FinExpert.e15.cz

USF: Obrat členů i nadále roste rekordním tempem

Společnosti sdružené v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství zprostředkovaly ve druhém kvartálu letošního roku finanční produkty v celkové hodnotě 3 012 740 tis. Kč.

To ve srovnání s prvním čtvrtletím letošního roku představuje nárůst o 24,90%, ve srovnání s posledním čtvrtletím roku loňského pak nárůst o 49,51%.

Největší dynamiku růstu si již téměř tradičně uchovávají hypotéky, jejichž zprostředkovaný objem v tomto čtvrtletí dosáhl 2 035 560 tis. Kč, tedy o 34,10 % více, než v prvním čtvrtletí roku 2007. Na pomyslném „druhém místě“ se umístilo životní pojištění, které dosáhlo hodnoty 173 412 tis. Kč zprostředkovaného obratu a vykázalo mezikvartální nárůst o 20,40 %. U investičních instrumentů jako poslední z klíčových produktových oblastí činil zprostředkovaný obrat 522 229 tis. Kč, což představuje oproti prvnímu čtvrtletí zvýšení o 7,32 %.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF, k tomu dodává: „Druhé čtvrtletí roku 2007 představuje z pohledu členů Unie mimořádně dobrý výsledek, který překonal veškerá naše očekávání: vždyť zprostředkovaný obrat za první pololetí roku 2007 dosáhl již 75,26 % objemu za celý rok 2006. Z jednotlivých produktových oblastí bych pak zejména vyzdvihl absorpci sezónního výkyvu v oblasti životního pojištění, kde se podařilo obnovit růst zprostředkované produkce, ve srovnání s posledním čtvrtletím minulého roku o 1,54 %. Životní pojištění samotné však není hlavním „tahounem“ našeho růstu, tomu dlouhodobě dominují zejména sofistikované produkty – investice a hypotéky.“

Pokud se týče produktivity poradců členských společností USF, i zde byly zaznamenány velmi pozitivní hodnoty: zprostředkovaný objem investic na jednoho poradce dosáhl 523 tis. Kč, životního pojištění 93 tis. Kč a hypoték 1093 tis. Kč. Samotný počet poradců členů USF se zvýšil o 7,84 % na 2 861, z čehož 34,88 % jsou pracovníci s kvalifikací investičního zprostředkovatele.

Ing. Michal Pyšík, místopředseda představenstva USF, v této souvislosti uvádí: „Činnosti členských firem Unie nadále dominuje snaha o maximální intenzitu poradenské činnosti, za kterou je však nutné spatřovat zejména tlak na profesionalizaci všech poradců a s ní související koncentraci znalostí, která je dle našich zkušeností nutnou podmínkou výkonu skutečně kvalitního finančního poradenství. Naše přesvědčení, že tento pro USF charakteristický obchodní model je tím správným, pak dlouhodobě potvrzují uvedené agregátní výsledky členů a zejména jejich progresivní trend.

USF přijala dva nové členy


Členská základna Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF se rozrostla o dva nové členy - společnost OLYMP 2002, a.s. a společnost M.S.QUATRO s.r.o. Rozhodnutí o přijetí těchto společností bylo schváleno na zasedání představenstva 26. července 2007, zástupci nových členských společností se stali zároveň členy rady Unie.

Vstup těchto společností do USF je po vstupu společnosti ALLFIN PRO s.r.o. v lednu letošního roku druhou vlnou rozšíření Unie, která tak nyní sdružuje 11 členů – právnických osob.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva k tomu uvádí: „Vstup společností OLYMP 2002, a.s. a M.S.QUATRO s.r.o. je výsledkem naší dlouhodobé snahy o otevřenost Unie a svým způsobem také ocenění naší dosavadní práce. S oběma novými členy dlouhodobě intenzivně komunikujeme a s potěšením konstatuji, že jejich vize finančního zprostředkování a poradenství se plně shoduje s naší, což jen podtrhuje jejich vstup do USF. Proces rozšiřování Unie tímto nicméně není u konce a očekávám, že ještě v roce 2007 bude členská základna rozšířena o několik dalších společnosti.“

Václav Pipek, předseda představenstva společnosti OLYMP 2002, a.s. komentuje rozhodnutí společnosti stát se členem USF následovně: „Vstoupit do profesních organizací, či nevstoupit, to byl bod, který se pravidelně, dvakrát do roka, objevil na programu jednání naší společnosti. Pokud se najde skupina, nebo profesní organizace, jejíž členové mají společný názor a pevný cíl, je potřeba, aby tato organizace byla čím dál silnější a viditelnější. Proto i USF ČR potřebuje nové, další členy. Právě proto, aby se nezávislé finanční poradenství v České republice stalo prestižním oborem, stejně tak, jako tomu je v západních zemích.“  

Miroslav Nevěděl za společnost M.S.QUATRO, s.r.o. dodává: „Vstup do profesní asociace je nutností pro každou společnost, která chce ve svém oboru působit dlouhodobě a na základě legislativních i etických principů  budovat své jméno a dobrou pověst. Po pečlivém zvážení jsme zvolili cestu USF, kde osobní vazby na několik členů USF, sdílení podobných hodnot v našem oboru a princip fungování asociace naše rozhodnutí usnadnily. Účelem našeho členství v USF je především aktivně se podílet na budování finančního poradenství tak, aby se v očích široké veřejnosti a státních institucí stalo uznávanou a prestižní profesí.“

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená