažích na prominentní adrese v centru Turína a návštěvníkům poskytoval profesionální poradenství i podporu, fungoval jako skladiště POS materiálů a též jako místo pro organizování seminářů a dalších akcí.
 • Akce „Plaťte s Visou a vyhrajte“ se zúčastnilo více než tisícovka obchodníků. V rámci této akce byly nabízeny různé suvenýry jako odznáčky nebo šňůrky.
 • Naše marketingové a POS materiály prezentovalo přes 4 500 turínských obchodníků (včetně obchodů, restaurací a hotelů).
 • Zvláštní marketingové akce se zúčastnili všichni obchodníci v prestižním nákupním středisku Lingotto a všichni na viditelných místech vystavili naše POS materiály.
 • Jako výraz poděkování za věrnost jsme partnerům z řad místních obchodníků rozdali přes 170 vstupenek na jednotlivé akce. 

Úspěšné výsledky

Nárůst objemu peněz utracených prostřednictvím karet Visa, trvalý dopad. Pokaždé, když sponzorujeme olympijské a paralympijské hry, profitují obchodníci v hostitelském státě z nárůstu objemu plateb uskutečněných prostřednictvím karet Visa. Turínská olympiáda nebyla v tomto ohledu výjimkou.

Stejně tak platí, že když se obchodníci rozhodnout aktivně se podílet na našich marketingových akcích, vidí přínos okamžitě. Například Holding Tessile, což je významný italský maloobchodní prodejce, který má jen v Turíně 13 obchodů, si nechal vypracovat detailní analýzu prodeje během olympijských a paralympijských her. V únoru 2006 se celkový obrat tohoto holdingu zvýšil oproti stejnému období předchozího roku o neuvěřitelných 41 procent. Počet transakcí uskutečněných kartami Visa se pak zvýšil o 59 procent a hodnota těchto transakcí vzrostla o 63 procent.

Zkušenosti z předchozích let ukazují, že tyto změny mohou být trvalé. Když je obchod jasně označen logem Visa a obchodníci ochotně přijímají platební karty, držitelé karet jsou rázem ochotni utrácet větší částky.

Národní marketingové akce

Své aktivity v Turíně jsme se rozhodli podpořit národními marketingovými akcemi, které se konaly po celé Itálii. Například jsme se spojili se společností Blockbuster a v jejích 290 prodejnách uspořádali speciální akci zaměřenou na vyšší používání platebních karet. Vedle zvýšení povědomí o sponzorském programu Visa pro olympijské a paralympijské hry bylo účelem této akce vytvořit asociaci značky Visa s drobnějšími, každodenními platbami.

Navzdory poklesu počtu zákazníků (pravděpodobně v důsledku neobyčejně teplého podzimu) se počet transakcí uskutečněných kartami Visa zvýšil během loňského roku o 15 procent.

V nejúspěšnější prodejně z řetězce Blockbuster se počet transakcí uskutečněných kartami Visa zvýšil o neuvěřitelných 136 procent.

Podpora přílivu turistů

Prostřednictvím sponzorského olympijského programu usilujeme též o zvýšení přílivu turistů do hostitelské země.

Například ve spolupráci s německým tour operátorem DERTOUR jsme uspořádali reklamní akci, jež oslovila 2 900 cestovních kanceláří. Prostřednictvím pobídek pro cestovní agenty i držitele karet, kteří byli vyzýváni k častějšímu užívání karet Visa, jsme dosáhli výrazné viditelnosti po celém Německu.

Samolepky Visa se objevily ve výlohách přinejmenším 1 800 cestovních kanceláří, uvnitř pak bylo možné najít naše plakáty, pohledy, letáky a reklamní boxy.

Během této marketingové akce se počet transakcí uskutečněných kartami Visa zvýšil téměř o 17 procent oproti předchozímu roku.

Proč záleží na obchodnících

My ve společnosti Visa dobře víme, že obchodníci hrají klíčovou roli při každé transakci. Právě to, jakým způsobem je v obchodě prezentována značka Visa, má zásadní dopad na to, pro jaký způsob platby se zákazník rozhodne.

Je-li značka Visa výrazně viditelná a karty jsou ochotně přijímány, pak mají zákazníci tendenci používat k platbě karty Visa. Pokud navíc probíhá aktivní kampaň, chuť platit kartami Visa se ještě výrazně zvyšuje.

V Turíně všichni obchodníci věděli, že společnost Visa sponzoruje olympijské a paralympijské hry a stejně tak si uvědomili, že z přílivu držitelů karet Visa mohou výrazně profitovat.

Ti obchodníci, kteří se zúčastnili našich seminářů, obdrželi reklamní materiály a své obchody označili logem Visa, projevovali jistou hrdost nad tím, že karty přijímají. Mnozí z nich dokonce nakupujícím zákazníkům přímo řekli, že u nich mohou platit kartou Visa – což se výrazně projevilo na celkovém objemu transakcí uskutečněných platebními kartami Visa.

Účast

 • Loga Visa s olympijskými motivy použilo přes 7 000 turínských obchodníků.
 • Během ledna a února 2006 více než 4 500 obchodníků použilo naše speciální loga a marketingové materiály.
 • Zhruba 85 až 90 procent obchodníků sídlících v nejvýznamnějších obchodních čtvrtích Turína použilo naše samolepky a marketingové materiály.
 • Kolem tisícovky nejvýznamnějších prodejců bylo pozváno, aby se zúčastnili řady akcí „Plaťte s Visa a dostanete dárek“.
 • Náš showroom navštívilo každý den jeho provozu zhruba 30 obchodníků. 

Loga, literatura a reklamní materiály

 • Bylo vytištěno a distribuováno 1,1 milionu log a marketingových materiálů s olympijskými motivy.
 • Bylo vyrobeno a distribuováno: 75 000 položek reklamního zboží, 300 000 odznaků s olympijskými motivy a  150 000 výtisků průvodce po nákupech v Turíně (Visa Shopping Guide for Torino).
 • Před zahájením Zimních olympijských a paralympijských her v Turíně 2006 navštívil náš marketingový tým zhruba 200 prodejen každý den.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená