FinExpert.e15.cz

Většina rodin letos zaplatí na dani z příjmů méně než loni

Vykompenzuje zrušení společného zdanění manželů zavedení rovné daně a vyšší slevy na dani?
Většina rodin letos zaplatí na dani z příjmů méně než loni

V daňovém přiznání za rok 2008 došlo oproti roku 2007 k výrazným změnám – byla zavedena rovná 15% daň, změnila se výše slev na dani… a také bylo zrušeno společné zdanění manželů. Jak se to projeví na výši daňové povinnosti zaměstnance, bude muset rodina zaplatit více či méně?

Na otázku zkusíme odpovědět konkrétním příkladem. Uvažujme rodinu, kde pracující otec-zaměstnanec měl v roce 2007 i v roce 2008 hrubý měsíční příjem 25 000 Kč a manželka byla oba dva roky celých 12 měsíců na rodičovské dovolené s jejich malým klukem, bez vlastních příjmů.

Pro zjednodušení počítáme v obou letech, že manželovi není během roku sražena žádná záloha na daň z příjmu fyzických osob. Kdyby mu byla sražena, vracel by mu finanční úřad rozdíl mezi námi vypočtenou daní a součtem zaplacených záloh na dani z příjmu. Na výpočet celkové daňové povinnosti však nemá údaj o zaplacených zálohách vliv.

ROK 2007

V daňovém přiznání za rok 2007 byly sazby daně z příjmů fyzických osob následující:

Základ daně (v Kč)

Daň

Ze základu přesahujícího

0

121 200

12%

-

121 200

218 400

14 544 Kč + 19 %

121 200 Kč

218 400

331 200

33 012 Kč + 25 %

218 400 Kč

331 200

a více

61 212 Kč + 32 %

331 200 Kč

V daňovém přiznání za rok 2007 využili naši mladí manželé možnosti společného zdanění manželů, protože splnili základní podmínku - vychovávali alespoň jedno dítě ve společné domácnosti.

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů: 300 000 Kč (25 000 Kč x 12 měsíců)

Úhrn pojistného: 37 500 Kč (300 000 Kč x 12,5 %)

Pod pojmem úhrn pojistného je myšleno sociální a zdravotní pojištění zaplacené poplatníkem během roku 2007. Sociální pojištění činilo 8 % z hrubé mzdy a zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.

Základ daně: 262 500 Kč (300 000 Kč – 37 500 Kč)

Protože naši mladí manželé neměli žádnou odpočitatelnou položku (např. dary, úroky z úvěru,životní pojištění či penzijní pojištění dle zákona) a manželka je na rodičovské dovolené a bez vlastního příjmu, je společný základ daně polovina vypočteného základu daně (takový byl princip společného zdanění manželů).

Základ daně pro oba manžele: 131 250 Kč (262 500 Kč / 2)

Daň pro oba manžele: 14 544 Kč + 19 % z 10 050 Kč = 16 454 Kč

Vypočtená daň se zaokrouhluje na celé Kč nahoru.

  • Celková daňová povinnost manžela za rok 2007:

16 454 Kč (vypočtená daň) – 11 400 Kč (všechny slevy, tj. 7 200 Kč na poplatníka a 4 200 Kč na manželku bez vlastních příjmů) = 5 054 Kč

daňové zvýhodnění na vyživované dítě = 6 000 Kč (12 měsíců x 500 Kč)

daň po uplatnění daňového zvýhodnění činí 0 Kč

rozdíl na daňovém bonusu činí 946 Kč (6 000 Kč – 5 054 Kč)

  • Celková daňová povinnost manželky za rok 2007:

16 454 Kč (vypočtená daň) – 7 200 Kč (všechny slevy – tj. 7 200 Kč na poplatníka) = 9 254 Kč

Celková daňová povinnost rodiny v roce 2007 byla: 8 308 Kč (manželovi měl finanční úřad vrátit 946 Kč, tato částka se však započetla s daňovou povinností manželky 9 254 Kč, takže zbývá doplatit 8 308 Kč). Daňové přiznání za rok 2007 tak museli podat současně oba manželé.

ROK 2008

V daňovém přiznání za rok 2008 se daňová povinnost vypočítává z rovné 15% daně a institut společného zdanění byl zrušen. Současně si však může manžel v případě, že manželka je po celý rok na rodičovské dovolené (a nemá vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč), uplatnit slevu ve výši 24 840 Kč. Rovná daň se ale počítá ze „superhrubé“ mzdy, čili i ze sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného zaměstnavatelem.

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů: 300 000 Kč (25 000 Kč x 12 měsíců)

Úhrn pojistného, které je povinen zaplatit zaměstnavatel sám 105 000 Kč (300 000 Kč x 0,35 %)

Pod touto částkou je uvedeno sociální a zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem za svého zaměstnance během roku 2008, na sociálním pojištění to je 26 % z hrubé mzdy zaměstnance a na zdravotním pojištění to je 9 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Základ daně: 405 000 Kč (300 000 Kč + 105 000 Kč)

Daň 60 750 Kč (405 000 Kč x 15 %)

  • Celková daňová povinnost manžela činí:

60 750 Kč (vypočtená daň) – 49 680 Kč (úhrn všech slev, tj. 24 840 Kč na poplatníka a 24 840 Kč na manželku bez vlastních příjmů do 68 tisíc Kč) = 11 070 Kč

daňové zvýhodnění na vyživované dítě: 10 680 Kč (890 Kč x 12 měsíců)

výsledná daň: 390 Kč (11 070 Kč – 10 680 Kč)

Celková daňová povinnost rodiny v roce 2008 je: 390 Kč, což je o 7 918 Kč méně než v roce 2007.

ZÁVĚR

Zatímco v roce 2007 zaplatila celá rodina na dani částku 8 308 Kč, v roce 2008 doplatí 390 Kč. Finanční rozdíl v našem zvoleném případě činí 7 918 Kč. Celkově však můžeme říci, že daňová povinnost v roce 2008 je nižší než v roce 2007, a to pro všechny zaměstnance. Hlavní důvody jsou:

- zavedení rovné 15% daně, kdy občané s vyššími příjmy zdaní všechny příjmy pouze 15 % místo 32 % v roce 2007, u občanů s nadprůměrnými příjmy je daňová úspora nejvyšší,

- zvýšení základní slevy na poplatníka ze 7 200 Kč na 24 840 Kč, kdy i bezdětný občan pobírající podprůměrnou mzdu, která podléhala v roce 2007 dvanáctiprocentní sazbě dně, je na tom lépe i při zdanění 15% daní, v tomto případě je však rozdíl minimální,

- zvýšení slevy na manželku/la bez vlastních příjmů ze 4 200 Kč na 24 840 Kč, do vlastního příjmu se nepočítají např. dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče (např. rodičovský příspěvek…), dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření…, toto zvýšení kompenzuje zrušení společného zdanění manželů,

- vyšší daňové zvýhodnění na vyživující dítě ve společné domácnosti z 500 Kč měsíčně na 890 Kč měsíčně, u rodiny s třemi dětmi je tak daňové zvýhodnění na děti oproti roku 2007 vyšší o 14 040 Kč.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: ať počítám, jak počítám
Petr Gola
11. 3. 2009, 10:21
ať počítám, jak počítám
Pavel
11. 3. 2009, 10:00

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená