FinExpert.e15.cz

Veřejná soutěž – šance pro šikovné

Internetový projekt www.verejna-soutez.cz shromažďuje informace o podmínkách téměř tří desítek tisíc veřejných soutěží nejen v rámci České republiky, ale také v ostatních zemích Evropské unie.
Veřejná soutěž – šance pro šikovné

Definice veřejné soutěže

Smyslem vyhlášení veřejné soutěže je v obecné rovině snaha najít takovou nabídku, která bude z hlediska kvality a ceny nejblíže k ideální představě vyhlašovatele. Tak je pojata i v Občanském zákoníku (Část osmá: Závazkové právo, Hlava devatenáctá: Veřejná soutěž). V užším smyslu veřejné soutěže, tak jak je pojata v Zákoně o zadávání veřejných zakázek (199/1994 Sb.), a s přihlédnutím k osobám, které zpravidla veřejné soutěže vyhlašují – tedy zejména nejrůznější instituce hospodařící s veřejnými rozpočty, je možné chápat veřejnou soutěž jako svébytný demokratický prostředek. A rozhodně to není myšleno jako nějaké laciné klišé.

O veřejné soutěži slyšel nepochybně každý a většinou s ní mají lidé i přímou zkušenost – ať už jako zaměstnanci instituce soutěž vyhlašující, anebo se soutěže účastnící. Ovšem málokdo si uvědomuje, jaké množství nejrůznějších veřejných soutěží je neustále „ve hře“ - kolik je jich vlastně stále vyhlášeno, a jak obtížné může být se k informacím o řadě z nich vůbec dostat, zejména konají-li se v jiných městěch a krajích, než kde funguje právě vaše firma. Situace je z tohoto pohledu ještě o to nepřehlednější, že naše firmy se mohou ucházet i o zakázky v rámci zemí Evropské unie jako plnohodnotný uchazeč. Podtrženo, sečteno, jedná se rámcově o desetitisíce nejrůznějších veřejných soutěží.

Web www.verejna-soutez.cz - šance pro každého

Nesmírně silným nástrojem pro orientaci ve veřejných soutěžích je projekt společnosti Tender Service: umístněná na webu na adrese www.verejna-soutez.cz. Na stránkách lze velmi snadno s pomocí různých kritérií vyhledat soutěž, do které je možno se přihlásit, a to v rámci České republiky, Slovenska i Evropské unie. Pro zajímavost uveďme, že se aktuálně, k 12. 11. jedná o 28 700 soutěží. Pro případného zájemce je připravena nabídka ze tří balíků, přičemž měsíční udržovací poplatek nepřesáhne ani v nejdražším z nich 1590 Kč. Je možné server využívat i zdarma – byť s omezením na 20 dnů jinak plnohodnotného užití.
Prakticky vyhledávání soutěže probíhá velmi jednoduše, přičemž je možno využít hned několika přístupů. Například je možné vyhledávat soutěž podle klíčového slova, nebo podle kódu CPV (Common Procurement Vocabulary; mezinárodně platné číselné kódy pro různé oblasti produktů a služeb), zajímavý je také přístup formou vyhledávání zakázky v rámci některého z unijních NUTS (nomenclature commune des unités territoriales statistiques; společná statistická klasifikace územních jednotek – u nás těžko uchopitelná, neboť často vytváří naprosto nelogické územní celky). Součástí služeb serveru je i nabídka seznamů jak CPV, tak NUTS (i když by možná nebylo od věci názvy regionů přizpůsobit českým zvyklostem, neboť německé označování států a regionů je poněkud anachronické).
 
Není od věci na závěr poznamenat, že kromě skutečně potřebné služby v oblasti vyhledávání veřejných soutěží dokázala soukromá společnost Tender Service mnohem víc, než je na prvý pohled zřejmé. Umožnila totiž svým projektem zrovnoprávnění v možnostech širokému spektru případných zájemců.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená