FinExpert.e15.cz

Vdovský důchod v roce 2010

Za jakých podmínek má vdova nebo vdovec nárok na vdovský důchod? Jak se vdovský důchod vypočítává? K jakým legislativním změnám došlo pro rok 2010?
Vdovský důchod v roce 2010

Ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jestliže:

  • byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo

  • splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu

Z uvedených podmínek tedy vyplývá, že na vdovecký důchod nemá nárok např. družka (druh), i když spolu žili řadu let a měli společnou domácnost. Dále nemá např. na vdovecký důchod nárok vdova po 47letém manželovi, který získal dobu pojištění v délce 18 let. Zemřelý manžel totiž nesplnil podmínku pro výplatu starobního ani invalidního důchodu.

Hlavní změny v roce 2010

Od ledna letošního roku již není pro pobírání důchodu po uplynutí jednoho roku od smrti manžela (manželky) rozhodující dosažení věku 55 let u žen a 58 let u mužů jako tomu bylo v roce 2009. Nově dochází ke sjednocení hranice tak, že je rozhodující dosažení věku o 4 roky nižšího než činí důchodový věk mužů stejného data narození, pokud skutečný důchodový věk není nižší. Dále nově platí, že dojde-li po zániku nároku na vdovecký (vdovský) důchod k jeho obnově, tak nesmí být výše procentní výměry nové dávky nižší.

Jak dlouho můžete vdovský důchod pobírat?

Ze zákona má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod po dobu jednoho roku od smrti manžela. Při splnění zákonných podmínek lze pobírat vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku, pokud vdova:

  1. pečuje o nezaopatřené dítě

  2. pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

  3. pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

  4. je invalidní ve třetím stupni

  5. dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Uzavřením nového manželství nárok na vdovský důchod zaniká. V tomto případě však má vdova nárok na částku ve výši 12 měsíčních splátek vdovského nebo vdoveckého důchodu. Částka je splatná do 3 měsíců.

Kdy vznikne znovu nárok na vdovský důchod

Pokud v ochranné lhůtě (pěti let) je splněna některá z uvedených podmínek, tak nárok na vdovský důchod vznikne znovu, i po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. 

Příklad

Paní Novotná (ročník narození 1954) se stala v lednu letošního roku v 56 letech vdovou. Vychovala 2 děti, které jsou již samostatné. Po dobu jednoho roku bude tedy paní Novotná pobírat vdovecký důchod. Následně ji bude výplata vdoveckého důchodu zastavena, protože není splněna ani jedna z podmínek pro pokračování výplaty vdoveckého důchodu. V období 5 let od zastavení výplaty vdovského důchodu však dosáhne paní Novotná věku 59 let a 2 měsíce (tj. potřebného věku dle písmenka e) předchozího odstavce). Řádný důchodový věk muže stejného data narození je totiž 63 let a 2 měsíce. Při odpočtu 4 let dostaneme věk 59 let a 2 měsíce. V období 5 let je tedy splněna podmínka pro výplatu vdovského důchodu. O obnovu výplaty vdovského důchodu si však musí paní Novotná požádat (neprobíhá automaticky).

O vdovský důchod si musíte zažádat

Žádost o vdovský (vdovecký) důchod se sepisuje na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). V případě úmrtí poživatele řádného starobního důchodu nebo invalidního důchodu stačí k vyřízení žádosti předložit pouze občanský průkaz, oddací list a úmrtní list. Ostatní nutné podklady má již OSSZ k dispozici ze své databáze. Zemře-li aktivní člověk, tak je potřeba předložit doklady, jako kdyby zemřelý uplatňoval žádost o invalidní důchod. V tomto případě se totiž musí nejdříve vypočítat invalidní důchod zemřelého a teprve následně se stanoví výše vdovského důchodu.

Jak vysoký je vdovský důchod?

Výše vdovského důchodu se skládá ze dvou částí.

  • základní výměry ve výši 2 170 Kč měsíčně

  • procentní výměry ve výši 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na který by měl nárok manžel(-ka) v době smrti

V případě, že je vdova již sama důchodkyní, tak se postupuje podle § 59 zákona č. 155/1995 Sb. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního, invalidního a na výplatu vdovského důchodu, tak se vyplácí nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry.

Vzorové příklady

1) Vdova ještě pracuje

Paní Novotné umřel manžel, který byl starobní důchodce. Paní Novotná ještě pracuje. Manžel pobíral starobní důchod ve výši 10 000 Kč (7 830 Kč procentní částka + 2 170 Kč základní výměra).

Výše vdoveckého důchodu:

50 % z procentní výměra starobního důchodu manžela (tj. 0,5 ∙ 7 830 Kč) + 2 170 Kč = 6 085 Kč

Pokud by paní Novotná ještě sama pracovala, tak by pobírala vdovecký důchod ve výši 6 085 Kč měsíčně.

2) Vdova je starobní důchodkyní (starobní důchod vyšší než vdovský)

Vstupní údaje jsou stejné jako v prvním příkladě, ale paní Novotná je již důchodkyní a její starobní důchod činí 11 000 Kč.

Výše vdoveckého důchodu

Vdovecký důchod činí polovinu z procentní výměry (tj. 0,5 ∙ 0,5 ∙ 7 830 Kč) = 1 958 Kč

Protože paní Novotná pobírá vlastní starobní důchod, který je vyšší než vdovský důchod, tak bude výše jejího vdovského důchodu 1 958 Kč. Současně bude nadále pobírat svůj starobní důchod ve výši 11 000 Kč. Celkem tedy dostane měsíčně 12 958 Kč.

3) Vdova je starobní důchodkyní (vdovský důchod je vyšší než starobní)

Vstupní údaje jsou stejné jako v druhém příkladě, ale starobní důchod paní Novotné činí pouze 5 800 Kč.

Výše vdoveckého důchodu

50 % z procentní výměra starobního důchodu manžela (tj. 0,5 ∙ 7 830 Kč) + 2 170 Kč = 6 085 Kč

Protože paní Novotná pobírá vlastní starobní důchod, který je nižší než vdovský důchod, tak bude výše jejího vdovského důchodu 6 085 Kč. Současně bude pobírat polovinu procentní výměry svého starobního důchodu, tj. 908 Kč ((5 800 – 2 170) ∙ 0,5 ∙ 0,5). Celkem tedy dostane měsíčně 6 993 Kč.

 

Pramen: zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění.

 

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

dobrý den. mám jeden dotaz. v r. 1983 mi zemřel manž...
marie svobodová
4. 5. 2012, 13:20
DOBRI DEN JE MI 40 LET A MAM DOST TOHO JAK ŽENI NEBO...
JANA ŠIMKOVBA
17. 11. 2011, 21:36
Dobrý den,je mi 53 let vdova jsem 25 let,mám tři dět...
Ivana Kysilková
1. 3. 2011, 08:57
Výpočet je v pořádku, pouze je špatně vysvětlen. Zák...
nemo
23. 12. 2010, 19:08
Re: Příklad 2 je špatně
Marie Bojková
19. 3. 2010, 16:16

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená