FinExpert.e15.cz

V nemocnici bez poplatků

Po zavedení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví pohotově zareagovaly dvě pojišťovny, a nabídly pojištění poplatků za pobyt v nemocnici.
V nemocnici bez poplatků

Konkrétně se jedná o Českou pojišťovnu, respektive její dceřinou společnost ČP Zdraví a pojišťovnu Generali. Tyto dvě pojišťovny přišly přímo s nabídkou pojištění 60 korunového poplatku, který nově od 1. ledna platíte za každý den strávený v nemocnici nebo jiném léčebném zařízení (ať už se jedná o ambulantní, hospitalizační nebo lázeňskou péči). Zdravotní zařízení však kromě uvedeného regulačního poplatku za den pobytu účtují také poplatky za vyšetření či výdej předepsaných léků. Jako ochranu proti těmto výdajům, či ušlému zisku během nepřítomnosti v zaměstnání vás zajišťují pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici, které na trhu nabízí hned několik pojišťoven:

  • Pojišťovna AIG (denní dávka od 500 Kč)
  • AXA životní pojišťovna (od 100 Kč)
  • ING pojišťovna (od 250 Kč)
  • Kooperativa pojišťovna (od 300 Kč)
  • UNIQA pojišťovna (od 200 Kč)

Uvedený šedesátikorunový poplatek se navíc nezapočítává do stanoveného ročního limitu 5 tisíc Kč, po jehož překročení výdaje na zdravotní péči hradí pojišťovna.

Obě zmíněná pojištění vylučují nejrizikovější kategorie, malé děti a nestarší osoby. Při vstupu pojišťovny vyžadují zdravotní dokumentaci, případně zprostředkují vyšetření vlastního lékaře. U České pojišťovny Zdraví může být klient pojištěn až do své smrti, u Generali jen do 65 let.

Zatímco u ČP Zdraví je denní dávka automaticky nastavena na 60 Kč, a pokrývá tak poplatek za každý den hospitalizace, u Generali začíná denní dávka na 50 Kč, a tak si výši šedesát korun zvolíte přímo do pojistné smlouvy.

ČP Zdraví

Přesný název produktu, který Česká pojišťovna prostřednictvím své dceřiné společnosti ČP Zdraví nabízí, zní Pojištění denní podpory ve výši regulačního poplatku při pobytu v nemocnici. Je určen k pokrytí povinného šedesátikorunového poplatku za pobyt v nemocnici a je možné si ho sjednat od 1. února. Výše pojistného se odvíjí zejména od věku klienta a jeho pohlaví. Vstupní věk je stanoven od4. do 60. let, horní hranice pro trvání smluvního vztahu však není omezena. Pojistné plnění budou klienti dostávat na základě vyplněného tiskopisu „Potvrzení pobytu v nemocnici“ a kopie konečné propouštěcí zprávy z nemocnice. Tyto doklady je třeba zaslat do ČP Zdraví nejpozději do 30 dnů po ukončení hospitalizace. Pokud by se zákonem stanovená výše poplatku změnila, pojistná částka se této změně automaticky přizpůsobí.

Cena se pohybuje v průměru kolem 300 korun ročně pro dospělého, pro děti do osmnácti let činí 84 koruny. Peníze budou klientům vypláceny za každý strávený den v nemocnici ihned od počátku hospitalizace.

Příklady ročního pojistného

žena, 10 let 84,- Kč

muž, 20 let 204,- Kč

žena, 28 let 252,- Kč

muž, 34 let 264,- Kč

žena, 43 let 324,- Kč

muž, 50 let 408,- Kč

žena, 60 let 492,- Kč

Česká pojišťovna Zdraví umožňuje zvolit několik karenčních dob, po jejichž uplynutí se pojistné vyplácí. Pro případy hospitalizace je to standardně 3 měsíce, v případě hospitalizace z důvodu těhotenství, ošetření zubů a hospitalizace související s implantací ortopedických náhrad je to 8 měsíců. Při porodu se vyplácí pojistné maximálně za 7 dní hospitalizace, v těhotenství pouze za 14 dní.


Karenční doba slouží pojišťovně pro ty případy, kdy klient uzavřel pojistku, a přitom zatajil zdravotní problém, na základě kterého je hospitalizován.


 

Česká pojišťovna vzápětí přišla ještě s jednou nabídkou, a to pro ty, kdo si od února do dubna letošního roku uzavřou životní pojištění u ČP, dostane právě tuto pojistku na jeden rok zdarma. Stejně tak klienti penzijních fondů, kteří si v období od začátku února do konce roku 2008 převedou své stávající penzijní připojištění k Penzijnímu fondu České pojišťovny.

Pojišťovna Generali

Pojišťovna Generali přišla s podobnou nabídkou jen nedlouho po ČP Zdraví. Pojištění se u Generali vztahuje na pobyt v nemocnici z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství a porodu. Karenční doba činí 3 měsíce, pro těhotenství a porod je prodloužena na 9 měsíců. Počet denních dávek je u jednoho těhotenství omezen na 14 dnů.

Pojištění Generali denních dávek při pobytu v nemocnici je omezeno věkovým rozmezím od 3 do 55 let. Výše denní dávky je volitelná v rozmezí od 50 Kč do 600 Kč. U dětí je maximální denní dávka 100 Kč. Výše pojistného je závislá na pohlaví a vstupním věku klienta a zůstává stejná po celou dobu trvání pojištění. Pojištění končí nejpozději dosažením 65 let věku klienta.

Pomocí pojištění můžete uhradit nejen regulační poplatky při pobytu v nemocnici, ale také například náklady na nadstandardní péči v nemocnici (např. jednolůžkový pokoj s vybavením), náklady na zajištění pomoci v domácnosti v době hospitalizace či po ní, nebo náklady na doléčení (rehabilitace, dieta, jiné léky).

Roční pojistné pro vybrané věkové kategorie (denní dávka 60 Kč)

Věk

Muž

Žena

3-17

120 Kč

120 Kč

21-25

168 Kč

192 Kč

31-35

210 Kč

240 Kč

41-45

270 Kč

282 Kč

51-55

420 Kč

390 Kč

Hodnocení

Na koho jsou tyto nové produkty zacíleny? Pojištění pouze na denní dávku 60 Kč nikoho nespasí. Pokryje sice poplatek za hospitalizaci, avšak nenahradí (často mnohem citelnější) výpadek příjmů. Na druhou stranu ti nejchudší, kteří mají hluboko do kapsy i normálně, nebudou zřejmě pomýšlet, aby investovali do pojištění, a raději peníze použijí jinak. Vhodné může být pro ty, kdo trpí chronickým strachem z nemoci (hypochondrie) a pojištění denního poplatku jim alespoň částečně pomůže vrátit ztracený klid. Zacíleno je pak také na konzervativnější, kdo mají rádi jistotu. Pojistné je vcelku nízké, a proto rozpočet téměř nenaruší.

Pro všechny ostatní lze doporučit pojištění s vyšší denní dávkou, která by zaplnila přechodný výpadek příjmů (například) živitele rodiny.

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená