FinExpert.e15.cz

Úvěrů se nebojíme, ale nemocí a ztráty místa ano

Víte, že zadluženo je již přes 72 % českých domácností? Ukážeme vám, jaké jsou přístupy, priority, obavy z rizik a zabezpečení splácení úvěrů.
Nedávno zveřejněný průzkum pojišťovny Cardif  Pro Vita ukázal důležité poznatky splácení úvěrů. Tato pojišťovna se přitom řadí mezí přední poskytovatele pojištění schopnosti splácet finanční závazek, takže výsledky rozhodně nelze brát na lehkou váhu.

Článek prezentuje výsledky prvního průzkumu zákaznického chování a očekávání, který se týkal ochrany finančních závazků. Vzorek populace byl cca 16 000 lidí v 16 zemích, zahrnující i 1 000 obyvatel  v České republice a výsledky průzkumu v České republice byly porovnávány s průměrem zjištěným v ostatních 15. zemích.

Současná celková zadluženost domácností k 31. 12. 2005 byla 417,66 mld. Kč, a to je úctyhodné číslo, které prezentuje meziroční zvýšení o 100 mld. Kč. Průměrná rodina tak dává na splátky přes 5 % svých příjmů (v roce 2001 to byly jen 3 %). Více než 72 % domácností je tak zadluženo a nárůst zadluženosti domácností od roku 1995 vzrostl o více než 800 %.

Poměr celkového dluhu domácností k HDP

 • ČR – 13 %
 • Průměr EU – 52 %
 • USA – 85 %
 • Rakousko – 31 %
 • Polsko – 20 %

Jak úvěry vnímáme

V podstatě si lidé myslí, že je pohodlné okamžitě uspokojovat své potřeby nákupem na úvěr a tento postupně splácet. Pouze ve Švýcarsku, Německu, Nizozemí a v Chile jsou k uzavírání půjček lidé opatrní, v ostatních státech jsou respondenti k půjčkám otevření. Nechuť k úvěrům také stoupá se stářím spotřebitelů, což je pochopitelné.

V Česku máme spíše pozitivní postoj k úvěrům: 73 % souhlasí, že úvěry představují vhodné řešení, umožňující užívat předmět okamžitě a splácet postupně (vs. 62 % ze všech 16 zemí). To ale neznamená, že jsme absolutně přesvědčeni o výhodách úvěru. Češi jsou značně obezřetní k úvěrům a mají k nim pragmatický postoj. Přijatelnost financování potřeb prostřednictvím úvěru se liší v závislosti na předmětu koupě.

Výdaje považované za opodstatněné k financování úvěrem

 • koupě nemovitosti a renovace (obojí 68%, 28 procentních bodů nad průměrem 16 zemí)
 • domácí spotřebiče (50 %, 13 procentních bodů více)
 • koupě automobilu (45 %)
 • vzdělávání (43 %)
Za méně vhodné považujeme financovat úvěrem přečerpání účtu (19 % vs. 24 % ze všech 16 zemí) a dovolené (8 % vs. 11 % ze všech 16 zemí).

Čeho se bojíme

Všichni jsme zranitelní zvláště ve dvou oblastech: v nepředvídatelných životních událostech a v udržení rodinného rozpočtu.

Nejvíce se bojíme
 • nevyléčitelných nemocí
 • dopravních nehod
 • nezaměstnanosti
 • neočekávaných výdajů
 • rozvodu
 • mnohočetných porodů
Míra znepokojení z nepředvídatelných životních událostí je v České republice vyšší než v ostatních zemích (6,4 vs. 5,7. průměr za všechny země). Je zajímavé, že je shodná se sousedním Polskem, ale je větší než v jiných západoevropských zemích. Stejně jako ve většině z 16 zemí se v České republice lidé nejvíce obávají rizik, která přináší život jako jsou vážná onemocnění (8,6), úmrtí (8,3), vážné události týkající se člena rodiny (7,7) nebo dopravní nehody (7,6).

Nicméně, v porovnání s ostatními zeměmi se lidé v České republice více obávají rizik spojených se stabilitou domácnosti : nezaměstnanost (8 vs. 7 průměr za  všechny země) a rozvod (6,4 vs. 4,8 průměr za  všechny země). Největší popisované obavy mají lidé nad 50 let, ženy a kvalifikovaní pracovníci.

Rezerva je maximálně na tři měsíce

V případě nepříznivých životních událostí by si udrželo současnou životní úroveň maximálně tři měsíce jen 46% pracující populace (vs. 41% průměr za všech 16 zemí) . Půl roku by s výpadkem příjmů přežilo bez obav 17 % a celý rok by vydrželo se zachováním standardu 31 % pracujících respondentů (srovnatelné procento s ostatními 16 zeměmi). Lidé s nižší kvalifikací hůře snáší neočekávané životní situace než pracovníci vyšších sociálních a profesních kategorií. Maximálně 3 měsíce by rozpočet udrželo 38 % pracujících nižší kvalifikace a 51 % pracujících s vyšší kvalifikací.

Na výdaje domácnosti jsme opatrní, bojíme se finanční zranitelnosti

Při řízení měsíčních výdajů domácnosti jsme velmi opatrní.  Necítíme se totiž být schopni udržet svůj životní standard při dlouhotrvající nepřízni osudu. Naše finanční zranitelnost je jedna z nejvyšších v rámci 16 zkoumaných zemí. Česká republika je mezi zkoumanými zeměmi na 11. místě (ze 16 zemí). Potíže se splácením úvěru mělo již 16 % dotazovaných. Hůře je na tom Brazílie se 49 procenty, nejlépe naopak Itálie s 10 procenty. V důsledku větší finanční zranitelnosti si 80% dotazovaných Čechů drží své měsíční výdaje pevně pod kontrolou (vs. 79% průměr za všech 16 zemí). Pouze 16% dotázaných mělo zkušenost s obtížemi při placení měsíčních splátek. Tato hodnota je pod průměrem všech 16 zemí (22%).

Ochrana životního standardu

Pro většinu spotřebitelů, kteří mají jakýkoliv úvěr, je jedním z nejdostupnějších řešení zachování stávající životní úrovně pojištění schopnosti splácet. To je pro většinu dokonce jediným vhodným řešením, pokud nedisponují rozsáhlými úsporami nebo majetkem, který lze v případě nutnosti zpenežit.

Schopnost člověka splácet úvěr v případě nepříznivých životních událostí se dá pojistit poměrně snadno. Pojištění příjemců úvěrů chrání klienta při výpadku pravidelných příjmů
Pojistit se můžeme pro případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti nebo trvalé invalidity či úmrtí.

Povědomí Čechů o pojištění schopnosti splácet je velice podobné průměru v 16 zkoumaných zemích, ale Češi využívají tento typ pojištění méně:  49 % má povědomí o tomto typu pojištění, což je více než průměr 16 zemí (45 %), ale pouze 19 % již někdy tento typ pojištění zakoupilo vs. 25 % z průměru všech 16 zemí. Přestože si v praxi pojištění pořídí jen malé procento klienů, 85 % lidí v České republice si myslí, že je vhodné si splácení úvěru pojistit (vs. 72 % ve všech ostatních zemích).

Pojistit ano, ale ne na každý úvěr

Pouze 34 % dotázaných hodnotí pojištění jako “nezbytnou ochranu” a 51 % jako “vhodné” (9 procentních bodů nad průměrem 16 zemí). Stejně jako ve většině zemí, pojištění schopnosti splácet je v případě nepředvídatelných událostí chápáno jako vhodné zejména pro koupi nemovitosti (73 % vs. 80 % průměr všech 16 zemí). Kladně se ještě vyjadřujeme k renovaci nemovitosti, kterou bychom pojištěním také podpořili (66 % vs. 43 % průměr všech 16 zemí), nejméně pak koupě dovolené (50 % vs. 24 % průměr všech 16 zemí).

Nevýhodou je cena

Pojištění proti neplacení úvěru je velmi dobrá ochrana pro nepředvídané události a jeho pořízení vám zajistí klidný spánek po celou dobu trvání úvěru. Jeho jedinou nevýhodou je však cena. Pro pojišťovnu jde o poměrně rizikový byť výnosný produkt, a proto je jeho cena značně vyšší než u jiných běžných pojistek (např. rizikové životní pojištění).  U úvěru v hodnotě 50 000 Kč může takováto pojistka dosahovat výše i 139 Kč měsíčně k  řádné úvěrové splátce (GE Money) anebo např. 245 Kč u kreditní karty (Citibank).
Další článek


 

celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Pojištění
Radka
2. 7. 2007, 21:06
Pojištění
MarBen
22. 5. 2006, 09:39

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená