FinExpert.e15.cz

Ve strojírenství uspějí jen firmy s vlastním vývojem

(Inzerce) Strojírenství patřilo, patří a bude patřit k základům českého průmyslu. Důkazem oživení tohoto odvětví může být i jihomoravská společnost Šmeral Brno.
Ve strojírenství uspějí jen firmy s vlastním vývojem

O historii, ale zejména současnosti a budoucnosti tohoto výrobce tvářecích strojů, jsme mluvili s Radkem Vonešem, generálním ředitelem společnosti Šmeral Brno.

Patříte mezi významné české společnosti, které mají dlouhou strojírenskou tradici. Jak se vám v dnešní době daří tuto tradici rozvíjet?

Naše společnost si historicky prošla řadou zlomových okamžiků a rovněž jsme dobře zvládli nedávnou finanční krizi. Navazujeme na naši více než 150 letou tradici a do budoucna se díváme s optimizmem.

Jsme významným dodavatelem technologických zařízení pro zápustkové kovárny v tuzemsku i v zahraničí. Naši zákazníci jsou dodavatelé výkovků z oceli a slitin hliníku pro díly používané převážně v automobilovém průmyslu. Objem naší produkce se v posledních pěti letech pohybuje okolo 800 milionů Kč.

Pro náš další růst není důležitým kritériem jen cena, ale také kvalita, rychlost dodávky a otázka servisu. Exportní teritoria dále rozšiřujeme. Dlouhodobě působíme na trzích Maďarska, Thajska a Německa a zaměřujeme se také na Itálii, Francii, Španělsko, Mexiko, Brazílii, Čínu, Indonésii a další trhy po celém světě.

Klepněte pro větší obrázek

Vnímáte tedy vaši produkci jako perspektivní i do budoucna?

Společnost se v posledních desetiletích soustřeďuje na svůj primární program, na kterém má postavenou výrobní základu - tvářecí stroje do kováren a lisoven, příslušenství k tvářecím strojům, nástroje pro tváření za tepla i za studena, automatizaci a robotizaci tvářecího procesu a odlitky z ocelolitiny.

Tváření z pohledu perspektivy odvětví bude mít ještě dlouho své místo v oblasti zpracování železných i neželezných materiálů. Trendem je automatizace tvářecího procesu, technologie příčného klínového válcování železných i neželezných kovů. V neposlední řadě dokážeme uspokojit i zákazníky, kteří nemají k dispozici dostatek investičních prostředků na kompletní automatizované tvářecí linky. Mám tím na mysli jak dodávky „sólo“ strojů, tak především běžné i generální opravy.

Daří se vám uspět v porovnání s konkurencí?

Jsem přesvědčen, že ano, i když konkurence je velmi nelítostná. Uspěje jen ten, kdo má vlastní vývoj a produkty na vysoké technické úrovni, umí vyhovět specifickým požadavkům zákazníka, garantuje kvalitu a spolehlivost, zajistí rychlý servis a dosažitelnost náhradních dílů a v neposlední řadě má přijatelné dodací lhůty a cenovou úroveň svých výrobků.

Platí, že zakázky se nezískávají od stolu, ale kvalitním a konkurenceschopným výrobkem. Při osobních jednáních pak umem vyzdvihnout výhody našeho výrobku oproti konkurenci.

Jaké zásadní investice vaše společnost realizovala v posledním období?

V posledních letech naše společnost proinvestovala značné množství prostředků do strojního a technologického vybavení. Za zásadní považuji především nákup nového pětiosého obráběcího centra Reiden, nové plynové nitridační pece, čtyřosé portálové frézy a 3D souřadnicového měřicího systému Mitutoyo, mimochodem největšího svého druhu ve střední Evropě.

Na co se nyní primárně zaměřujete při vývoji tvářecích strojů?

Hnací motor vývoje je stále stejný, a to úspora financí a růst kvality koncových produktů, tedy vývalků a výkovků. Neustále je naším hlavním cílem snižování spotřeby materiálu, času a zvýšení spolehlivosti strojů. V aktuální praxi to znamená především automatizaci a robotizaci celých kovacích linek dle přání zákazníka „na klíč“. Zásadní oporou vývoje jsou tedy kromě samotné konstrukce tvářecích strojů především oblasti elektroniky, mechatroniky, tribologie, hydrauliky a pneumatiky.

Kladete velký důraz na vlastní výzkum a vývoj?

Naše společnost samozřejmě má vlastní výzkum a vývoj, vlastní konstrukční a technologické pracoviště. Bez těchto aktivit by nebylo možné uvažovat o dalším technickém rozvoji, o inovacích, o konkurenceschopnosti vlastních výrobků a exportu do mnoha zemí světa. Ovšem vývoj a výzkum se neobejde bez spolupráce s vysokými školami. Velmi úzce řešíme projekty se ZČU Plzeň, jsme součástí Centra kompetence při ČVUT Praha, spolupracujeme také s VUT Brno. Výstupem vlastního vývoje a spolupráce s vysokými školami jsou realizace prototypů nových kovacích lisů nebo kovacích válců.

Financování vývojových úkolů je především z vlastních zdrojů, jsou však také využívány granty Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo EU.

Máte v této oblasti dostatek kvalifikovaných pracovníků?

Jiná cesta, než získávat absolventy vysokých škol a věnovat se jim, není, protože zkušených konstruktérů na trhu práce je minimum. Získání kvalifikovaných „hotových“ odborných pracovníků do oblasti výzkumu a vývoje je velmi problémové. Absolventi nemají patřičnou praxi, aby mohli samostatně tvořit a konstruovat nové stroje. Vedle zkušeného vývojáře musí absolvent postupně získávat zkušenosti minimálně pět let, aby mohl samostatně řešit nějaký větší projekt.

Jaká je zkušenost vaší společnosti obecně s náborem kvalifikovaných pracovníků?

Získat nové kvalitní zaměstnance je pro nás stejně důležité, jako si je dokázat udržet. Pro ty stávající jsme například realizovali vzdělávací aktivity prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

Co se týká náboru nových zaměstnanců, získat odborné kvalifikované zaměstnance ve strojírenství je v posledním desetiletí celorepublikový problém. Dokonce i v době krize jsme velice obtížně hledali nové pracovníky dělnických profesí, například obráběče kovů, zámečníky nebo svářeče, ale i techniky, konstruktéry, technology, mistry, programátory apod.

Můžete nám prozradit strategii náboru kvalifikovaných pracovníků a jejich udržení ve firmě?

Jedná se o dlouhodobý proces, který zahrnuje několik směrů. Začali jsme spolupracovat s technickými vysokými i středními školami. Studentům umožňujeme dlouhodobé odborné praxe v rámci výuky dělnických profesí. Každoročně provádíme nábor absolventů, které zařazujeme do vlastního doškolovacího programu, aby se co nejlépe adaptovali na cílovou profesi a zvládli náročnou kusovou výrobu.

Studentům vysokých škol konstrukčního směru umožňujeme brigády a zkrácené pracovní úvazky během studia na našich konstrukčních pracovištích. Prezentovali jsme se na pracovních veletrzích, které pořádaly úřady práce v ČR i na Slovensku. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v příštím roce, neboť trh práce zatím nedostatečně reaguje na potřebu kvalifikovaných odborníků.

Jak řešíte financování dlouhodobých kontraktů, které tvoří značnou část vašeho obratu?

Máte pravdu, že výrobní lhůty námi dodávaných strojů často dosahují jednoho roku. Navíc při objemech kontraktů v řádu milionů EUR je potřeba zajistit průběžné financování výroby. Jako příklad mohu uvést dodávku kovací linky pro společnost Škoda Auto, kde nám Komerční banka pomohla jak s vystavením bankovní záruky, tak s financováním celého projektu.

Další oblastí spolupráce s KB je financování investic. V této souvislosti bych rád zmínil aktuálně probíhající projekt inovace procesů a produktů v oblasti výroby nástrojů pro příčné klínové válcování, který představuje investici v souhrnné hodnotě 74,5 milionu Kč. Projekt probíhá právě ve spolupráci s Komerční bankou, která na jeho financování poskytla dlouhodobý investiční úvěr za velmi přijatelných podmínek.

Ve finanční oblasti tedy úzce spolupracujete s Komerční bankou?

Ano. Díky spolupráci s Komerční bankou a naší poradkyní Lenkou Šarayovou jsme mohli uskutečnit řadu projektů, ať už šlo o investice do modernizace naší výrobní základny nebo o významné zakázky pro naše odběratele po celém světě.

Komerční banka od zahájení naší spolupráce na začátku devadesátých let vždy patřila k nejvýznamnějším partnerům naší společnosti. V současnosti v bance vedeme řadu běžných účtů jak pro bankovní operace do tuzemska, tak i do zahraničí. Využíváme přímé bankovnictví, konkrétně aplikaci Profibanka, díky které je snadnější udržet si potřebný přehled.

Zejména u exportu využíváme služeb Komerční banky při vystavování bankovních záruk, dokumentárních akreditivů a podobně. I tato spolupráce probíhá již řadu let a zahrnuje kontrakty s dodávkami do řady zemí celého světa. Exportujeme totiž s výjimkou Austrálie do všech světadílů.

Co pro vás znamená účast na MSV v Brně?

Tento veletrh je jedinečný v tom, že se jej účastní téměř všechny významné společnosti českého strojírenského průmyslu. V našem případě jde dokonce o nepřetržitou účast od prvního ročníku. Účast pro nás znamená i možnost projednat s obchodními partnery dlouhodobé vize rozvoje společností i vzájemných obchodních vztahů.

Můžete nám nastínit další plány společnosti Šmeral?

Chceme jednoznačně udržet dosavadní trhy a zákazníky, chceme dále expandovat do asijského teritoria, do zemí Blízkého východu a Jižní Ameriky. Dokladem toho je obnovení aktivit v Japonsku, Číně, Indonésii a především v Thajsku. A samozřejmě s optimizmem očekáváme návrat na ruský a běloruský trh.

Další článek


 

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená