FinExpert.e15.cz

Velká deprese nehrozí

Oslovení portfolio manažeři a specialisté na evropské akcie se rozcházejí v míře optimismu ohledně okamžiku dosažení dna. Výkonnost sektorů se bude velmi lišit.
Velká deprese nehrozí

Evropské akcie se v uplynulých třech letech vyvíjely podobně jako americké akcie a v relativním měřítku dosáhly mírně lepšího výsledku než japonské akcie. Toto konstatování nic nemění na skutečnosti, že se ve všech třech případech jednalo o velké propady, odstartované hypoteční krizí v polovině roku 2007. Když se v říjnu 2008 projevila v plné síle celosvětová finanční krize, začali největší pesimisté mluvit o situaci podobné Velké depresi. Největší optimisté se zase ptali, zda již evropský trh dosáhl dna.

FOND SHOP se v březnu dotázal portfolio manažerů evropských akciových fondů a specialistů na akciové trhy z různých investičních společností na očekávaný vývoj evropského akciového trhu v následujících třech letech. Obdržené odpovědi se liší v míře optimismu ohledně okamžiku dosažení tržního dna, nicméně nikdo nestaví současnou krizi na úroveň Velké deprese ve 30. letech. Nástup trvalejšího oživení akciových trhů podmiňují někteří portfolio manažeři stabilizací finančního systému a tvorbou nových úvěrů, případně dalším uvolněním měnové a fiskální politiky. Za důležitou v rámci evropských akcií považují účastníci ankety sektorovou alokaci, neboť výkonnost jednotlivých sektorů se podle nich bude velmi lišit. Různou perspektivu přikládají finančnímu sektoru. Alokace do jednotlivých evropských zemí není podle oslovených manažerů tak důležitá.

Položené otázky

1/ Index MSCI Europe ztratil vlivem globální finanční krize v lokálních měnách přibližně 50 % hodnoty od svého vrcholu v červenci 2007 do konce února 2009. Jaký vývoj evropských akcií předvídáte v následujícím tříletém období? Očekáváte, že A/ budou pokračovat v současném medvědím trhu a přivodí investorům další velké ztráty? B/ zažijí období převládající tržní stagnace a vysokou volatilitu? C/ zažijí obrat současného medvědího trhu a začnou růst?

2/ Evropské akcie z některých sektorů (finančnictví, materiály, průmysl, informační technologie) poklesly za posledních 12 měsíců mnohem více než evropské akcie z tzv. necyklických sektorů (zdravotnictví, necyklické spotřební zboží). Očekáváte, že se výkonnost jednotlivých sektorů bude výrazně lišit i v následujících třech letech? Které sektory by měl aktivní investor s benchmarkem MSCI Europe nebo DJ Stoxx 600 převážit?

3/ Některé evropské země budou nastávající hlubokou recesí pravděpodobně postiženy více než jiné. Které země zahrnuté v indexu MSCI Europe nebo DJ Stoxx 600 mají relativně lepší investiční perspektivu pro nadcházející tříleté období a proč? Existují nějaké evropské země, které by měl investor výrazně podvážit?

HORST SIMBÜRGER, portfolio manažer fondu Volksbank-Europa-Invest

Odpověď na otázku 1/: Preferuji variantu C. Účastníci trhu nyní očekávají scénář, který nastal během Velké deprese ve 30. letech. To je trochu přehnané. Je pravda, že ukazatele jako průmyslová produkce nebo růst HDP se značně zhoršují. Ve 30. letech však průmyslová produkce v USA poklesla o 50 % a deflace činila 9 % ve třech po sobě následujících letech! Při všech opatřeních, které podnikly státní instituce, je dost nepravděpodobné, že skončíme v podobných číslech jako tehdy. Projdeme však hlubokou recesí. Při obvyklých recesích ztrácejí akciové trhy přibližně 40 %. V Evropě jsme již byli svědky 60% poklesu z vrcholu na dno (u indexu DJ Stoxx 600). Samozřejmě se setkáme např. s bankroty. Přesto nabízím jedno srovnání: Ve 30. letech minulého století dosáhly bankovní akcie svých minim na polovině účetní hodnoty, což je aktuální výše tohoto poměru. V současných valuacích je tedy již hodně pesimismu.

Odpověď na otázku 2/: Na medvědím trhu jsou vždy defenzivní akcie nadvýkonné a pak se to obrací. Výkonnost sektorů tedy bude rozdílná. Právě teď hledáme společnosti se silnou rozvahou a udržitelnými peněžními toky. Protože bez fungujícího bankovního sektoru nemůže dojít k oživení celé ekonomiky, mohou mít bankovní tituly celkem solidní výkonnost, stejně jako ranně cyklické akcie z ocelářství nebo chemického průmyslu. Ne tak již komodity, ačkoliv se jejich ceny mohou odrazit ode dna. Těžko však dosáhnou úrovní, na kterých byly před rokem.

Odpověď na otázku 3/: I z hlediska zemí bychom se měli podívat na stabilní finanční akcie. Trhy jako Španělsko, Itálie nebo Irsko vypadají poněkud nestabilně. Platí to i pro Rakousko, pokud se situace v některých zemích střední a východní Evropy zhorší. Takže bych dal přednost Německu, Francii, Nizozemí a některým skandinávským zemím.

HERBERT PERUS, analytik globálních akcií v Raiffeisen Capital Management

Odpověď na otázku 1/: Není pochyby o tom, že se nacházíme v hluboké celosvětové recesi a že některé ukazatele jako nezaměstnanost se v blízké budoucnosti zhorší. Pokud se na druhé straně podíváme na klíčové ukazatele jako Baltic Dry Index (index Baltské burzy v Londýně odvozený od cen přepravy surovin po moři, pozn. red.) nebo ceny určitých komodit, např. mědi, existuje zde možnost oživení nebo alespoň zmírnění poklesu. Po akciích je nyní malá poptávka, jsou velmi levné a nálada trhu je velmi špatná. To vše by mělo vyústit v růst akciových trhů. Domníváme se, že evropské akciové trhy se nacházejí uprostřed procesu hledání dna a investoři by měli využít příležitosti a začít nakupovat levné akcie na dlouhé období. Volatilita se vždy v okamžicích hledání dna pohybovala nad průměrem. Tato fáze může pokračovat až do konce letošního roku.

Odpověď na otázky 2/ a 3/: Řadíme se mezi aktivní, hodnotově orientované investory s přístupem „zdola nahoru“ Sledujeme tedy konkrétní společnosti, nikoliv specifické sektory nebo trhy. Nicméně hodně levných akcií nyní nacházíme ve všech cyklických sektorech, např. v průmyslu nebo oblasti komodit. Mezi trhy, kde nacházíme nejlevnější akcie, patří v současnosti skandinávské země, Rakousko a Velká Británie.

ERIC RENARD, portfolio manažer fondu Parvest Europe Alpha

Odpověď na otázku 1/: V letošním roce očekáváme po březnovém zotavení opětovný návrat medvědího trhu. Trh samozřejmě zůstane volatilní, ale nejdůležitější podle našeho názoru je, že hlavní část korekce již proběhla. Domníváme se, že trhy budou v roce 2009 zkoušet nová minima, ale neočekáváme výrazně horší korekce než dodatečnou 15% ztrátu proti úrovni z konce února. Makroekonomické pozadí se stále zhoršuje (recese, nezaměstnanost, propad průmyslové výroby). Stěží můžeme počítat s udržitelným oživením, dokud se finanční systém nestabilizuje. Je totiž potřeba obnovit tok úvěrů do ekonomiky. Klíčovými podmínkami pro udržitelné oživení akciových trhů jsou také stabilizace zaměstnanosti a nemovitostního trhu. Pro rok 2010 v to můžeme doufat, protože společnosti velmi rychle přizpůsobily svou pracovní sílu a nemovitostní trh v USA vstupuje do třetího roku, kdy vládne medvědí trh. Konečně, masivní stimulační plány vlád podpoří ekonomiku v letech 2009 a 2010. Podle našeho názoru může agresivní měnová politika, kterou dnes všechny centrální banky na světě sledují, probudit v budoucnu inflaci. Inflační hrozba v následujících třech letech podpoří akcie proti dluhopisům.

Odpověď na otázku 2/: Očekáváme, že se výkonnost sektorů v následujících třech letech bude značně lišit, protože svět se rychle transformuje. Poskytnout tříletý výhled pro sektory je obtížné, protože sektorová rotace během krize proběhla velmi prudce. Prudké odrazy nebo korekce, které zažíváme, mohou úplně změnit atraktivnost některých sektorů v řádu týdnů – příkladem je výkonnost finančních akcií v březnu 2009 nebo výkonnost těžebních společností během léta 2008. V současném prostředí dáváme přednost kvalitním akciovým společnostem s přesvědčivými rozvahami a tvorbou peněžních toků, dále pak defenzivním akciím. Ze sektorů preferujeme telekomunikace, zdravotnictví a energetiku.

Odpověď na otázku 3/: Dnes jsou všechny velké evropské společnosti globálními hráči a váha jejich domácího trhu není tak důležitá. Když si jako ilustraci vezmeme společnosti z Velké Británie (index Footsie), pramení 70 % jejich tržeb mimo Británii. Ekonomiky různých evropských zemí se přesto mohou vyznačovat zvláštnostmi. Máme opatrný názor na země, kde dochází ke korekci nemovitostní bubliny, zejména Británie, Irsko a Španělsko. Typický medvědí nemovitostní trh může trvat déle než tři roky. Korekce evropského nemovitostního trhu se navíc opožďuje za americkým. Myslíme si také, že nedávný vývoj v současné etapě krize – prudký propad průmyslové výroby a kapitálových investic, omezení vývozů nebo krize ve východní Evropě – zasáhne více Německo než ostatní evropské země.

KOEN JONCKHEERE, portfolio manažer fondu KBC Equity Fund Europe

Odpověď na otázku 1/: V současnosti (v druhé dekádě března 2009, pozn. red.) se index MSCI Europe nachází na 58 % maxima z roku 2007. Domníváme se, že jeho korektní hodnota, vypočtená metodou normalizovaných zisků, je 85 %. To implikuje nárůst indexu o 46 %. Očekáváme, že index MSCI Europe se v druhém pololetí tohoto roku dotkne 50 % úrovně maxima z roku 2007. Podle našeho názoru se bude jednat o dno současného medvědího trhu a začátek několikaletého období nadprůměrné výkonnosti akciových trhů.

Odpověď na otázku 2/: Ve fondu KBC Equity Europe se více zaměřujeme na výběr jednotlivých akcií než na sektorovou alokaci. Po dosažení očekávaného dna indexu MSCI Europe na úrovni 50 % (viz výše) budeme dlouhodobě investovat do energetických a bankovních titulů. Až se ekonomika vrátí do normálních kolejí, zvedne se poptávka po ropě. Obnoví se nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou, která vytlačí ceny ropy vzhůru. Bankovní akcie jsou nyní extrémně levné. Po určité době mohou banky upustit od některých odpisů, což vylepší jejich kapitálovou pozici. Domníváme se, že drahé akcie maloobchodních a telekomunikačních společností budou během oživení trhu podvýkonné.

Odpověď na otázku 3/: Národní indexy příliš nereprezentují příslušné ekonomiky. Výkonnost národních indexů má proto jen omezenou korelaci s ekonomickým vývojem odpovídajících zemí. Například Nestlé, Novartis a Roche představují 63 % švýcarského indexu SMI, přitom na tyto tři společnosti má švýcarská ekonomika velmi malý vliv. Nicméně je zřejmé, že lokálně působící společnosti v Irsku a Španělsku budou docela dlouho vystaveny obtížnému prostředí v důsledku negativního vlivu lokálních trhů s bydlením. Situace ve Velké Británii je poněkud odlišná, protože zdejší ekonomika může profitovat ze slábnoucí libry.

GIOVANNI FACCHINI MARTINI, oddělení pro mezinárodní produkty v Pioneer Investments

Odpověď na otázku 1/: Valuační poměry jsou podle mnoha propočtů nízké, avšak růst zisků je nejistý. Na tomto pozadí je investování do evropských akcií závislé na efektivnosti ekonomických politik, jejichž úmyslem je oživit ekonomický růst a důvěru. Evropským akciím to však pravděpodobně příliš neprospěje. Eurozóna se v druhém pololetí letošního roku nejspíš nevrátí na růstovou dráhu, protože ECB upustila od agresivního uvolňování monetární politiky. Vlády jsou stále omezeny rozpočtovými požadavky eurozóny a bojí se fiskální rozhazovačnosti ve stylu USA. Je však povzbudivé, že úrokové sazby pomalu, ale jistě klesají.

Odpověď na otázku 2/: Pro dlouhodobé investory, kteří se pokoušejí využít neodolatelných valuací, nejsou finanční tituly a cyklické akcie (sektory materiálů, průmyslu a informačních technologií) za současných podmínek nejbezpečnější sázkou. Stále jsme po zbytek roku 2009 převáženi v defenzivních sektorech. V roce 2010 přejdeme na cyklické sektory, uvidíme-li známky ekonomického oživení.

Odpověď na otázku 3/: Podvážit Velkou Británii a Švýcarsko kvůli velké váze finančnictví a služeb v těchto ekonomikách. Převážit Itálii a Francii díky větší váze distribučních služeb a telekomunikací v obou ekonomikách.

Poznámka: Odpovědi oslovených představitelů investičních společností byly redakčně kráceny.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP.

Další články z časopisu FOND SHOP 6/2009:

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

takze je to naopak
JirkaM
1. 4. 2009, 19:25

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená