FinExpert.e15.cz

Většinou jsme spokojeni, životní podmínky jsou ale rozdílné

Životní podmínky by již měly být výrazně lepší, mezi kraji a městy jsou však významné rozdíly. Jak jsme spokojeni s životem v místě svého bydliště?

Většina je spokojena

Spokojenost s životem v místě bydliště vyjádřily asi tři pětiny (61 %) oslovených občanů, další necelá třetina (31 %) pak uvedla, že s životem v místě svého bydliště není ani spokojena, ani nespokojena. Nespokojena s životem v místě svého bydliště je méně než desetina (8 %) české populace starší 15 let. V porovnání s průzkumem z března 2005 se poněkud zvýšil podíl hodnocení „ani spokojen, ani nespokojen“ .

S životní úrovní stoupá spokojenost

Spokojení s životem v místě bydliště jsou nejčastěji
  • lidé s dobrou životní úrovní
  • absolventi vysokých škol
  • studenti
  • podnikatelé se zaměstnanci
  • vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci
  • obyvatelé Jihočeského kraje
  • lidé, kteří žijí v obcích a malých městech s populací od 2 do 5 tisíc obyvatel
Nespokojenost s životem v místě svého bydliště jsou naopak
  • lidé se špatnou životní úrovní
  • nezaměstnaní
  • obyvatelé Ústeckého kraje

Životní podmínky jsou velmi rozdílné

Životní podmínky občanů v místě svého bydliště jsou různé a spokojenost občanů s jednotlivými aspekty života v místě jejich bydliště se velmi významně liší. Téměř jednomyslná spokojenost panuje se zavedením plynu, elektřiny, vody a kanalizace. Nad nebo alespoň na úrovni tří čtvrtin se pohybuje i spokojenost se svozem domovního odpadu a s úrovní obchodů a služeb.

Dvě třetiny dotázaných jsou spokojeny i s úrovní škol, zdravotní péčí nebo životním prostředím v místě svého bydliště, i když v případě úrovně škol vyznívá hodnocení lépe než u zbylých dvou oblastí, protože zde byl o polovic nižší podíl dotázaných vyjadřujících nespokojenost.

Nadpoloviční většina respondentů ale vyjádřila svoji spokojenost ještě s řadou dalších oblastí – s čistotou ulic, s dostatkem možností k odpočinku a k rekreaci nebo ke sportu, s vyhovující dopravou, s možnostmi kulturního vyžití a dokonce i s bezpečností, i když v tomto případě byl rozdíl mezi podílem spokojených a nespokojených již jen poměrně malý a zejména ve větších městech s populací nad 30 tisíc nespokojenost zřetelně převažovala nad spokojeností. Podíl spokojených a nespokojených s možnostmi stravování za přiměřené ceny je podle výsledků šetření prakticky vyrovnaný.

Bydlení nás pořád trápí

Mírná převaha nespokojenosti nad spokojeností byla zjištěna v případě udržování obecních domů a bytů. Výrazně nadpoloviční nespokojenost respondenti vyjadřovali v souvislosti s výstavbou  nových bytů, sedm z deseti dotázaných pak uvedlo, že je nespokojeno se stavem komunikací, pracovními příležitostmi a úrovní mezd v lokalitě.
Lidé z obcí či menších měst hodnotí v porovnání s obyvateli velkých měst relativně pozitivněji čistotu ulic, svoz odpadu, údržbu obecních domů a zejména bezpečnost v místě bydliště a životní prostředí.

V Praze jsou spokojeni hlavně s prací

Dotázaní z velkých měst hodnotí příznivěji možnosti kulturního vyžití, vyhovující dopravu a s výjimkou obyvatel Prahy také možnosti sportovního vyžití. Obyvatelé Prahy jsou pak výrazně častěji než jiní spokojeni s pracovními příležitostmi, s úrovní mezd, s výstavbou nových bytů, s úrovní zdravotní péče a v menší míře i se stavem komunikací.

Hotové neštěstí jsou komunikace

V porovnání s loňským rokem se zhoršilo hodnocení stavu komunikací, na nichž se silně podepsala letošní mimořádně dlouhá a studená zima. Pokles spokojenosti byl zaznamenán i v případě životního prostředí, možností k odpočinku a rekreaci a svozu domovního odpadu. Naopak o něco lépe než minulý rok dotázaní hodnotili úroveň škol, zdravotní péči a nepatrně i úroveň mezd v lokalitě.

Zdroj: CVVM
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená