FinExpert.e15.cz

V ráji se daně neplatí

Stále více firem přesouvá svá sídla do zemí s výhodnějším daňovým režimem. Důvodem jsou nižší daně, anonymita a jednodušší administrativa.
V ráji se daně neplatí

S daňovým rájem si pravděpodobně spojíte Bahamy, Seychely a některou z kauz Viktora Koženého či Radovana Krejčíře. Hlavním důvodem umístění sídla společnosti v těchto destinacích je především legální způsob snížení daňové zátěže.

Každý podnikatel, který to myslí s podnikáním vážně, usiluje o dosažení co nejvyššího zisku. Pokud vyjdete z jednoduché rovnice, kde zisk získáte z rozdílu mezi výnosy a náklady, můžete zisk zvyšovat buď navyšováním výnosů, nebo snižováním nákladů. V době sílícího konkurenčního boje je pravidelné zvyšování výnosů stále obtížnější, proto firmy stále častěji hledají úspory i na straně nákladů. V rámci daňového plánování chápeme daň z příjmů jako náklad a ten se snažíme minimalizovat. Snižovat daňové zatížení společnosti lze několika legálními způsoby. Jednou z možností je přesun sídla společnosti do země s výhodnějším daňovým režimem.

Ráj nabízí anonymitu

Země, které nabízejí podnikatelům výhodnější daňový režim, můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první z nich spadají tzv. daňové ráje, kde se neplatí žádná daň z příjmů. Místo daně jsou vládou vybírány roční paušální poplatky. Podle Tomáše Pelikána ze společnosti Terrinvest jsou příkladem nejčastěji využívaných zemí Seychely, Panama, Britské panenské ostrovy, Belize, Nevis a při splnění určitých podmínek i některé státy USA (Wyoming, Delaware, Oregon apod.). Pokud se rozhodnete umístit sídlo společnosti v daňovém ráji, nemusíte vést účetnictví ani podávat daňové přiznání. Před světem můžete utajit i skutečného vlastníka společnosti.

Nízké daně, cena za dobrou adresu

Druhou kategorii tvoří země se zvýhodněným daňovým režimem, které umožňují určitá daňová osvobození některých příjmů – např. Nizozemí, Kypr, Lucembursko, Švýcarsko a řada dalších. Podle slov Pavla Stehna ze společnosti Akont, jsou často kvůli určitým vlastnostem (například osvobození přijatých dividend od zdanění) zakládány společnosti i v zemích, ve kterých je celková úroveň zdanění velmi vysoká – např. holdingové společnosti v Nizozemí či Lucembursku.Jde o vyspělé státy zaručující nejen nízké zdanění příjmů, ale i důvěryhodnou adresu a propracovaný právní a daňový systém. Společnosti v zemích se zvýhodněným daňovým režimem mají povinnost vést účetnictví a odkrýt vlastnickou strukturu společnosti.

V EU daňový ráj nenajdete

Výše částky po zdanění, kterou získáte z podnikání, závisí na výši sazby daně z příjmů. Pro české podnikatele je pozitivní zprávou snaha vlády postupně snižovat sazbu daně z příjmů právnických osob a tím i jejich daňové zatížení. Sazba daně klesá z 35 % v roce 1999 na současných 24 % (sazba pro příjmy v roce 2007). V následujících letech bude sazba daně dále klesat. Příjmy roku 2008 budou zdaněny sazbou 21 %, příjmy roku 2009 sazbou 20 % a příjmy roku 2010 19% sazbou. Podobné sazby daně z příjmů najdete i u našich nejbližších sousedů. Zisky, kterých firmy dosáhly v minulém roce v Německu nebo Rakousku, byly zdaněny sazbou 25 %. Nižší sazby daně z příjmů právnických osob najdete na Slovensku (19 %), v Polsku (19 %) a Maďarsku (16 %). Nejnižší daně z příjmů právnických osob nabízejí v rámci Evropské unie Kypr (10 %), Bulharsko (10 %) a Irsko (12,5 %).

Důvody přesunu firmy

Nízké nebo nulové zdanění příjmů bývá hlavním motivem přesunu sídla společnosti do jiné země, ne však jediným. Dalším argumentem pro založení společnosti je skutečnost, že úřady v daňových rájích nikoho nezatěžují přílišnou byrokracií. Nemusíte předkládat účetní výkazy a daňová přiznání, zprávy pro rejstřík společností apod. Vlastník má zaručenu anonymitu před zájmy státních byrokratických aparátů, nároky budoucích možných věřitelů či organizovaným zločinem.

Na druhé straně přináší založení společnosti v daňovém ráji i nevýhody. Obchodní vztahy mohou být oslabeny nedůvěryhodnou adresou společnosti, odběratelé nemusí akceptovat faktury z obavy jejich vyřazení daňovým úřadem z daňově uznatelných nákladů a nakonec náklady spojené s provozem sídla společnosti v zahraničí.

Jak založit společnost

Založení společnosti v daňovém ráji musí předcházet důkladná analýza vašich požadavků, potřeb a možností vybrané země. Pavel Stehno uvádí, že „velmi častým omylem je představa, že pro optimalizaci daní stačí založit společnost v daňovém ráji a „něco z ní fakturovat“, případně na ní posílat peníze. Taková představa vede jedině k problémům se zákonem. V prvé řadě je vždy nutné zhodnotit, zda může český subjekt pro daný předmět podnikání společnost v daňovém ráji vůbec využít a jakým způsobem“.

Po důkladné analýze, určení předmětu podnikání, stanovení výše základního kapitálu, počtu vydaných akcií, jmen statutárních zástupců, apod. může být společnost založena. Po zaplacení poplatku za založení společnosti získáte přibližně do tří týdnů kompletní dokumentaci ke společnosti. Za založení a první rok správy společnosti zaplatíte od 20 tisíc korun výše.

Důležité je poradenství

Na českém trhu najdete hned několik společností, které nabízejí zakládání firem v daňově výhodných destinacích. Samotné založení společnosti může být otázkou několika hodin, důkladná příprava včetně posouzení výhodnosti založení z hlediska optimalizace daní je však časově mnohem náročnější. Při výběru poradenské společnosti se vyplatí zhodnotit historii společnosti, komplexnost a kvalitu poradenství a servisních služeb.

Vybrané společnosti nabízející založení společnosti v daňových rájích:

  • Akont
  • Aron Investment
  • Asset Protection
  • CBC Praha
  • Haglley Corporation
  • TERRINVEST.

Kolik firem přesunulo sídlo?

Odhadnout počet českých podnikatelů, kteří se rozhodli přesunout sídlo společnosti do daňového ráje je velmi obtížné. Podnikatelé sami, ani jejich společnosti, nemají žádnou informační povinnost vůči českým úřadům. Řada podnikatelů zakládá společnost v daňovém ráji právě z důvodu zachování anonymity vlastnictví. Podle odhadu Tomáše Pelikána využívá tyto destinace z daňových důvodů nejvýše šest tisíc českých podnikatelů.

Malí musí hledat úspory jinde

Patříte-li mezi drobné podnikatele, například provozujete obchod s potravinami, kadeřnictví nebo nabízíte instalatérské služby v rámci ČR, úvahy o přesunu sídla společnosti do daňového ráje jsou zbytečné. Přesunutí sídla společnosti je výhodné zejména pro nadnárodní společnosti působící ve finanční sféře či mezinárodním obchodě. Výši zaplacené daně z příjmů můžete ovlivnit i jinými legálními způsoby, a to: volbou správného způsobu odpisů majetku, volbou způsobu čerpání vytvořeného zisku společnosti, rozhodnutím, zda uplatníte výdaje procentem z příjmů, nebo ve skutečné výši, zda je pro vás výhodné stát se plátcem DPH apod. Pokud se nechcete dostat do konfliktu se zákonem, pohybujte se při snižování daňového zatížení v mezích platných právních předpisů.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená