FinExpert.e15.cz

V únoru první výplatní pásky se změnami

Na páskách si všimnete tří změn: zavedení jedné sazby daně z příjmů, zvýšení slev na dani a novéhozpůsobu výpočtu čisté mzdy.
V únoru první výplatní pásky se změnami

V první polovině února získá většina zaměstnanců na bankovní účet výplatu za měsíc leden. Pokud vás zaměstnavatel nepotěšil zvýšením hrubé mzdy, mohou vaši finanční situaci mírně vylepšit daňové změny platné od 1. ledna 2008. Změny nejvíce pocítí ti z vás, kteří mají velmi nízké nebo naopak nadprůměrné příjmy. Pohybuje-li se vaše hrubá mzda mezi 20 až 23 tisíci korunami, změny na výplatní pásce pravděpodobně ani nezaznamenáte.

Nižší sazba daně a vyšší slevy

Počínaje prvním lednem letošního roku začaly platit změny v zákoně o daních z příjmů. Pro zaměstnance, ať už ve státní či podnikatelské sféře, je nejvýznamnější změna obsažena v pasáži upravující zdanění příjmů fyzických osob. Do konce minulého roku byly příjmy zaměstnanců zdaňovány klouzavě progresivní sazbou daně, tzn. čím vyšší byl základ daně, tím vyšší sazba daně byla použita. Jako zaměstnanci jste tedy museli ze základu daně sníženého o případné nezdanitelné částky a odčitatelné položky odvést do státní pokladny od 12 % do 32 %. Nejvyšší sazba daně byla používána u částek přesahujících hranici ročního základu daně 331 200 korun. Vypočtenou zálohu na daň z příjmu jste si následně mohli snížili o tzv. slevy na dani.

V tomto roce je poprvé využita lineární sazba daně z příjmů. Ze základu daně, bez ohledu na jeho výši, odvedete každý měsíc zálohu na daň z příjmů ve výši 15 %. V příštím roce nás čeká další snížení sazby na 12,5 %.

Od vypočtené zálohy na daň z příjmů si opět odečtete slevy na dani a případné daňové zvýhodnění. V porovnání s rokem 2007 jsou slevy i daňová zvýhodnění mnohem vyšší. Například sleva na dani na poplatníka vzrostla více než třikrát a často využívané daňové zvýhodnění za vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti téměř dvakrát.

Klepněte pro větší obrázek 

Jak vypočítáte čistou mzdu?

V letošním roce se změnily nejen sazby daně z příjmu a výše částek snižující vypočtenou zálohu na daň (slevy na dani), ale i způsob výpočtu čisté mzdy. K hrubé mzdě, kterou jako dříve najdete na výplatní pásce, přičtete sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (dohromady 35 %). Součet hrubé mzdy a odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance (někdy označován jako „superhrubá“ mzda) tvoří základ pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmu. Na první pohled bude vypočtená záloha na daň vyšší než minulý rok (způsobeno navýšením základu pro výpočet daně o 35 %), na druhé straně se však zvýšily i částky odčitatelné od vypočtené zálohy na daň (tzv. slevy na dani).

Z vypočtené zálohy na daň si můžete každý měsíc odečíst minimálně 2 070 Kč. Za každé vyživované dítě si můžete měsíčně odečíst dalších 890 Kč. Za vyživovaného manžela nebo manželku bez vlastního příjmu si můžete odečíst 2 070 Kč. U dětí, manžela nebo manželky s průkazem ZTP/P se částky zdvojnásobují.

Po odečtení sociálního a zdravotního pojištění z hrubé mzdy a zálohy na daň po uplatnění slev získáte výši čisté mzdy, která vám bude zaslána na bankovní účet.

Příklad:

Pro názornost si ukážeme výpočet čisté mzdy u tří zaměstnanců s rozdílnými příjmy. Pro zjednodušení výpočtu a možnost srovnání dopadu daňových změn předpokládáme, že uvedení zaměstnanci uplatňují pouze slevu na dani na poplatníka ve výši 2070 Kč.

Klepněte pro větší obrázek

Údržbář – hrubá mzda 10 000 Kč, neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě

Pobíráte-li podobně jako v našem příkladě velmi nízkou mzdu, daňové změny vás pravděpodobně mile překvapí. Ve srovnání s rokem 2007 je sice hrubá mzda zdaněna vyšší sazbou daně (z 12 % vzrostla na 15 %), ale vyšší slevy na dani vám celkové zdanění příjmu sníží. Údržbáři v našem modelu se čistá mzda zvýší o 456 korun.

Sekretářka – hrubá mzda 21 000 Kč, bez dětí

Nejméně na daňových změnách „vydělají“ ti, kteří pobírají hrubou mzdu okolo 20 000 korun. Pokud pracujete například za 21 000 korun hrubého měsíčně, přinese vám daňová změna pouhých 11 korun navíc.

Personální ředitel – hrubá mzda 45 000 Kč, neuplatňuje daňové zvýhodnění na dítě

Nejvíce potěší daňové změny zaměstnance s nadprůměrnými příjmy. Pokud pracujete například za 45 000 korun hrubého, zvýší se vám od prvního ledna čistá mzda o 1 227 korun. Horní hranice mzdy není prakticky omezena a s rostoucí mzdou můžete očekávat výraznější rozdíl mezi poslední prosincovou a první lednovou výplatou.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená