FinExpert.e15.cz

Úvěr v podnikání: začátek, nebo začátek konce?

Podnikáte? Pak jste se pravděpodobně někdy dostali do situace, kdy vám chyběly peníze. Zákazník včas nezaplatil, skladové zásoby nestačily kopírovat růst obratu, nedostávalo se prostředků na profinancování dalšího rozvoje firmy. Jedním z východisek je podnikatelský úvěr.
Úvěr v podnikání: začátek, nebo začátek konce?

Kontokorent okamžitě

Nejjednodušší variantou, jak přijít rychle k penězům, je vytvoření kontokorentního úvěru na vašem účtu. Ten je navíc neúčelový, peníze lze tedy čerpat bez dokazování jejich využití. Velkou výhodu má klient, který o kontokorentní úvěr žádá v bance, v níž má již delší dobu konto. Banky totiž úvěry většinou schvalují podle historie účtu. Odpadá tak práce s předkládáním výpisů z jiného bankovního domu. Pokud žádáte o kontokorent například u Raiffeisenbank a nemáte u ní veden účet, vyžaduje banka předložení výpisu z účtu z jiné banky dokonce za posledních šest měsíců. Naproti tomu vlastní klienmti jsou zvýhodňování. Například klienti Komerční banky, kteří využívají jejích služeb déle než šest měsíců a žádají o povolený debet do 100 000 Kč, tím, nemusejí předkládat daňová přiznání a další dokumenty.
Splatnost kontokorentů bývá nejčastěji do dvanácti měsíců, po této lhůtě musíte vykazovat nulový, ale lépe kladný zůstatek na účtu. Jestliže splníte tuto podmínku, můžete žádat o obnovení povoleného záporného zůstatku. Maximální výše úvěru bývá stanovena na 500 000 Kč. Jestliže jste klientem České spořitelny, dostanete šanci čerpat až jeden milion. Živnostenská banka poskytuje tuto finanční službu již od 10 000 Kč, naopak u eBanky musíte čerpat minimálně 50 000 Kč. Jednou z výhod kontokorentů je také rychlejší a jednodušší posuzování žádostí, než u investičních či provozních úvěrů. Navíc se zajišťuje pouze avalem na krycí bianco směnce. Aval vyjadřuje směnečné rukojemství, tedy závazek (obvykle) další osoby na směnce vyplatit směnku v případě neochoty osoby zavázané plnit.

Půjčka se neprodraží pouze o úrok

Důležitými kritérii při rozhodování, u koho si zřídit kontokorentní účet, jsou míra úročení a poplatky spojené s vyřízením a vedením úvěru. Výše úroku bývá pevně stanovena a pohybuje se mezi 9–15 %. Mezi nejlevnější banky patří Živnostenská banka, která nabízí úročení již za 9,5 % ročně. Naopak jako nejdražší se ukázal povolený debet u Komerční banky, která si od klienta bere 15 % ročně. Další zásah do firemní peněženky je úročení nečerpané částky z povolené výše kontokorentu. Tento úrok využívá Komerční banka s 0,3 % ročně, u ostatních bank většinou zaplatíte úroky pouze z čerpané částky.
Zpoplatněny jsou také úkony spojené s posouzením a schválením úvěru. Pohybují se od 2–5 tis. Kč. Například GE Capital Bank si však za tyto služby neúčtuje nic a od poplatku je osvobozen také klient Živnostenské banky, který využívá program Business Menu XXL+.
Nezanedbatelné poplatky zaplatíte rovněž za vedení úvěru. Zpravidla se pohybují mezi 150–300 Kč. Mezi banky, u kterých je povolený debet zařazen přímo do balíčku služeb, patří Komerční banka, Raiffeisenbank nebo HVB Bank. U takovýchto úvěrů platíte již pouze za vedení účtu.


Přehled kontokorentů pro podnikatele

Klepněte pro větší obrázek

Zdroj: Osobní finance


Když potřebujete víc

Může nastat i situace, kdy maximální limity kontokorentních účtů nestačí na pokrytí zamýšlených výloh. Zpravidla jde o investiční plány firmy, nákup nových strojů a zařízení, nákup nemovitostí apod. Potom nezbývá nic jiného, než požádat banku o některý z nabízených úvěrů.
Pokud se jedná o vysoké částky, přistupují banky k požadavkům klienta individuálně. Celý proces přípravy a schvalování úvěru proto vychází hned z několika aspektů. Kromě posouzení schopnosti splácení a dodání potřebných dokumentů to jsou například posouzení podnikatelského záměru, účelovost investice, hodnota zajištění a ručení apod. Z celé této kalkulace pak vychází nejen výše úvěrového rámce, ale i úroková sazba. Ta se průměrně pohybuje okolo 6–8 %, při větší rizikovosti klienta se však může blížit i k hranici 15 %. Úroky a splátky se většinou platí zvlášť. Podmínkou pro přidělení úvěru je rovněž minimální doba, po kterou klient podniká. Ta se pohybuje od jednoho roku do tří let.

Nejčastěji požadované dokumenty k získání úvěru

  • aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy od auditora
  • aktuální rozvaha a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů
  • kopie přiznání k dani z příjmů včetně příloh
  • prohlášení o majetku a závazcích
  • doklady k zajištění úvěru
  • čestné prohlášení klienta, že nemá žádné závazky po splatnosti
  • výpisy z účtu (klient jiné banky)

Kdo vám půjčí, jak a za kolik?

Komerční banka nabízí jako jeden z produktů Profi úvěr. Ten lze použít na nákup zásob, vyrovnání krátkodobých pohledávek z obchodního styku, nákup hmotného investičního majetku, pro provozní potřeby apod. Čerpání úvěru, jako u jiných bank, je účelové a probíhá výměnou za dodané faktury. Možností je i zaslání peněz na účet a pozdější dohledání dokladů z účetnictví firmy. Maximální výše úvěru je čtyři miliony korun. Profi úvěr lze splácet nejdéle pět let. Kromě avalované bianco směnky je zajištění tvořeno standardními zajišťovacími prostředky (zástavní právo k nemovitosti, ručení třetí osobou apod.).
Pokud si zažádáte o Malý investiční úvěr u ČSOB, máte možnost získat až tři miliony korun se splatností do deseti let. GE Capital Bank nabízí sjednání Malé investiční půjčky, tedy úvěru ve výši 300 tis.–5 mil. Kč na dobu až šesti let. Půjčka musí být zajištěna nemovitostí. U České spořitelny v rámci programu Malé úvěry můžete při standardním zajištění získat investiční úvěr do výše 4,3 mil. Kč. Dluh musíte splatit do pěti let. Individuální výši investičního úvěru poskytuje eBanka. Vychází vždy z aktuálního posouzení klienta.

Než vyrazíte

Na jednání o úvěru si sebou přineste všechny potřebné doklady a materiály. Doporučují to zástupci bank, podle nichž tak ušetříte spoustu času. Projednání úvěru pak bude daleko jednodušší a rychlejší.


Článek vyšel také v časopise Osobní finance, č. 10/2004.


Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená