FinExpert.e15.cz

V EU je téměř 27 miliónů nezaměstnaných

Velký problém najít práci mají absolventi.
V EU je téměř 27 miliónů nezaměstnaných

Aktuální míra nezaměstnanosti v EU dosahuje 12,2 %, Česko patří mezi země s nejnižší mírou nezaměstnanosti. Velký problém najít práci mají absolventi a občané v předdůchodovém věku.

V září 2013 bylo v zemích Evropské unie 26,872 miliónů občanů nezaměstnaných. Při srovnání s údaji za září loňského roku stoupl počet nezaměstnaných o 978 tisíc.

  • Přestože podmínky pro nezaměstnané jsou v členských zemích Evropské unie mnohem příznivější než v ostatních vyspělých zemích světa (podpora v nezaměstnanosti je vyšší a vyplácí se delší dobu, i následné sociální dávky jsou vyšší), tak není ani v sociálně vyspělé EU rozhodně snadné být nezaměstnaný.
  • V posledních letech se podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti i v EU zpřísňují. Např. v Česku ještě v roce 2011 stačilo pro přiznání podpory v nezaměstnanosti získat dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních třech letech, od roku 2012 je nutné získat potřebnou dobu pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech před zařazením do evidence na úřadu práce. Reálně se snižují v evropských zemích i následné sociální dávky, které se vyplácí po uplynutí podpůrčí doby u podpory v nezaměstnanosti.
  • Právě vyspělá sociální politika je hlavním důvodem, proč je v EU méně „chudých“ občanů než ve vyspělých mimoevropských zemích světa. Dle evropské definice „chudoby“ se za chudého považuje občan, jehož disponibilní měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu mzdy. U vícečetné domácností se disponibilní příjem přepočítává, neboť např. u čtyřčlenné rodiny se šetří výdaje za bydlení.

Kde je nezaměstnanost nejnižší?

V míře nezaměstnanosti jsou mezi jednotlivými členskými zeměmi EU značné rozdíly, nezaměstnanost se pohybuje od 4,9 % v Rakousku až po 27,6 % v Řecku. Situace na trhu práce však není jednoduchá, vždyť v 15 členských zemích EU dosahuje míra nezaměstnanosti více než 10 %. Jedním z nejlepších investičních rozhodnutí jsou investice do vzdělání, získávání znalostí a dovedností, což zlepšuje situaci na trhu práce nebo umožňuje začít s výkonem vlastní samostatné výdělečné činnosti.

  • Mimo Rakousko je ještě relativně nízká míra nezaměstnanost v Německu (5,2 %), Lucembursku (5,9 %), Maltě (6,4 %), Česku a Nizozemí (7,0 %).
  • Vyšší nezaměstnanost než 15 % je mimo Řecka ještě ve Španělsku (26,6 %), Chorvatsku (17,2 %), Kypru (17,1 %) a Portugalsku (16,3 %).

Nemít práci je velký problém. Dle prováděných studií je pro Evropany velmi důležité mít práci a obavy z případné nezaměstnanosti je pro naprostou většinu Evropanů hlavní ekonomicko-sociální starostí. Teprve po případné nezaměstnanosti následují obavy z vyšší inflace, hospodářské stability, kriminality, poklesu penze apod.  V některých evropských zemích (např. Nizozemí, země Skandinávie, Německo) se osvědčují  zkrácené pracovní úvazky.

Rozšířenost zkrácených pracovních úvazků je jednou z možností, jak zvýšit zaměstnanost. V praxi využívá zkrácený pracovní úvazek zejména jeden z rodičů s malými dětmi a občané v předdůchodovém věku. Pro mladé ženy s malými dětmi jsou zkrácené pracovní úvazky šancí, jak skloubit mateřství a práci nebo školu a práci. Starším zaměstnancům umožňují zkrácené pracovní úvazky zůstat co nejdéle aktivní na trhu práce.

První zaměstnání je důležité

V současné Evropě mají poměrně těžkou situaci na trhu práce i mladí lidé ve věku do 25 let, vždyť mladistvých je nezaměstnaných 3,548 miliónů občanů. Celková míra nezaměstnanosti mladých lidí do 25 let je dvojnásobně vysoká oproti celkové míře nezaměstnanosti. Za celou Evropskou unii dosahuje nezaměsanost 23,5 %.

  • Nejvyšší nezaměstnanost mladých lidí je v Řecku (57,3 %), Španělsku (56,5 %), a Chorvatsku (52,8 %). Nejnižší nezaměstnanost mladých lidí je v Německu (7,7 %) a Rakousku (8,7 %).

Zhoršující situace na trhu práce postihuje právě čerstvé absolventy nejvíce. Vzdělání, znalosti a dovednosti hrají klíčovou roli. Najít práci hned po škole je důležité pro absolventa i stát. Při delší nezaměstnanosti je totiž potom pro mladé lidi bez praxe velmi obtížné najít uplatnění na trhu práce.

Jak se zvýšila nezaměstnanost v posledních letech?

Od roku 2008 míra nezaměstnanosti v EU stoupla, v mnoha zemích velmi výrazně, vždyť např. v prosinci 2008 byla nejvyšší nezaměstnanost v EU ve Španělsku, kde dosahovala 14,8 % a nejnižší byla v Nizozemí, kde byly pouze 2,8 %. V Česku byla v prosinci 2008 míra nezaměstnanosti 4,7 %.

  • Velmi citelně stoupla míra nezaměstnanosti (prosinec 2008 oproti září 2013) v Řecku (o 19,7 %), Kypr (o 13,1 %), Španělsku (o 11,8 %) a Portugalsku (o 8,1 %), tedy v zemích na které výrazně dolehla ekonomická krize.

 
Nezaměstnanost v září 2013 v EU

ZeměnezaměstnanostZeměnezaměstnanost
Rakousko4,9 %Slovinsko10,2 %
Německo5,2 %Polsko10,4 %
Lucembursko5,9 %Francie11,1 %
Malta6,4 %Lotyšsko11,3 %
Česko7 %Litva11,9 %
Nizozemí7 %Itálie12,5 %
Dánsko7,1 %Bulharsko13,1 %
Rumunsko7,5 %Irsko13,6 %
Velká Británie7,6 %Slovensko14 %
Švédsko8 %Portugalsko16,3 %
Finsko8,1 %Kypr17,1 %
Estonsko8,3 %Chorvatsko17,2 %
Belgie8,9 %Španělsko26,6 %
Maďarsko10,1 %Řecko27,6 %

Zdroj: Eurostat, Pressemitteilungen Nr. 159/2013
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená