FinExpert.e15.cz

Vdovský důchod se bude pobírat později

Od roku 2010 budou mít občané nárok na vdovecký důchod později než dnes. Je to i z důvodu pozdějšího odchodu do důchodu.
Vdovský důchod se bude  pobírat později

Přestože základním důchodem v Česku je starobní důchod, pobírá v současné době vdovecký důchod přes 590 tisíc žen a přes 92 tisíc mužů.

Kdo má na vdovecký důchod nárok?

Na vdovecký (vdovský) důchod má nárok vdova (vdovec), jestliže jejich zemřelý manžel (manželka) byl poživatelem starobního, plně invalidního nebo částečně invalidního důchodu. Další možností pro čerpání vdovského důchodu jsou:

  • jestliže ke dni úmrtí byly splněny podmínky na starobní důchod
  • jestliže ke dni úmrtí byly splněny podmínky na plně invalidní důchod
  • jestliže k úmrtí došlo následkem pracovního úrazu

Při uzavření nového manželství nemá vdova již na výplatu vdovského důchodu nárok. Ze zákona ji však náleží částka ve výši 12 měsíčních splátek vdovského nebo vdoveckého důchodu. Částka je splatná do 3 měsíců.

Jak dlouho lze vdovecký důchod pobírat?

Vdovecký důchod lze pobírat po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Po uplynutí této lhůty pouze za předpokladu splnění některé ze zákonných podmínek:

  • vdovec/vdova pečuje o nezaopatřené dítě
  • vdovec/vdova pečuje o rodiče, kteří jsou posouzeni jako osoby závislé II., III. nebo IV. stupně
  • vdovec/vdova pečuje o rodiče zemřelého manžela/manželky, který s ní žije v domácnosti a je osoba závislá II., III. nebo IV. stupně
  • vdovec/vdova je plně invalidní
  • vdova dosáhla věku 55 let (vniká trvalý nárok)
  • vdovec dosáhl věku 58 let (vzniká trvalý nárok)

Právě u posledních dvou případů dochází od roku 2010 ke změně. Kdy od ledna 2010 budou mít ženy nárok na vdovský důchod až od 58 let a 2 měsíců. U mužů dojde ke zvýšení rovněž na 58 let a 2 měsíce. V dalších letech budu potom ještě docházet k dalšímu postupnému zvyšování až na 61 let (tato hranice bude poprvé platit pro občany narozené v roce 1965).

Nárok na vdovecký důchod lze uplatnit do 5 let

Dle zákona nárok na vdovský důchod vznikne znovu, když je některá z uvedených podmínek splněna do 5 let.

Příklad

Paní ovdověla v 50-ti letech a manžel byl poživatel plně invalidního důchodu. Děti již jsou samostatné. Paní má nárok na vdovský důchod 1 rok od úmrtí. Důchod potom bude zastaven, protože nesplňuje žádnou podmínku pro pokračování ve výplatě důchodu. V období 5 let od zastavení výplaty vdovského důchodu však dosáhne 55-ti let a splní tak podmínku na obnovení výplaty důchodu. O obnovu výplaty však musí znovu sama požádat na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení. Nárok na vdovecký důchod není automatický.

Výše důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod je 50 % částky procentní výměry důchodu zemřelého + základní výměra 1 700 Kč. Pokud by zemřelému nevznikl nárok na invalidní důchod a nebyla by tedy splněna podmínka pojištění, nemá pozůstalý nárok ani na vdovský (vdovecký) důchod.

Příklad

Pracující vdově zemřel manžel, který byl již starobní důchodce a jehož měsíční důchod činil 9 200 Kč.

Vdovecký důchod: 50 % z 7 500 Kč (9 200 Kč – 1 700 Kč) + 1 700 Kč = 5 450 Kč

Tento postup se uplatňuje pouze v případě, že vdova ještě pracuje. Kromě tohoto důchodu bude mít ještě samozřejmě svůj příjem z práce. Kdyby již vdova pobírala starobní důchod, tak je zákonný postup takový, že dostane nejvyšší pobíraný důchod a z ostatních důchodů polovinu procentní výměry.

Příklad

Kdyby tedy vdově, která pobírá důchod ve výši 8 000 Kč, zemřel manžel, jenž pobíral starobní důchod ve výši 9 200 Kč, byla by její následná měsíční penze (součet jejího starobního důchodu a vdovského důchodu):

Polovina z procentní výměry vdovského důchodu: 50 % z 3 750 Kč (7 500 : 2) = 1 875 Kč

Vdova bude tedy každý měsíc dostávat na účet částku 9 875 Kč (součet starobního důchodu ve výši 8 000 Kč a části vdovského důchodu 1 875 Kč).

Pramen: Zákon č. 155/1995 O důchodovém pojištění v platném znění

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den. Ovdovela jsem v roce 2004. Manžel byl v i...
Winklerova
23. 2. 2015, 21:59

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená